1972. december 6. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

481

■I I ||B—II I III II — — i mmmrn I i > í- 123 ­hogy nekik nem less rá lehetőségük. De ettől függetlenül azért hagyjuk benne. írjuk meg nyugodtan, hogy az OT. nem ért vele egyet, az a véleményünk azonban, hogy erre feltétlenül szük­ség lenne, mert különben nem tudjuk teljesíteni az 1973* évi ütemet. De változtassuk meg a szöveget, mert igy nem nagyon értelmes, ahogy le van irva. "ügy biztosítható a határozat végrehajtása, ha az 1974-75. évi ütem terhére az 1973. évi alapvolumen megelőlegezésre kerül". X ő m i ve s István : Előrehozásról van szó. Elnök: így kell leírni. Az V. fejezet na­gyon általános, és hosszú is. A PM. dolgokat tehát kihagyjátok? Dr.Viszkei Mihály : Igen. t Elnök: Akkor ki kell hagyni. — A 4./ pont­tal kapcsolatban volt egy kérése az OT-nak, hogy felelősnek ne az OT. elnökét irjuk bele, hanem az ÍJVM. minisztert. Nem tudom persze, hogy mi köze van hozzá. A líőmives István : Területfejlesztési kon­cepció ez. A kormányhatározat végrehajtásáért, amelyről a szövegben szó van, az EVM. minisztere felel. | Elnök: Azt kérte, hogy irjuk be felelősnek az ÉVM. miniszterét, vagy a Fővárosi Tanács elnökét. Nem na­gyon világos. 4./ pont egyébként sem nagyon világos előttem. Azt akarjuk mi, hogy az iparkitelepités 5-6 évi tervidőszaká­ra vonatkozó részletes tervét terjesszük a GB. elé? » j H/f u— —-----------------------------------------■■ - —--------------------------' ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom