1987. január 28. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

157

ji ... I 3o. az 1988.évi tervet elfogadja; utasitja a Művelődésügyi Főosztály vezetőjét, hogy a megvalósitás érde­kében a szükséges intézkedéseket te­gye meg. Határ idő: 1988. december 31. Felelős: dr. Mezei Gyula 31. az 1989-9o.évi tervet tájékoztatás­ként tudomásul venni; utasitja a Művelődésügyi Főosztály vezetőjét, hogy a konkrét javaslato­kat - az ülésen elhangzottak figyelem- bevételé vel-terjessze a Végrehajtó Bizottság elé. Határ idő: 1988.junius 3o. ! j Felelős: dr. Mezei Gyula 32. elvben egyetért egy városképet alaki­[ tó nagyságrendű és jelentőségű alko­tásnak az 199o-es években esedékes megvalósi tásáva]^ utasitja az illetékes tanácselnök-he­lyettest, hogy az állami és politikai ' szervekkel a szükséges konzultációt kezdje el. Határ idő: december 31. Felelő s: Farkasinszky Lajos A napirend 4./pontja: Az önállóan gaz­dálkodó költségvetési intézmények 1987 .évi előirányzatának jóvá­hagyására . Elő adó: Alaxai Lászlóné Meghivott: dr. Mezei Gyula, dr. Varró János a VB. hivatali szervezete részéről. Előadó:kiegészítésként javasolja, hogy az Egészségügyi Főosztály kérése alapján az István Kórház felujitási előirányzatát 5,5 mFt-tal csökkentsék, egyidejűleg a Gödöllői Szociális Otthon uj telepi feladatokat ugyanezen összeggel emeljék meg lo,5 mFt-ra. Elmondja, hogy a kisérleti i gazdálkodásba a II.Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskolát is bevonták az illetékes szervek, de ez,az intézmény előterjesz­tett előirányzatait nem érinti. Kérdést tett fel: Stadinger István Előadónak a kérdésekre adott vála­sza után * » *««*»? -.*tm í _ rife

Next

/
Oldalképek
Tartalom