XXXV.9.c.1957 / 66. Újpesti Rádiószekrénygyár MSZMP Bizottsága. 1956.11.19. - 1957.08.02. Munkástanács iratai, névsorok, ülésjegyzőkönyvek

üjj!.iXy.uL« j" ^ p # * művit 1956* wmr—be* 2?,«éi megtartott ti« oléeoa* Jelen vamok* Inén Mesld oa Xöei^önoe ferrodalnl minkáetondor elaüko, fiigv látván* Bdgbp mte) Hoívdth 9MM6* flix«edk láanld* Mfloli Bmt| dütoges umU JsfB* ima foroae* Mf Mónid* -Index Isse* ^lajoo látván. laon Iddand* íBvoodl Jdseef* fdkoadi Károlyt Varga Xetv'n* üagya* Jánoo* :;b* tusok de póttagot' Oulvr látván# dvöaü ja eaeghivott ásoktárónkat de e kova Utasé napirendi pontét alapján ad tájdkoat t* 1*/ A lavradalni.űtinkdBtaiidoo vái öotdoának oldkótitdoo* «W Dojelontdoak* MttBdltmi doreodl* Mealé* Xmao ^t»|4« MvacOi ddsool* Vtsvm keretre* ..?..* iNMft - tOlf ■HMMÉMí * ♦ X*/ ab sorsi Msottaág a l^MdtdatttndOO kápviaolőjövol o^otarténben a válrcstáooisafc daeonfeegp a*0a?© /kedd/ tusi á vdS&sstdoofcat telephelyenként tortát* őe oggranosek telopísfölyenkóat bisottoá ;ote?t alakítónk ^oly alőkdosltl ás lovasat! a vdluostásakv.*# A blaoiteá'X tagolt X B* ttvu 1 *tondeotög de o Idtssdnokhos adótan X * 5*4g @a assaardos éolmmmőU A lelj elült 3* ta ok a kdwtítsftl i\ü©pOBt 1 Xotvdtt kb 1G £f*t VdloSSt U. sco XtRtfodn Xmo kk G * IX2' • evso Ferenc kb 0 m * • XV. « áagyer ddnoo kb 4 « A beosdoelé Jelentdet a véloastáookoa a tondeo kijelölt tagjai tart- Ják* a memmáB titkos de 3é*dvén belül a kljsléü BÚ* te sok ralivá* noeaágsa hassák as oradbddyeh^t de Jelentést adnak aa í IS-noís* Iliét- ve a i ankáotaaáo© oXnöleoő^kMdie ab olékdinltdei nonkákban • külCjnöoon a propaganda sonkában - be Ball venni o blsoloiobit de a : >onlr standon tagjait* 2*/ ao Bent JSdoottoúg JavnoolJa, hogy a Juakástanáee tapsa iatdsMéot o nonktiraad* a taoikatv yslao 6® cm dlelneode körüli visasáseáBOk r-segoa onts tdődre • Juvnooida továbbá* ho v 0 ti^bparookeo omlédantSííiah legalább 2 ias- tönként bistooitaon saakaéinpat ónig a borsOin diót beindul* * . ÍL . •, '

Next

/
Oldalképek
Tartalom