MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1967

1967-03-10 245. öe. - 1967_VB 245/85

MSZMP BUDAPESTI BIZOTTSÁG Párt- és Tötnegszervezetek Osztálya. Javaslat a XXII* kerületi Pártbizottság létszámának felemelésére. A XXII. kerületi Párt- Végrehajtóbizottság kérése alapján javasoljuk, hogy a kerületi P3 létszámát 41-ről 43 főre emel­jék. Indok : Tőzsér József elvtárs, a kerületi Tanács elnöke nyugdijba megy, Podor Sándor elvtárs- a kerületi KISz Bizottság titkára a pártbizottság apparátusába került dolgozni* Mindkét elvtárs hosszú ideje tagja a kerületi Pártbizottságnak, feladatukat rendszeresen ellátják. Ugyanakkor indokoltnak látjuk, hogy a jelenlegi tanácselnök és a KISz Bizottság titkára a kerületi Pártbizottságnak tagja legyen. Yenéczi János sk. Újvári István sk. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 22. Szigorúan bizalmas! Budapest, 1967, március 3. BAB/7. Készült: 22 pld.-ban. '

Next

/
Oldalképek
Tartalom