Vadász- és Versenylap 35. évfolyam, 1891

1891-04-09 / 15. szám

1891 április 9. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP 133 V. Hradscbiner-HUrdeiireimen. 600 frt az elsőnek, 150 frt a másodiknak, 50 frt a harmadiknak. Ur­lovasok. 4é és id cont. lovaknak. 2400 meter. (19 aláírás.) Capt. Burnmoore 4é p к Senta Flibustier­Niniche 65 kilo Gr. Schenk fhdn. 1 Schindler L. ur id. sga к Verneuil 76 к. Gr. Rosen 2 Br. Pernstein 0. hadn. id. p h Gamecock 76 к. Tulajdonos 3 Kadieh R. fhdn. 6é p к Bromelia 76 к. Tulajd. О Krauss H. fhdn. 4é p к Loose Rein 70 к. Tulajd. 0 Totalisateur : 7:5. — Helyrefogadások : 26:25 az elsőre, 27:25 a másodikra. — Egy fél hoszszal könnyen nyerve : egy hossz a második és harmadik közt. — 600 frt az elsőnek, 340 frt a másodiknak, 40 frt a harmadiknak, 110 frt a versenypénztárnak. VI. Friihjahrs-Steeplecliase. 2000 frt az elsőnek. 400 frt a másodiknak. Minden országbeli lovaknak, Kb. 4000 meter. (11 aláírás.) Gr. Esterházy Miki. 4é p к Notabene Stron­zian— Satin. 60 kilo May 1 Hg Auersperg 6é p к Coûte que coûte 74 kilo Planner 2 Gr. Trauttmansdorff С. fhdn. sga к Vulcana 74 kilo Fletcher 3 Hg Schwarzenberg A. fhdn. stp m Trója 74 к. Bes О Totalisateur : 7:5. — Helyrefogadások : 26:25 az elsőre, 27:25 a másodikra. — Küzdelem után egy hoszszal nyerve ; rossz harmadik. — Versenyérték : 2000 frt az elsőnek. 340 frt a másodiknak, 355 frt a versenypénztárnak. Gyepérdeküek. Legközelébb a következő versenyszinek lettek be­jelentve a Magyar Lovaregylet és az Ausztriai Jockey-Club verseny titkárságainál. Az 1891-érre : Gr. Erdődy Károly versenyszinei : világos kék test, vörösbarna ujjak és sapka. Mr. Grey versenyszinei : szürke test, vörös sapka. Halasy Pál honvéd huszár alezredes versenyszine : kék. test, fekete abroncsok és sapka. Nagy Gyula ur versenyszinei : fehér test, kék ujjak, fehér sapka. * * * Gr. Pálffy József legközelébb az Ausztriai Jockey-Club I osztályú tagjává választatott meg. Az Ausztriai Jockey-Club harmad osztályú •tagjául gr. Széoheny Miklós megválasztatotl. * * * Legközelébb a kővetkező jockeyk nyertek •engedélyt az 1891 évre: T. Busby, J. Ellis, E. Geoghegan, D. E. Goodway, R. Smart. H. Wyatt, G. Barton, В. Jekyll és E. Tinsley. * Bánatot jelentettek : Gr. Kinsky Zdenko a 3é «Just»-ért az 1891-diki Osztrák kanczadijban. •Hg Auersperg Engelbert a 3é Banko-ért, és Hg Auersperg F. a 3é Premysl-ért az 1891. •évi budapesti és bécsi minden kötelezettsé­gükre nézve. Gr. Festetics Tassilo a 3é Caledonia-ért, a 3é Württemberg-ért, a 3é Donauweibchen-ért, a 3é Fair Agnes-ért, a 3é Szántó-ért, és Mr. Grey a 3é Lady Henry-kanczáért s a 3é Tapioca-kanczáért, ausztria-magyarországi •minden kötelezettségüket illetőleg. Idomítás alatti lovak. Tüskei magánidomitó intézet. Idomár : Méreg P. Döry Jenő ur versenyistállója : 4é sga к Rigó Remény—Rigó (fv.) 3é sga к Miette Remény— Miss Lumley. 2é stp m Favorit Remény—Ilka. 2é sga m Péter bácsi Remény— Miss Lumley. MÉNES- ÉS GYEPUJDONSAGOK. Birtokváltozás. Deutsch Gyula ur megvette gr. Festetics Tassilotól : Württemberg sga m ell. 1888. Eberhard-Why-not, Cambuscantől. Sga m ell. 1889. Doncaster— Caledonia. Scottish Cliieftől. Grimmer Jenő ur eladta: Wastl p h ell. 1887. Tartar—Timelkam, Ostreger­től. Záhonyi Károly főhadnagynak (15. drag, ezr.) Happy-thought sga к ell. 1887. Hypolit-Gondolat, Count Zdenkotól, Flick Móricz lovag századosnak 'J. drag. ezr.). Kutschenbach Sándor főhadn. (8. husz. ej eladta: Parisis f к ell. 1883. Prince Paris—Zebra, Zetland­tól, br. Wesselényi Bélának. Jockey's pend félőbb Pedrillo) stp m ell. 1887. Prince Paris— Judith, Rothschildtől, Németországba. Sobri p h ell. 1885. Gunnersbury—Salviani, Ost­regertől (fv.) P.vájczba. Br. Wesselényi Béla eladta "Lázár Béla fhdnagvnak : Theodora II. stp к eil. 1825. Prince Paris—Zebra Zetlandtól. Helena II., f к ell. 1886. Prince Paris— Judith, Rothschildtől. Alborak stp к ell. 1888. Princi Paris— Judith, Rothschildtől. Babieka p к ell. 1888. Prince Paris—La Garonne, Kettledrumtől. Ug/anaz eladta továbbá: friponne p к ell. 1887. Prince Paris—Finum Rózsi Zetlandtól, Proskowetz Felix lovag főhadnagynak (12. drag, ezr.) Patroclus p m ell. 1989. Prince Paris—Szellő, Se­raphintól, br. Kemény Kálmánnak. Astra sga к ell. 1889. Készpénz —Szép Ilonka, Prince Paristól, Flesch Albin századosnak. Cs. k. cislajthai kormány megvette br. Rothschild Nathantól Kohinoor p m ell. 1887. Craig Millar­Crown Jewel, Carneliontól. Gr. Fürstenberg J. F. főhadn. (6. drag, ezr.) meg­vette gr. Schaftgotsche Ferencz főhadnagytól Szegény­legény p h. ell. 1884 Routier— Violet, Compromisetől. Br. Hildprandt Ferd. hadn. (13. drag, ezr.) meg­vette gr Westphahlen Ottokár hadnagytól (13 drag, ezr.) Lily of the Walley p к ell. 1883. Coeruleus— Rose des Alpes, Rataplautól. Kühne Ernő főh. (13 drag, ezr.) megvette Jékey Albert századostól Danubius p h. ell. 1888. Cognac— Dynastie. Dygnasttól. Rozwadowski Sámuel lovag, főhadn. (13 dzsid. ezr.) megvette Scazighino F. lovag úrtól Achilles sga m ell. 1887. Blankenese— Sixtina. Giles the Firsttől. Captain Burray megvette Mr. R. Fletchertől : Нот­-made 'sp m ell. 1887. Hypulit—Misfit I Autfittől. Oxonian sp m ell. Hypolit —Olivette, Bondsmantól. I Jankovich Elemér ur megvette Vass Sándor honv. husz. főhadnagytól : Charlatan p h. ell. 1885. Cha­mant—Why-not, Cambuscantől. Ugyanaz megvette gr. Esterházy Andortól vil. p к Mariette ell. 1883. Gunnersbury— Country Girl, North­countrymantől. Ugyanaz megvette a gr. Károlyi Gyula örököseitől stp к ell. 1885. Ercildoune— Y. Sympathie. Mont Gibellotól. Proskowetz F. lovag, főhadn. (12. drag.-ezr.) meg­vette lern-leaf sga к ell 1884. apja Stockmar— I Ponselt-k. (fv.) Ruston V. J. úrtól. Br. Pernstein Ottó hadn. (6. drag.-ezr.) megvette Glücksritter sga m ell. 1886. Vederemo— Miss Grat­wicke, Parmesantól, gr. Baworowski Emiltől. Aresin-Fatton János hadapród-tiszthelyettes (12. drag, ezr.) megvette Torpedo p h ell. 1884. Purdé— Tisel, Ostregertől, gr. Salm Robert hadnagytól (12. drag, ezr.) Gr. Trauttmansdorff К. főhadn. (14. drag, ezr.) megvette hg Trauttmansdorff Károlytól Goldschmied p m ell. 1888. Bálvány— Eva, Blair Atholtól. Őrgróf Pallavicini Béla megvette br. Klein Rudolf­tól Merlin p m ell. 1886. Przedswit— Misfortune, See Sawtól. Ifj. Solymossy László ur megvette Jékey Alajos századostól Bandy sga m ell. 1887. Kisbér öcscse— Bayome, Cambuscantől. Lowles Tamás ur megvette Hutschenreiter К. úr­tól Caracalla p m ell. 1889. Vinea— Catania. Ma­caronitól. Hibaigazítás. Lapunk ll-diki számában a Birtok­változásókn­ban a következő sajtóhibákat igazítjuk helyre : A 25-dik sorban e helyett : hg Schwarzen­berg, hg Auersperg olvasandó. Ugyan e rovat közép hasábjának 32-ik s 34-ik sorában e helyett: úrtól, urnák s a 36-dik sorban e helyett : ugyanattól, ugyanannak olvasandó. Elnevezés. Mr. Grey p m eil. 1888. Kisbér— Gift, Queen's Messengertől, Giesshübler nevet nyert. Ugyanannak sga m ell. 1888. Verneuil—Mfreral, Rataplantól, Gold nevet nyert. Ugyanannak p m ell. 1889 Ruperra— Jessica, Jack­sontól, John nevet nyert. Ugyanannak sga m ell. 1889. Pásztor—Niniche, Ostregertől Shepherd nevet nyert. Ugyanannak sga к ell. 1889. Doncaster— L'Eclair, Hermittől, Blitz nevet nyert. Ugyanannak sga к ell. 1889. Waisenknabe—Lenke Cotswoldtól Leány nevet nyert. Jankovich Elemér ur sp к ell. 