Vadász- és Versenylap 18. évfolyam, 1874

1874-11-11 / 47. szám

D ECZE MBER 16. 1874. VADÁSZ- ÉS V ERSEN Y-LAP. 319 Báró Baumgarten Pál főhdn. (12. husz. ezrd.) 11. é. p. h. Zürkut, 9 ó. 6. p. Zaitsek Kár. kapitány (9 husz. ezr.) 9 óra 5 perczkor. Flanderka Fer. főhdn. (1. dzsid. ezr.) p. h. Master, 9 ó. 6. p. Gióf Spiegel Kurt hdn. (2. drag, ezr.) 8 é. s. k. (félv.) 9 ó. 44 p. Ambrózy Frigyes hdn. (2. drag, ezr.) 8 é. p. h. Athuan 3 ó. 30 perczkor. Külföldi gyepek. A newmarketi versenyek utolsó napján egy ér­dekes fogadási verseny volt a 4éves Prince Char­lie (8 st. 12 f.) és Peut-étre (7. 11) közt egy mfldrc. Mindegyik 500 fontot tett. A győzelem a sebes B!a'r Athole ménlóé lett, mely ily távol­ságra legyőzhetlen, s ily formán Anglia, mely már aggódni kezdett babérjaiért, győzelemmel zár­hatá he az idényt. Peut-étre még e verseny előtt gr. Lagrange lett, ki 3000 guineát adott érte. Prinre Charlie pedig ez utolsó győzelme után meg­vált a gyeptől, s a jövő idényben már fedezni fog. Tulajdonosának, és tenyésztőjének Mr. Jones­nek, 10,000 font sterlinget ajánltak az előbb em­iitett verseny utan rögtön e ménért, de Mr. Jo­nes udvariasan »nem«-et mondott. Rataplan, a hires Stockwell édes testvére, Kett­ledrum apja, ki fiatal idejében a legkitartóbb ver­senyló volt, f. okt. 17-kén szintén kimúlt.; lord Scarborough jószágán egy kegyelemlövés végett ve­tett életének, hogy az öregség bajaitól megkímél­tessék. — Nálunk több jó ivadéka szerepelt ez­előtt, de egy sem oly jeles, mint Kettledrum. A bábolnai ménef létszámából Bábolnán f. évi augusztus 22-kén eladott lovak jegyzéke: a) Arabs telivér anyakanczák. 1. Aga 3 1857 15 — — Apja Aga. Anyja Assil. Megvette gr. Somssich . . , 255 forintért. 2. Aga 5 1857 15 — — Ugyanaz Dahaby. > gr. Somssich . 150 » 3. Gidr.n El'Bedavy 1858 15 — — Gidran El'Bedavy Koreichan. > Sztrnatovszky Szaniszló 240 » 4. Merops. 1858 15 1 2 Merops Dahaby II. » Hajszky Károly . 105 » 5. Scheria 1858 14 3 — Scheria. Ükla. » Freistätter Antal. 190 » 6. Aghil Aga 1859 15 — ' — Aghil Aga. Huta. » Sztrzatovszky 335 » 7. Tadmor 1859 14 3 — Tadmor. Nedjme. » gr. Somssich . 100 > 8. Aghil Aga 1861 15 1 2 Aghil Aga. Scbmed. » Arnold .... 255 » 9. Aghil Aga 1863 15 1 — Ugyanaz. Dahaby II. > Karik Ferencz 75 > 10. El Delemi 1863 14 3 — El'Delem. Saydan. » Hajszky Károly . 295 > 11. Aghil Aga 1863 15 2 2 Aghil Aga. Dahom<n. > Inkey László . 430 > 12. El Delemi 1865 15 — — El'Delemi. Aghil Aga. » Freistätter Antal . 590 * 13. Horszan 1866 14 3 — Horszan. Hamad. » Bárányi Dénes 630 » 14. Bagdady 1867 14 — — Bagdady. Tadmor. » Bárányi Dénes 500 » 15. Messoud 1869 15 — 2 Messoud. Dahoman III. » Győrffy József 375 » 16. Mahmoud Mirza 1859 15 — — Mahmoud Mirza. Scheria. > Bodányi Lukács . 565 » b) Arabs telivér mén. ­17. Mahmoud Mirza 1871 14 2 2 Apja Mahmoud Mirza. Apja Aghil Aga. » gr. Somssich . 2005 _ » c) Arabs félvér anyakanczák. 18. Siglavy XXXIV. 