37 találat (0,153 másodperc)

Találatok

1. 1970-04-15 / 87. szám
[...] kérdésre igyekszik szociográ­fiai választ adni Feuer Mária most megjelenő könyvében Napjaink­ban [...] kialakított véleményeket A vizsgálat tárgya Feuer Mária könyvében a tavaly tavasszal [...] másrészt s ezzel foglalkozik nagyrészt Feuer Mária a mo­dem zene iránti [...] újdonság a Zene­műkiadóban melyről Bogár Ist­ván tájékoztatott bennünket Ismeri a Modern [...]
2. 1994-11-04 / 259. szám
[...] mon­dott véleményt tegnapi sajtótájékoztatóján Balsai Ist­ván az MDF jogi kabinetjének vezetője [...] alkot­mányozás folyik jelen­tette ki Balsai István hiszen a jövő év végére [...] jelentette be egy tegnapi sajtótájékoztatón Feuer András a Tv 3 vezérigazga­tója [...] Folytatás az I oldalról Kovács Istvánnak Magyar ország BIE képviselőjének társaságában [...]
3. 1994-08-03 / 180. szám
[...] két tag­ja Iványi György és Feuer András osztozik A részvé­nyesek szindikátusi [...] médiaegyeztetés résztve­vői Mint Nehéz Posony Ist­ván a kodifikációs bizott­ság soros levezető [...] Ez utóbbi­val kapcsolatban Nehéz Posony István elmondta ez egy új forma [...] is elfo­gadhatónak tartották Nehéz Posony István na­gyon konstruktívnak ne­vezte az ellenzéki [...]
4. 1983-04-02 / 78. szám
[...] Bank ügyvezető igazgatójának DR SZALKAY ISTVÁN közgazdásznak a Magyar Nemzeti Bank [...] Új Elet Mgtsz elnöké­nek NÉMETH ISTVÁNNAK a balmazujvarosi Lenin Mgtsz el­nökének [...] ér I dem es művészének FEUER TAMÁSNAK a Magyar Filmgyártó Vállalat [...] József Attila Színház színművésze Verebes Ist­ván a Mikroszkóp Színpad szín­művésze LISZT [...]
5. 1980-04-03 / 79. szám
[...] Bizottságának tagjai Borbándi János Hu­szár István és Szekér Gyula a Minisztertanács [...] szakmunkásnak Sötét Fe­renc szakmunkásnak Szűcs Ist­ván szakmunkásnak Urban Ist­ván szakmunkásnak Az onkológiai ellátás és [...] két évtize­des kiemelkedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] költő ERKEL FERENC DÍ J Feuer Mária a Muzsika c fo­lyóirat [...]
6. 1971-10-15 / 243. szám
[...] Anglia magyarországi nagykövete is Szurdi István belkereskedel­mi miniszter az Országos Idegenforgalmi [...] nyilván hazánkban Különleges fásítási program FEUER VILÁG A Pestvidéki Kőbánya Vál­lalat [...]
7. 1993-06-16 / 138. szám
[...] a gyermekrajzokon című programé pedig Feuer Mária tanár lesz Július 6 [...] dajkaképző tanárai a fóti Károlyi István Gyermekköz­pont Óvónőképző Szakközép iskolájának pedagógusai [...] felhívása Emlékmű az évfordulóra Bocskai István Magyaror mogalásük összegét a Hajdú [...]
8. 1961-12-10 / 291. szám
[...] üzlet igazgatósága Ennek elnöke Rovó István a DÁV igazgató­ja titkára Kecskeméti [...] munkás­klub A DÁV igazgatója Rovó Ist­ván így nyilatkozott róla a napokban [...] hasonló jellegű klubot létesíteni Rovó István véleménye szerint nehéz fel­adat volna [...] Feuerbach Ludwig A ke­reszténység lényege Feuer bachnak a nagy német ma­terialista [...]
9. 1984-01-27 / 22. szám
[...] Ede Koprád György és Várkonyi István a Tátrai vonósnégyes tag­jai a [...] tar­talomból a lélek menthetetlenül erős Feuer Mária Radnai Györgyről Lóci óriás [...] Dzsessz Kiss Im­re Csúcsforgalom Petress István Bemutat­juk a külföldi adások főszerkesztőségét [...] a középiskolásoknak a buda­pesti I István Gimnázium és a Zrínyi Aka­démia [...]
10. 1988-04-16 / 90. szám
[...] ha hajlandók va­gyunk odafigyelni Takács István Kulturális és barátsági hét Suhl [...] néptáncegyüttes amelynek művészeti vezetője Mosóczi István asszisztense pedig Kozma József rendkívül [...] fő­szerepben Götz Annával és Bubik Istvánnal Az újszegedi szabadtéri színpadon a [...] az előb­bi A szerkesztő műsorvezető Feuer András már elöljáróban kifejtette hogy [...]
11. 1976-04-09 / 85. szám
[...] és Kovács Verona Ildikó Durai István és Tamás Anna István Lichi László és Bencze Mária [...] és Hévízi Mária Beatrix Jehodek Ist­ván és Dragony Zsuzsanna Karola Kovács [...] Turóczi Dávid és Gál Ildikó Feuer stahler Ágoston és Tarsoly Eri­ka [...] Vác Damjanich u 23 Fábián Istvánná Geiszt Rozália Göd Zsovár György [...]
12. 1985-11-22 / 274. szám
[...] műsorvezető Kulcsár Katalin Ripor­ter Pálfy István Zenei szerkesztő Alföldy Bo russ István Rendező Vas János Mondd meg [...] Lettner Lajos Török Ilona ve­rebes István Virág Ka­talin Adás 1985 novemoer [...] kulturális prog­ramok 8 20 Darvasi István jegy­zete 8 30 Schumann d [...] Kulturális és Tájékoztató Központjába Riporter Feuer András Heidemarie Englert a budapesti [...]
13. 1970-01-16 / 13. szám
[...] Gábor Nagy­kőrösi Kinizsi 3 Kecskeméti István Nagykőrösi Kinizsi A kisdobosok borversenyé­ben [...] szeretett édesanyánk id özv Vörös Istvánná rövid szenvedés után elhunyt Drága [...] irhabun­da Megtekinthető a já boltban Feuer tuzneiy eladó Rákóczi út 35 [...]
14. 1972-09-13 / 216. szám
[...] leggyakrab­ban előforduló szabálysérté­sekről dr Sztriha István fő­előadó a következőket mon­dotta Építkezők [...] II Nagy Sárik Karsai Kis Feuer Kalmár S Az Iklad lesből [...]
15. 1975-01-04 / 3. szám
[...] Rendőr várta a szállítmányt Sági István huszonkilenc éves csemői lakost munkahe­lyén [...] a nagykőrösi 33 éves Illés Istvánt adták mellé Rakodás közben Sági [...] A járásbíróság nem jog­erősen Sági Istvánt nyolc hónapi szigorított börtönben végrehajtandó [...] felelő embert a megfelelő helyre Feuer András ak­tuális jegyzete Sonny és [...]
16. 1987-05-06 / 105. szám
[...] autósmozi nagy­szerű befektetés lehet vél­te Feuer József a PMMV pro­pagandaosztályának csoport [...] Francis Bacon ugyanúgy mint Mazzag István köre Miközben azon­ban felzárkózunk nem [...] Gallé Tibor és Örkényi Strasszer István magániskolájában tanult 1942 ben a [...]
17. 1971-07-18 / 168. szám
[...] a szép régi népszokásokat Horváth István az együttes vezetője gyűjtötte össze [...] A negyedik nyár Zebcgénybcn Szőnyi István 1923 tól 1970 ig alkotott [...] az öt éve alapított Szőnyi István Emlékmúzeum s az emlékmúzeum baráti [...] még tizenegy alkalommal fel­vételizhet Barátnője Feuer Johanna ősszel a Szilágyi gimnázium [...]
18. 1974-07-06 / 156. szám
[...] a művelődési köz­pont dolgozóit Lür István az intézmény 1971 decemberében ki­nevezett [...] előadókkal 18 25 Község közösség Feuer András riportja 18 30 Be [...]
19. 1971-09-30 / 230. szám
[...] A képzőművészeti alkotó csoportnak Mikes István tart előadást Bulgária hagyomá­nyokban gazdag [...] elő­segítésére A közös elhatáro­zás kezdeményezője Feuer stahlerné brigádvezető volt Lemondott hangversenyek [...] meg velünk Görög versek Sinka István csillagok közé ballagó fekete bojtárja [...]
20. 1975-02-08 / 33. szám
[...] elutasítani helyhiány miatt mondja Nagy Istvánná a 2 számú óvoda vezetője [...] tőségválasztó taggyűlések elő­készítésének tervezetét Habony István Ismét jönnek a lemezlovasok A [...] krónika Népdalok Kis győ­zelmek nyomában Feuer András műsora Andy Willi­ams énekel [...]

 

  • 1
  • 2