1885. Ercildoune— Y. Sympathie, Mont Gibellotól, Sympathie nevet nyert. Deutsch Gyula ur sga m ell. 1889. Doncaster— Cale­donia, Scottish Chieftől, Colonist nevet nyert. Br. Wesselényi Béla sp к ell. 1888. Prince Paris­Judith, Rothschildtől. Alborak nevet nyert. Ugyanannak p к ell. 1888. Prince Paris—La Ga­ronne, Kettledrumtől. Babieka nevet nyert. Gr. Fürstenberg József Frigyes főhadn. sga к ell. 1888. Gamecock—Cyprienne, Lanerettől vagy Virgi­liustól, Szegény-leány nevet nyert. Ugyanannak sga к ell. 1889. Haudegen— Jessica, Rothschildtől «Muscherl» nevet nyert. Gróf Tarnowski Gyula p к ell. 1887. Alboin— Sybille, Giaurtól, E/la nevet nyert. Gr. Andrássy Géza sga к ell. 1885. Shallow—Cocolte, Doncastertől, Cancan nevet nyert. Ugyanannak p к. ell. 1886. Shallow— Cocotte, Don­castertől, Cocotte II. nevet nyert. Ugyanannak sga к ell. 1887. Shallow— Cocotte. Don­castertől Carreau-Dame nevet nyert. Ugyanannak p к ell. 1889. Ruperra— Capucine (el. Camomile II.) Shallowtól Crinoline nevet nyert. Ugyanannak p к ell. 1889. Shallow—Caníine (előbb Johanna) Cadettől. Csinos pevet nyert. Gr. Ochocki Szaniszló p к ell. 1889. Kaiser— Pala- tine, Palestrotól, Emma nevet nyert. Ugyanannak stp к ell. 1889. Arcadian— Renata, Giles the Firssttől, Estera nevet. Gr. Károlyi Gyula sga к ell. 1888. Millerjung— Mauarph. Ostregertől, Modell nevet nyert. ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS. Leírás. a m. kir. központi honvéd lovas iskolában 1890—91. évben kipróbáláson lévő állami ménekről. Harry Hall, sárga, törzsszám 278, nyak­szám 8. Apja Harry Hall, nevelte gr. Forgács István, anyja Bois-Roussell. Vadász-versenyben nem indult, mert trai­ning alatt első sark-vánkosába bevágott s igy a conditióban elmaradt. Vadászatoknál rendkívüli kitartással és igen sebesen ment, kicsit heves, de kitűnő ugró, az összes mének között a legsebesebb és a legnagyobb ugró tehetséget mutatta. Bois-Roussel, sötét gesztenye pej, törzs­sz. 28., nyak-sz. 4. Apja: Bois Roussel, The Nabob után, anyja: Bois Roussel. Vadász-versenyben indult, — igen mély talaj, teher 74 klgr, táv: 4800 m. tl mén közül 1-ső lett. Vadászatoknál elég sebes, igen kitartó, rendkívül nyugodt és biztos ugró. Lovardában igen könnyen idomitható, csi­nos mozgása van. Bois Roussel, nyári fekete, törzs-szám 50. nyak-szám 6. Apja Bois-Roussel, anyja Polmodi. Vadász-versenyben indult, de igen hevesen ment, ugrása igen megerőltető és nem tért­nyerő (szarvas-ugrás), egy leugrásnál a hátsó jobb és az első bal lábát megrándította ; helyre nem futott be. Vadászatoknál igen heves s ezért ritkán használtatott, mert minden vágta után 1—2 napig nem evett jól. Lovardában könnyen idomitható ; szép moz­gasa van és nyugodt. Vihar, nyári fekete, törzs-sz. 283, nyak­szám 4. Apja Vihar telivér, anyja Norsthar I. angol félvér. Vadász-versenyben indult, igen mély talaj, teher 78 klgr. Táv 4800 meter; 11 mén közül jó 4-iknek érkezett be. Vadászatoknál meglehetős sebes, igen ki­tartó, nyugodt és biztos ugró. Lovardában jól idomitható és nagyor. szép mozgása van. Furioso XIX. sötét gesztenye-pej. Törzs­szám 138., nyak-sz. 11. Apja Furioso XIX. anyja Tápio I. Vadászatoknál igen kitartó, sebes, nyugodt és bizlos ugró. 1-ső rendű vadászlónak bizonyult. Lovardában jól idomitható és szép moz­gása van. Furioso XII. világos pej. Törzs-sz. 120, nyak-sz. 15. Apja Furioso XII, anyja Furioso IX. Vadászatoknál igen kitartó, elég sebes, kicsit heves, de biztos ugró. Lovardában jól idomitható, igen szép ügetése van. Furioso XII, világos pej. 'torzs-szám 123, nyaksz. 6. Apja Furioso XII, anyja Furioso XII. Vadászatoknál elég sebes, kitartó és jó ugró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom