1985. március 21. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

272

í 4. Deák Zoltán - Kármán László : Kós Károly domborműves emléktábla XIV. ker. Kós Károly sétány A Végrehajtó Bizotiság döntése és sz Építőművészek Szövetsége kérése a'apján. 5-8. Vsiga Imre : klá'lltási szobrok. III.. I ak tunya u.7. Szent Erzsébet, I. iszt Ferenc. Hatvány Lajos. Szőnyl István. 1984. évi tervünkben - pénzügyi feltételeink függvényében - jóváhagy1 feladat. C. DinzHőjjlaaztjkák 9. Nagy János : Pelikán XVI., Centenáriumi lakótelep e Beruházási Főosztály fedezetével elkészült slkorás. 10. Szilágyi Bernadetté : Ősz IV , Ujspeti lakótelep 1985-re tervezett, előbbrehozorr beruházás. I D. Síremlékek 11 Kiss István : Illés Béla síremléke 1981-óta folyamatos beruházás - s Művelődési Minisztérium kérése alapján. 12-13. Zetk Zoltán és Nádasdy Kálmán síremléke f A Művelődési Mlnlsz érlum és a csa'ád kérése alapján. (A sireméékek elkészítésében csaka hozzájárulás szintjén vettünk részt.) IV. Folyamatban V#áő - 1984-ben megkezdett. 1935-86-ban befejezendő (illetve i efejezett ) beruházások A. Politikai jellegű alkotások 1. Somogyi József-Flnta József : "Emlékezésül a fasizmus elleni harc hőseire és a fasizmus áldozataira" emlékmű. XIT., Budapest Kongresszusi K’ zpont parkja (azóta : Gesztenyés ps: A mű felavatása 1985. II. 13-án megtörtént. I 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom