MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1981

1981-01-07 602. öe.

1981. január 7. • 602. őe. 89 o. 1.A PTO jelentése az új párt tisztségviselők eszmei-politikai felkészültségéről. Ea.: Kékedi György, Paizs Gábor, Kurucz István dr. (Szerkesztett jkv. 4-5., előterjesztés 26-35.) 2.Pártiskolai javaslatok. Ea.: Kékedi György. ( Szerkesztett jkv. 6-16., előterjesztés 36-58.) A PTO javaslata az SZKP Társadalomtudományi Akadémia hároméves aspiráns tagozat és a Moszkvai Megyeközi Pártfőiskola hallgatóira. Csányi Klára dr., Kalmár György, Nagy Imre. A PTO javaslata a Politikai Főiskola 1981-be kezdődő évfolyamának hallgatóira. Pánczél Sándor, Manyura Tibor, Nagy Béla, Papp Anna, Treiber Miklós, Gyurcsánszky János, Nagy László, Szemes István, Hamza Andrásné (Miski Judit), Harnóci György, Orbán György, Farkas Péter, Tóvízi Ilona, Németh András, Szelei Béla, Szabó Lászlóné (Horváth Judit), Fodor István, Jeszenszky Mihály, Kovácsné Laki Éva, Farkas Gyula, Morva József, Lajtos Józsefné (Császár Györgyike), Kóródi Dezső, Kiss Barnabás, Szabó István, Gábor Péter. A PTO javaslata a Politikai Főiskola nappali és levelező tagozatán 1981-ben végzők munkabeosztására. Gazdag István, Hámori Lászlóné, Hernádi Károlyné, Hoffmann Endréné, Maróthy Lászlóné, Pethő Gábor, Sándor Sándorné, Sobor András, Tóth Károly, Vastagh Miklósné, Vinkovics Péter, Bolvári Ferenc, Dombvári Ferenc, Farkas János, Farsang Ferenc, Fischl Erika, Kanizsai Nagy András dr., Káder Gyula, Laubert Miksáné dr., Marosházi János, Pady Géza, Pálmai Vilmos, Radóczi János, Siklósi András, Sotér István, K. Szabó Gábor, Váczi Imre, Vályi Nagy András, Várszegi István, Hegyesi Béláné. 3.Különfélék. Személyi javaslatok. (Szerkesztett jkv. 17-19., előterjesztés 59-69.) Soós Kálmán, Szabó Károly, Csillik András, Somogyi József, Gérnyi Kálmán, Oláh Erzsébet dr., Illés Sándor, Dávid István, Korda Árpád, Homoki József dr., a.Fegyelmi ügyek. ( Szerkesztett jkv. 20-24., előterjesztés 70-83.) Kovács Imre, Farkas Gyula, Molnár József, Csige István, Szeili Dezső, Hazay László. 4.Tájékoztató a KEB 1980. december 15-ei ülésén a budapesti pártfegyelmi ügyekben hozott határozatokról. (előterjesztés 84-89.) Csorba Jánosné (Tóth Mária), Székely Attila dr., Gróf Antalné (Bors Erzsébet). 5.Bejelentések. (Szerkesztett jkv. 25 .) a.Egyedi elbírálású tagfelvételi kérelmek. Ea.: Somogyi Sándor. Mészáros Imre, Juhász Imre. b.Hozzájárulás Szarvas László dr. docensi kinevezéséhez. Ea.: Király Andrásné. c.Szabó Ferenc egy hétre szabadságra megy. Ea.: Szabó Ferenc. ———————————————————————— MSZMP iratok ———————————————————————— ————————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom