144 találat (0,253 másodperc)

Találatok

1. 2.2 1922. február 1. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 157 • 158 • 159 • 160 • 161
[...] III számú előterjesztése Jakab Árpád István és birtoktársainak Törökvész dűlőben fekvő [...] ügyében A közgyűlés Jakab Árpád István kérelmére a kisajátító és pénzügyi [...] 823 1921 VII számú előterjesztése Kerese Gáborné szaktanítónő korengedélye ügyében A [...] által is pártolt javaslata alapján Kerese Gáborné szül Hartmann Amália székesfővárosi [...]
2. 2.1 1922. január 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve
[...] segélye és beszerzési segélye ügyében Kerese Gáborné szaktanítónő korengedélye ügyében 16 [...] tüzoltólegénység Tanácsi előterjesztés a Pozsonits István és neje szül Hinterstein Irma [...] szabályozás végrehajtása ügyében Jakab Árpád István és birtoktársainak Törökvész dűlőben fekvő [...]
3. 1962-10-31 3. öe. • 1962_PE 3-I/499
[...] személyek ahol Lndaketten dolgoznak havi kerese e aládja a 3000 4000 [...] okt 30 Elvtársi üdvözlettel AVLAS ISTVÁN w esi Vili Vajda Hunyad [...]
4. Név- és tárgymutató
[...] r t telekszabályozás 1939 Juhász István dr kimentése 314 Juranics utcai [...] 1703 ingatlanok rendezése 1221 Kelemen István kegydíja 1547 Kelemen Márton telekszabályozása [...] 1840 sírboltok átalakítása növényárusító építése Kerese Gáborné korengedélye Kereseti adók eltörlése [...]
5. 141
[...] döntése és az Építőművészek Szövetsége kérése alapján 5 8 Varga Imre [...] Liszt Ferenc Hatvány Lajos Szőnyi István 1984 évi tervünkben pénzügyi feltéeleink [...] D SPremJ ékek 11 Kiss István Illés Béla síremléke 1981 óta folyamatos beruházás a Művelődési Minisztérium kérése alapján 12 13 Zelk Zoltán [...]
6. 272
[...] döntése és sz Építőművészek Szövetsége kérése a apján 5 8 Vsiga [...] iszt Ferenc Hatvány Lajos Szőnyl István 1984 évi tervünkben pénzügyi feltételeink [...] I D Síremlékek 11 Kiss István Illés Béla síremléke 1981 óta folyamatos beruházás s Művelődési Minisztérium kérése alapján 12 13 Zetk Zoltán [...]
7. III. FEJEZET DOKUMENTUMOK IMRÉDY BÉLA POLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL (542. oldal)
[...] E tekintetben azonban gróf Bethlen István következtetése téves is lehet mert [...] azt mutatják hogy gróf Bethlen István a parlament felfogását illetőleg eset­leg [...] refor­mok szükségével akkor a felhatalmazás kérése se mutatkozik abszurdumnak de egyébként [...] a parlament dönt a felhatalmazás kérése nem alkotmányellenes A parlament azonban [...]
8. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (183. oldal)
[...] Csath János Szabó Árpádné Sugár István Zalai Miklós Takács László Fehér [...] Frigyesné Bihari Józsefné özv Pente István Domokos István Rooz Jenő dr Pék András [...] Kiss Ferenc Hegedűs Vilmosné Varga István Gersics László Jacsó István Horváth István Kovács Antal Gallyas György Süle [...]
9. 198
[...] I I HKfeK dr Lehoczky István a tanácstagi csoport vezetők kérése alapján szól eddigi munkásságáról életutjá [...] Főváro­si Tanács elnökhelyettesének dr Lehoczky Istvánt jelölje Határozat 162 a Tanács [...] Fővárosi Tanács elnökhelyette­sének dr Lehoczky Istvánt jelöli s dr Füredi László [...] valamennyi szavazat érvényes dr Lehoczky István 107 szavazatot kapott A szavazás [...]
10. 1953. október 27.
[...] Csath János Szabó Árpádné Sugár István Zalai Miklós Takács László Fehér [...] Frigyesné özv Bihari Józsefné Pente István Domokos István dr Rooz Jenő‍ Pék András [...] Kiss Ferenc Hegedű‍s Vilmosné Varga István Gersics László Jacsó István Horváth István Kovács Antal Gallyas György Süle [...]
11. Jegyzetek a Bevezetéshez (19. oldal)
[...] 1 A szövegek R Kiss István A magyar helytartótanács I Ferdinánd [...] évi leveleskönyve Budapest 1908 Werner kérése Eckhart Ferenc A főbányagrófi hivatal [...] budai és pesti terhekre Nagy István Buda adóterhei a töröktől való [...] 768 1 A hadnagyság megszüntetésének kérése 1741 szept 9 én és [...]
12. 1981-04-01 608. öe.
[...] 1980 évi gazdálkodásáról Ea Uzsoki István Szerkesztett jkv 4 5 előterjesztés [...] Varga Lászlóné Papp Zsigmond Veres István Bereczky András dr Hantos János [...] Piszker Iván Magony József Kékesi István Bakonyi György 3 Bejelentések Szerkesztett [...] e A Bp VB véleményének kérése az MTV gazdaságpolitikai műsorainak hitelességéről [...]
13. 1955. július 5. (125_128. oldal)
[...] i üléséről Jelen vannak Kovács István Kovács Endre Biré Ferenc Földes [...] Takács Kálmán Biré Lívia Kartész István Gál Lajos Vándor Béla Vékony [...] József elvtársak Békán Sándor Bartos István Szabó János és Kelen Béla [...] OTSB párt 8 zervezöt státusz kérése c Javaslat vidékre történő káder [...]
15. 1965-10-22 208. öe. • 1965_VB 208/109
[...] b Az V ker PB kérése hogy az ELTE pártszervezeteinél a [...] c A XVIII kerületi PB kérése hogy a Magyar Légiközlekedési Vállalat [...] összeegyeztethető Venéczi János sk Szatmári István sk m OWBAOOS LEVÉLTE
16. 1948. július 3. (132_31. oldal)
[...] ra 9 Állami hivatalolj pártszervezet kérése A Titkárság elfogadja az Állami [...] Hajdú György Tátrai János Rivó István Hollósi Tiborné Tóth Lajos Kotymán István Rubel Hrvin Sterb Jenő Árkos Antal Zsebő József Fodor István Sebestyén Nándor Tóth András elvtársakat [...]
17. 1966-09-09 233. öe. • 1966_VB 233/14
[...] 3 Napirend Személyi ügyek Gombó István elvtárs A Végrehajtó Bizottság egyetértett [...] ügyét mondatot törölni kell Barnyi István pártból való kizárását a Végrehajtó Bizottság megerősí­tette Kelen elvtárs kérése hogy az üggyel kap­csolatban befogja [...]
18.
[...] telefonbeszélgetés során hangsúlyozot­tan kijelentette Kovács István hogy a budapestiek kérése az hogy Kádár elvtárs tegyen [...] A telefon beszélgetés után Kovács István nem nagyon biztatott min­ket a [...] a Budapesti Pártbizottságban tartóz­kodó Kovács Istvánnak tanácsoltuk hogy a párt és [...] cserékkel Ennek következtében felmen­tettük Kovács Istvánt a Budapesti Pártbizottság elsőtitkári funkciója [...]
19.
[...] Előadó gácsvány Jánosné ismerteti Balogh István elvtárs aki jelenleg a titkárság [...] dolgozója nacionáléját A vb Balogh István igazgatási osztályvezetői kinevezését egyhangúlag elfogadja 5 László Gimnázium kérése Előadó Tánczi István Vb elnokh 11 40
20.
[...] negyedéves bontást különböző osztályok felé Kérése az Éllandóbizottsági tagok felé hogy [...] az elhangzott ké­relmeket Felelős Csák István Hat ár iclo folyamatos t [...] Fark nyári műsorterve Előadó Balog István vb titkár Ismerteti a Szolnoki [...] 2 Pénzügyi törlések Előadó Balog István vb titkár Határozat 26 1958 [...]
21. 178
[...] Van valakinek észrevétele Ninos Fejér István slvtárs a Vidám és a [...] a Végrehajtó­bizottság ismeri őt A kérése az hogy most ne nevezzlHc [...] n ö k A Fejér István elvtársra vonatkozó javas­ latot elfogadja [...]
22. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (198. oldal)
[...] Dombvári Boldizsár Szili Lajosné Csordás István Balogh Ferencné Adamkó Gyula Bihari [...] Karsay György Szuehy Jánosné Kállai István Andrássi Béla Dobos János Bothlik [...] Horák Józsefné Farkas József László István Adorján Rezsőné Zsetnei Gyuláné Javaslat [...] Budapesti Városi Tanács VB elnökének kérése az 1954 ben átadandó lakások [...]
23. 1948. november 23.
[...] Benk Vilmos Nárai Dezső‍ Bata István Lakatos Miklós Igaz Sándor Földees [...] Barnos Mihályné Juhász Ignácné Juhász István Lantos Zoltán ifj Tridiczky Varga [...] 7 Különfélék A helyi pártszervezet kérése külön XV kerületi közigazgatási terület [...]
24.
[...] József Danko Demeter Ziegenheim Józsefété István Murányi András Juhász Lajosné DR [...] főbb kér­déssel kiván foglalkozni Első kérésé a tanácstagokhoz szól nyerjék vissza [...] váll ve tett munkára Utolsó kérése a Fővárosi tanácstagoknak szól Junius [...]
25. 420
[...] Nándorné tó Hozzászóló dr Lehoczky István Hozzászó­lásában az átadás előkészítéséről a [...] hogy a Római Katolikus Egyház kérése sze­rint az ingatlan kezelői jogát [...] Határidő azonnal Felelős dr Novák István I yo ti i 18 [...]
26. 1988-12-21 794. öe.
[...] 39 42 Fegyverneki Márta Fejes István Kihn Béláné Mysik Károly Bárány [...] Lajos Lévai Ilona dr Mikó István dr Misetics Sándor Molnár Károly [...] PB és a BME PB kérése alapján egy egy politikai munkatársi [...]
27. 481
[...] ő m i ve s István Előrehozásról van szó Elnök így [...] 4 pont­tal kapcsolatban volt egy kérése az OT nak hogy felelősnek [...] köze van hozzá A líőmives István Területfejlesztési kon­cepció ez A kormányhatározat [...]
28. 364
[...] 33 o milliós állami támogatás kérése ha jól értein D á v i d István Igon E 1 n ö [...] véglegesen ték i ti Dávid István Nagyon sok kérdőjel van még [...]
29. 157
[...] javasolja hogy az Egészségügyi Főosztály kérése alapján az István Kórház felujitási előirányzatát 5 5 [...] érinti Kérdést tett fel Stadinger István Előadónak a kérdésekre adott vála­sza [...]
30. 2
[...] kisvállalattá történő átszervezéséhez előzetes hozzájáru­lás kérése Kezdési Időpont kb 13 éra [...] lezárt temető megszün­tetése Előadói Stadinger István 0 A XI kér Albertfalvai [...] módosításával kapcsolatos bejelentés Előadó Stadinger István Budapest 1982 december 9 a [...]
31.
[...] jelen időig Előadó dr Kovács István eü o v Meghívottak 4 [...] Vizvári Rezső Kerényi Dezső Erdélyi István Kiss Imre Jenei Jenő dr Kováds István Varga Gyula Vass Piroska T [...] a Domonkos utcai kórház ré­szére Kérése ellenére nem sebesülteket hanem a [...]
32.
[...] annak adni akinek jogos a kérése és aki a jogos kérése mellett dolgozik is Berekméri Lórino [...] 1957 január 1 ig Juhász István 8 m hullámszegélyt és hullámlócet [...]
33. 58
[...] rá Pénzügyi ÁB Az Állandóbizottság kérése alaraján 1 tszánáitak 1 fővel [...] dr Varga Lajos 5 Hegymegi István 5 Hegymegi István 6 papp Jenő 6 Papp [...]
34.
[...] vagy nagyon keveset Az a kérése a Végrehajtóbizottsághoz hogy területi beosztás [...] a tanácstagokkal Az a másik kérése tekintettel arra hogy a VB [...] tag összehívta a tanácstagokat az István­ 6 A M
35. Napirendi jegyzékek • Titkársági ülések (256. oldal)
[...] Benk Vilmos Nárai Dezső Bata István Igaz Sándor Mándi Péterné Ferkó [...] Barnos Mihályné Juhász Ignácné Juhász István Lantos Zoltán Tridiczky ifj Varga [...] 7 Különfélék A rákosfalvi pártszervezet kérése közigazgatási átszervezésre Javaslat funkcionárius értekezletek [...]
36. Napirendi jegyzékek • Titkársági ülések (257. oldal)
[...] 6 000 Ft építkezési segély kérése a Szerve­ző Bizottságtól A Titkárság [...] Nezvál Ferenc Antal László Lehotkai István Zalai Zoltán Váli Olivia Fekete János Lőrincz Imre Koltai István 5 Javaslat a Népművelési Központ [...]
37. Tárgymutató
[...] az utcai favágásról dr Ladányi István 257 háztartási szemét kihordásáról Éles [...] 62 Rupp tanácsnok válasza Ladányi István bizottsági tag kérdésére 116 Sáros [...] kerület útjainak állapotáról dr Ladányi István 108 vízmérő órák alkalmazása Fuchs [...] báró 187 Szeged részére facsemeték kérése 213 színházi előadások jövedelmének megváltása [...]
38. 1975-03-14 449. öe. • 1975_VB 449/8
[...] XIII ker Láng Gépgyárban rendezzük Kérése hogy a KB tagok ha [...] első negyedévi költség­vetésére Előadó Uzsoki István és Boros Béla elvtársak Meghívott [...] üdvözli a meghívott elvtársakat Uzsoki István elvtárs kiegészítése az anyaghoz A [...]
39. 1971-05-05 351. öe.
[...] jogkörének decentralizálási irányelveire Ea Kő‍míves István Határozati jkv 2 szerkesztett jkv [...] b Honvédelmi Bizottság honvédségi munkaerő‍ kérése a tömegközlekedést biztosító jármű‍vek és [...] 1971 április 9 ei Majoros István ügyében hozott határozatának visszavonására Határozati [...]
40. 56
[...] szló 9 R 11 Horváth Istvánná 11 Horváth Istvánná B R 12 Pintér György [...] P Mányoki Lászlőnét 3 aját kérése alapján mivel az albizottságot R [...] Sándor B R 6 Gérecz István 6 Gérecz István B H 7 Bakos Károly [...]
41.
[...] j nek sürgős lebontását Gáti István Véleménye szerint a budapesti lakások [...] vizsgálják felül a lakbé­reket Bedő István Hiányolja hogy a címjegyzékben nem [...] rossz állapotban van Reisz Dénes Kérése az Igazgatóságtól a következő tanácstagi [...]
42. 167
[...] m i v e o István Az egyik a munkaképeskoru a [...] Ferenc Nekem egy sincs Bartos István Akkor te már terendezkedtél D [...] az OT nek ez a kéré­se amelyet teljesítünk is a kiegészítő [...]
43. 202
[...] llani gondozottak elhelyezéséről Slőcdó Rostás István Az OM több esetben átiratot [...] Az oktatási osztály­nak az a kérése hogy a VB intézzen folterjesztést [...] Határidő julius 14 Felelős Rostás István Kelt a Fővárosi tanács Végrehajtóbizottságának [...]
44. Bácskai Vera: Család és történelem (1_71. oldal)
[...] egyébként csak a kereskedő Manno István esetében maradt fenn adat Szintén [...] kövesse érzelmeit szavaim megnyugtatták 104 István e családi konfliktusról hallgat Legfeljebb [...] lakása után 1941 ben Manno István 1943 ban pedig húga és [...] hogy ha úgy dönt hogy kérése teljesíthető mert úgy tudja mostanában [...]
45. 3. Gyilkosság különös kegyetlenséggel (Tóth Ilona és társai tragédiája) • 3.3. Tóth Ilona a forradalomban (216. oldal)
[...] szerepel Káldor Vera elérhetősége Angyal kérése a z orosz plakátokat e [...] indultak el aznap amikor Angyal­Angyal István üzenete Káldor Verának BFL XXV [...] Tóth Ilona 462 d Angyal István feljegyzése 1956 október 30 216 [...]
46.
[...] Az oktatási osztálynak az a kérése mivel a folyó évre a [...] április 1 Fele lős Farkas István 3 Nyújtson segítséget a YB [...] 1958 április 1 Felelős Farkas István Budapest 1958 március 4 én [...]
47. 6
[...] költ­ségvetését Ezért osztályunknak az a kérése hogy a Végrehajtó Bizott­ság a [...] 1964 január 31 Felelős Kőműves István és Budapest 1963 november 11 Dávid István Láttam és egyetértek dr Pesta [...]
48. 1970-12-04 338. öe. • 1970_VB 338/69
[...] is kifejeződhetett volna a párttagság kérése iránt Nagy elvtárs nem vett [...] réséénél Nagy Károly és Király István együtt került kihúzásra Király István 29 ellenszavazatot kapott Király elvtársat [...]
49. Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései (248. oldal)
[...] PB és a BME PB kérése alapján egy egy politikai munkatársi [...] személyi ügye Javaslat dr Szatmári István részére Pro Űrbe Budapest kitüntetés [...] Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett Hircz István ellen fegyelmi eljárás indításának engedélyezésére [...]
50. Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései (97. oldal)
[...] jogkörének decentralizálási irányelveire Ea Kőmíves István Határozati jkv 2 szer­kesztett jkv [...] Budapesti Honvédelmi Bizottság honvédségi munkaerő kérése a tömegközleke­dést biztosító jármüvek és [...] 1971 április 9 ei Majoros István ügyében hozott határoza­tának visszavonására Határozati [...]
51. 10. 1942. december 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve
[...] Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek Rt budapesti bejegyzett cég [...] telek egy részének a Győrffy István kollégium részére való elidegenítése tárgyában [...] Előterjesztés a Pesti Evangélikus Egyház kérése a XIV ker Bosnyák téri [...]
52.
Hozzászóltak Szénás István Községiéj lesztési Alap bevételknél a [...] hozott a csoport vb elé Kérése ne hozza­nak később kevesebb összeget [...] helyen WC öltöző mosogató létesült Kérése hogy minden esetben építési engedéllyel [...]
53. 115
[...] a r t o a István Engem meglepetésként ért az hogy [...] informálva hogy a Végrehajtóbizottságnak kifejezett kérése volt hogy ezt a témát [...] megállapítják a rendezési terveket Bartos István Akkor sem tudod elfogadni ha [...]
54. 1967-03-10 245. öe. • 1967_VB 245/85
[...] A XXII kerületi Párt Végrehajtóbizottság kérése alapján javasoljuk hogy a kerületi [...] legyen Yenéczi János sk Újvári István sk ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 22 Szigorúan [...]
55. TANULMÁNYOK • Kubinyi András: A középkori budai mészároscéh (54. oldal)
[...] László valamint Csiplő Péter Koppan István és Pósa János ottani mészárosmesterek [...] Szapolyai János erdélyi vajdának a kérése is kívánságára adta ki a [...] Debrecen 1924 A Debreceni Tisza István Tudományos Tár­saság I Osztályának Kiadványai [...] szíves kikeresni másolatát pedig Kenyeres István barátom és a BFL szerezte [...]
56. 1985-05-15 713. öe. • 1985_VB 713/43
[...] felemelésére A XV kerületi Pártbizottság kérése alapján javasoljuk a testület 47 [...] Azóta állás­foglalás született hogy Szabó István elvtársat a jelenlegi tanácselnökhelyettest ajánlják [...]
57. 1966-10-07 236. öe. • 1966_VB 236/17
[...] Előadó Sza t m ári István elvtárs Szatmári István elvtárs A Il es fejezetben [...] felsorolva ahol vagy a kerület kérése vagy más oldalról érkező eltérés [...]
58. 134
[...] vállalat elhelyezéséről ő Előadó Bartos István V IÍAka c M Caspal [...] elleni kifogások nem áthidalhatatlanok Bartos István hozzászólásában elmondta hogy a fővárosi [...] tervezés Illetőleg a középitési enge­dély kérése előtt jóváhagyás céljából u fővárosi [...]
59.
[...] 15 ad 5 dr Kovács István e ü oszt vez M [...] á k titkára Dr Kovács István A Szakrendelő Intézet helyzetével kapcsolatosan [...] Out már mukodm a szakrendelés Kérése a Végrehajtóbizottsaghoz hogy részükre ez [...]
61. 126
[...] elvtárs ér­demei elismerése mellett saját kérése alapján a IX kerületi Tanács [...] o január 2 o Sarlós István a V 3 elnöke J [...]
62. 22. 1910. november 3. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1739
[...] tag urnák az volt a kérése hogy a polgármester ur a [...] négy tagsági helynél dr Bárczy Istvánra 194 szavazat Preund Vilmosra 191 [...] négy tagsági helyre dr Bárczy István Freund Vilmos dr Morzsányi Károly [...]
63. 1948. június 4. • 1948. június 18.
[...] jkv 12 elő‍terjesztés 39 Hetényi István szabadsága Határozati jkv 12 Az [...] 42 A Szakszervezeti Ifjúmunkás Tanoncmozgalom kérése a X kerületi MKP helyiség [...]
64.
[...] jkv 12 elő‍terjesztés 39 Hetényi István szabadsága Határozati jkv 12 Az [...] 42 A Szakszervezeti Ifjúmunkás Tanoncmozgalom kérése a X kerületi MKP helyiség [...]
65. 224
[...] tanácsot a munkálatokról nem tájékoztatta Kérése hogy a Galéria ilyen esetben [...] Határidő azonnal Felelős dr Novák István Dávid Klára I kerületi fővárosi [...]
66. 1974-03-15 422. öe. • 1974_VB 422/5
3 vezetőségének kérése megoldható Ezek reális dolgok figyelem­be [...] való kizárását megerősitette dr Tóth István pártból való kizárását megerősitette A [...]
67. 132
[...] külügyi pályára kiván menni Személyes kérése A lceüLeti pártbizottság első titkárával [...] elvtárs lesz as előadó Kőmives István Tisztelt Végrehajtó Bi­zottság Több nagyon [...]
68. 1969-06-06 304. öe. • 1969_VB 304/110
[...] Az illetékes kerületi PB ok kérése alapján javasoljuk hogy az alábbi [...] ker PB pol munkatárs Uzsoki István sk Prieszol Olga sk Venóczi [...]
69. 164
[...] H VB előtsr jesztésre halasztás kérése Szóban Előadó Pajkos Aladárné dr Előadó Kőmives István megbízásából kéri hogy a munkatervben [...]
70. 132
[...] kisvállalattá történő átszervezéséhez előzetes hozzájárulás kérése Előadó Stadinger István Elnök Javasolja hogy a VB [...]
71. Szlovák Szocialista Köztársaság (201. oldal)
[...] 4 p Somogy Ferenc követ kérése Esterházy nádorhoz a katonai terhek [...] márc 17 2 p Ruttkay István Trencsén megye főispánjának jelentése a [...]
72. 121
[...] indokolt ennek a pótnitelnek a kérése N e z v á 1 Az István kórház gépészeti berendezésére és helyreállítására [...]
73. 1980-01-23 575. öe. • 1980_VB 575/17
[...] pártalapszervezete titkárát érdemei elismerése mellett kérése alapján nem javasoljuk újjáválasztani elvtársat [...] s titkárának 5 b Kaszab István elvtárs korengedményes nyugdíjazásához a VB [...]
74. 146
[...] rendezett az MMG Automatikai Müvek kérése amelyet a mellékelt PH felé [...] Elvtársi üdvözlettel Melléklet Ph Littvai István sk í J
75. 323
[...] Hantos János A kerületi vb kérése alapján ke­rült ide F a [...] rendezésével raégegyszer lehessen tárgyalni Bartos István Akkor ne vegyük ide F [...]
76. 1965-06-18 199. öe. • 1965_VB 199/18
[...] Sándor Igazságügyminisztérium PB titkára Lengyel István Élelmezésügyi Minisztérium PB ritkára Sáli [...] Kcnyi et nak az a kérése ha legközelebb VB re kerül [...]
77. 10. 1942. december 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 538 • 539 • 540
[...] Gyula Hajnóczy Béla dr Hoslinger István Koltói Anna Krompaszky Miksa Miklós [...] dr Rendek Károly dr Viczián István dr Várady Jenő dr Salamon [...] előter­jesztését a Pesti Evangélikus Egyház kérése a XIV ker Bosnyák téri [...]
78. 1970-08-28 332. öe. • 1970_VB 332/3
[...] kéri a VB hozzájárulását Bartos István elvtárs felmentéséhez Bartos elvtársat IX [...] A VB a hozzájárulást megadta Kérése hogy 2 javaslatot hozza­nak a [...]
79. 549
[...] az 1 IG Automatikai Müvek kérése amelyet a mellékelt PM felé [...] Elvtársi üdvözlettel Melléklet Ph Littvai István sk Sfó j l J [...]
80. 165
[...] dijat amelyért nem szolgáltatott Bartos István véleménye szerint a lakosságnak lehetőséget [...] a Müvek a fogyasztók külön ké­rése nélkül a számlázásnál vegye figyelembe [...]
81. 1984-10-03 696. öe. • 1984_VB 696/204
[...] tájékozódott munkájukról életükről A dolgozók kérése alapján szükséges megvizsgálni annak lehetőségét [...] étkezést A jelentést összeállította Tamássy István ZOI Jóváhagyta Dr ííajtóthy lá [...]
82. 322
[...] m i v e s István Csak egy bejelentésem van a Tervhivatal kérése alapján hogy a Tervhivatal e [...]
83. 166
[...] a KISZ Központi Bizottságából Horváth István személyes kérése Meg­néztük a parkot egyébként a [...]
84. 219
[...] is ezek a vállalatok Bartos Istvánnak válaszol­va a IV ötéves terv [...] megteremtéséhez A hozzászólások során Bartos István arról informálja a VB t [...] akkor a gázkérdéot nagyobb beruházások kérése nélkül meg lehetne oldani Az [...]
85. 30
[...] h Bp i Tűzálló Anyaggyár kérése Bp i Tűzálló Anyaggyár­hoz vzeto [...] Hioronymi ut Határőr utca Tisza István kormányában kereskedelmi miniez tor XIII [...]
86. 139
[...] a VB állást foglaljon Dávid István A IV ötéves tervre a [...] ezek leköté­se vidéken lehetséges engedély kérése mellett a vállalatok el­ Y [...]
87. 169
[...] amikor elkészül Tudniillik az a kérése a belkeres­kedelmi minisztáriáimnak is hogy [...] álljanak a berende zések Kőmives István Ki fogja üzemeltetni Dr Reischl [...]
88. 2. 1879. január 22-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve • 28. Jegyzőkönyvhitelesítés • 29. A király 500 forintnyi adománya segélyezésre
[...] A Kézdivásárhelyi közkórház létesítéséhez segély kérése 11 a Előterjesztés A Kézdivásárhelyi [...] Alajos Cséry Lajos és Kralovánszky István bizottsági tag urakat a tanács [...]
89. 70
[...] Koés József Hajós György Varga István Döbrentei Károlyné Határozat ff A [...] Emtatkozó hibákat ós ez a kérése hogy r Végrehajtóbizottság kér­je a [...]
90. Regeszták (79. oldal)
[...] A bpi r főkapitány Géczy István VII ker r kapitányhoz küldött [...] antiszemita értekezletről Csatár Zsigmond Lipárdy István és Zatopek Antal nyilatkozatairól Eredeti [...] rendőri eljárás véget nem ér kérése nem vehető figyelembe Fogalmazvány Mell [...]
91. 123
[...] átszervezéséhez előzetes hozzá I járulás kérése I 8 Jelentés a tanácsi [...] VII kér Tanács ós Tiszai István a Személyzeti ós Oktatási Főosztály [...]
92. 91
[...] a IV kerületi Tanács VB kérése sze­rint teszünk javaslatot Lüvclődásűgyi Minisztérium [...] folyamatos kiegészítését 1967 ben Szőnvi István mellszobrának Sóvári J nos alkotása [...]
94. 1949. október 18.
[...] Győ‍ző‍né Varga Juhász János Sinka István Egri Sándor Sárközi Árpád Tóth [...] A Karolina úti egyéves pártfő‍iskola kérése a Nagybudapesti Pártbizottsághoz hogy a [...]
95. Név- és tárgymutató
[...] 218 372 Pesti Evangélikus Egyház kérése a XIV ker Bosnyák téri [...] beszéde 111 vitéz nagybányai Horthy István Kor­mányzóhelyettes Űr hősi halálával kap­csolatban [...] behívása 65 elhalálozása 320 Sárközy István bizottsági póttagnak rendes tagul való [...]
96. 26
[...] mollett az Y kar Tanács kérése olyképpen hogy az alőrehaladó parkosítás [...] 4 Nagykörút V kor Szt István krt A terűt már megkezdett [...]
97. 297
[...] pénzügyi fedezet hiányában Az a kérése hogy a fel­vett 00 milliós [...] Lajos dr Csanádi György Kőmives István dr Reischl Antal ós dr [...]
98. Társadalmi csoportok a középkori Budán • A középkori budai mészároscéh (669. oldal)
[...] László valamint Csiplő Péter Koppán István és Pósa János ottani mészárosmesterek [...] Szapolyai János erdélyi vajdának a kérése is kí­vánságára adta ki a [...] szives kikeresni másolatát pedig Kenyeres István barátom és a BFL szerezte [...]
100. 1952. október 7. (61_1. oldal)
[...] Tausz János Vajdai Lajosné Kertész István Napirend 1 Jelentés a X [...] Budapesti DISz Bizottság ezt többszöri kérése dacára nem intézte el A [...]

 

  • 1
  • 2