XXXV.1.g / 1. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. 1957.03.04. 1963.05.08. 1956-os eseményekkel kapcsolatos iratok: A Köztársaság téri pártház támadásáról feljegyzések és névsorok. A XIII. Kerületi Pártbizottság védelmében részvettek névsora. Visszaemlékezések

2lé m telefonon beszélt Kádár elvtárssal. Á telefonbeszélgetés során hangsúlyozot­tan kijelentette Kovács István, hogy a budapestiek kérése az, hogy Kádár elvtárs tegyen intézkedéseket, vegye át a vezetést, mert 24*órában vagyunk és Kádár elvtárs személye a biztosíték arra, hogy az ügyeket rendbe lehet hozni. A telefon beszélgetés után Kovács István nem nagyon biztatott min­ket a kibontakozással. Az előállott helyzetre való tekintettel a Budapesti Pártbizottságban tartóz­kodó Kovács Istvánnak tanácsoltuk, hogy a párt és személyes érdekeit is figyelembevéve jónak látjuk, ha a Budapesti Pártbizottság épületét elhagyja, melyre 3o-án hajnalban sor került. A Budapesti Pártbizottság vezetésével több budapesti pártvezetővel együt­tesen személyi cseréket hajtottunk végre, előzetesen konzultálva a Köz­ponti Vezetőség néhány vezetőjével, Végh Béla, Kiss Károly és másokkal, akik egyet értettek a személyi cserékkel. Ennek következtében felmen­tettük Kovács Istvánt a Budapesti Pártbizottság elsőtitkári funkciója alul és megbiztuk Köböl Józsefet az első titkári funkció vitelével, aki akkor a Központi Vezetőség Párt és Tömegszerveztek Osztályvezetője volt. Ezt a tényt-ugy hallottam,- hogy a Magyar Rádióba is sikerült bemondatni. A kis katonák és az apparátus dolgozóinak élelmezési ellátásával kapcso­latban zavarok voltak, ezért rendelkeztünk,: elsősorban Kertész István elvtárs, hogy a X.kerületi pártbizottság megfelelő élelmet biztosítson a Budapesti Párt Székházban lévők részére, amely 3o-án kora délelőtt meg is érkezett. Az élelmiszer csak egy részét lehetett már az épületbe hordani, mert az ellenforradalmárok már körül fogták a házat. 3o-án reggel a Budapesti Pártbizottság apparátusában lévő munkatársakat tájékoztattuk a helyzet súlyosságáról és megkérdeztük, kik akarnak itt maradni, mondtuk, hogy elsősorban a nők, és a gyerekes anyák menjenek haza. Néhányan el is mentek. Az apparátusban maradt néhány elvtársat meg­biztuk azzal, hogy /Dezső József elvtársat/ menjenek át a Köztársaság-téren • lévő Fővárosi Gázmüvekhez és hozzanak néhány "tucat" kitöltött, aláirt és lepecsételt munkáltatóiigazolványt. A meghozott igazolványokat szétosz­tottuk az apparátus dolgozói között. Azonban, mivel kevésnek bizonyult újból visszaküldtük az elvtársakat, de már az épületbe visszajönni nem tudtak. 3o-án 1/2 lo órakor teljes erővel megkezdődött a Budapesti Székház ostroma. A Városi Szinház épülete mögül, a fák és a bokrok közül, a Kenyérmező utcából tucatjával kezdték lőni a Budapesti Pártbizottság f C*5S2ÁC03 LE¥ÉS.tí&J- 4 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom