Vadász- és Versenylap 57. évfolyam, 1913

1913-01-01 / 1. szám

Gróf Berchtold Lipót. Megjelenik a budapesti, alagi, prágai, kottingbrunni és bécsi lóversenyek ideje alatt minden versenynap előtt, egyébkor lietenkint egyszer. 1. szám. Telefon szám : —657. VADÁSZ ÉS VERSENY-LAP EGYSZERSMIND AZ ORSZÁGOS LOTENYÉSZTES LAPJA. A Magyar Lovaregylet, A Budapesti Polo Club, Az Urlovasok Szövetkezete. Az Országos Agarász Szövetség A vidéki versenyegyletek, I s az összes lótenyóezbizottmányok hivatalos közlönye. — Előfizetési ára: Magyarországra: félévre 20 korona; negyed évre 12 korona. Más országokra: félévre 25 korona. Az elő­fizetési pénzek a «Vadász- és Verseny-lap» kiadóhivatalához (V., Vadász-utcza 26.) czimezendök. Budapest, 1913. szerda, január 1. v J™ ° z n' d m ape s, 57. évíolyam. Legközelebbi számunk január 9-én, csütörtökön jelenik meg. - A mai szám ára 2 korona

Next

/
Oldalképek
Tartalom