1854 14 3 -— Siglavy XFXIV. Siglavy XXI. « Wiczinger Sándor 170 » 19. Abugress 1855 15 1 — Abugress IV. Lightfoot.j « Győrffy József 250 » 20. Merops 1856 15 2 2 Merops. Samhan.] » Leitner .... 160 » 21. Hadla 1857 15 — — Saklaui fajból. Hadla. » Freistätter Antal . 90 » 22. Rueda 1857 14 3 — Hadudi. Rueda. » Freistätter Antal . 80 » 23. Gidran XXI. 1857 15 3 — Gidran XXI. Gidran XHI. » Leitner .... 290 24. Siglavy XXXIII. 1857 15 1 — Siglavy XXXIII. Siglavy XII. < Győrffy József 70 > 25. Aga 1858 15 2 Aga. Samhan. « Bognár Károly 235 » 26. Samhan IV. 1858 15 — — Samban IV. Achmar. » Sztrzatovszky. 270 » 27. Siglavy Majoube 1858 15 1 — Siglavy Majoube. Samhan II. » Thulner .... 60 » 28. Bachid 1859 15 — — Bachid. Tscheleby. » Shlymossy 90 » 29. Tscteleby II. 1859 14 3 2 Tscheleby II. lrial I. » Besenbaeh* 225 » 30. Aghil Aga 1860 15 1 — Aghil Aga. Koreischan. » Sztrzatovszky. 230 » 31. Dahoman IV. 4. 1861 15 3 — • Dahoman IV. Ugyanaz, « Perczel .... 295 » 32. Dahoman IV. 2. 1861 15 1 — Dahoman IV. Asslan. » Solmosy .... 210 » 33. Achmar 1861 15 1 — Achmar. Siglavy XIV. » 300 » 34. Aghil Aga 1862 15 — — Aghil Aga Merops. » Miczinger. 200 » 35. Scham 1862 15 1 — Scham. Samhan. » Müller .... 320 » 36. Aghil Aga 7. 1863 15 2 — Agh'l Aga. Asslan. » Solymossy 165 » 37. Aghil Aga 43. 1863 14 3 — !> » Koreischan. » Miczinger 155 » 38. Schagya X. 1864 15 2 — Schagya X. Siglavy XXV. » Inkey László. 315 « 39. Abiad j 1865 14 3 2 Abiad. Achmar. » Kovács Lajos lov. száz. 360 » 40. Bagdady 1865 15 1 — Bagdady. Koreischan. » Dőry 600 » 41. Polkán 1865 15 — — Polkán. Ugyanaz. » Arnoldy .... 475 » 42. El Delemi 1865 15 1 — El'Delemi. Merops. » Átadatott Solymossy 365 » 43. Schagya X. 1865 14 3 — Schagya X. Gidran El'Bedavy. » Átadatott a saját gazd. igazgat. — 44. Schagya 1866 15 — — Ugyanaz X. Siglavy XVI. Megvette Solymossy 250 > 45. El Delemi 1867 15 1 2 El Delemi. Ilamdanie Semri. » Maár .... 475 » 46. Schagya 1868 15 — — Schagya. Scheria. » Bodonyi .... 355 » 47. Asslan II T. 3. 1869 15 — 1 Asslan. III. Aghil Aga. » Herczel főhadnagy 600 » 48. Asslan III. 12. 1869 15 3 2 » » Merops. » gr. Lippe lov. száz. . 555 » 49. Messund 1869 15 2 — Messoud. Asslan I. » Freistädler 620 » d) Angol-arabs kancza. 50. Oranien 1869 15 — 3 Apja Oranien. Anyja Abugress IV. > Elgya drag. száz. 380 » e) számfeletti arabs telivér kanczák (lovagolva). 51. Mahmoud Mirza 1. 1870 14 3 — Mahmoud Mirza. Aghil Aga. » Herlova lov. száz. 365 » 52. » » 15. 1870 15 — — Ugyanaz. Okla. » Herlova lov. száz. 425 > 53. » »19. 1870 15 — — Ugyanaz. Karme. » Merőid ezredes 570 » 54. » » 22. 1870 15 — — Ugyanaz. Hámi. » Perczel .... 605 » 55. Polkán 1. 1870 15 — — Polkán. Daeni. » Bodony .... 385 » 56. » 12. 1870 15 — — Ugyanaz. Rueda. » bi. Babarczy 385 » 57. » 14. 1870 14 3 — Ugyanaz. El Tor. » br. Babarczy 600 » 58. El Eelemi I. 1. 1871 15 2 El Delemi I. Hamad. > Müller ezredes 440 * >

Next

/
Oldalképek
Tartalom