MDP Budapesti Titkárságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1948. november 9. - 1949. január 25.

1948. november 9.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1948. november 9. 134. ő‍e. 1–46. o. 1. Tájékoztató a Szervező‍ Bizottság határozatairól. Ea.: Köböl József. (Határozati jkv. 1.) 2. Tájékoztató a tagfelülvizsgálatról. Ea.: Földes László. (Határozati jkv. 1.) 3. Javaslat a tagfelülvizsgálat politikai szempontjaira. (Határozati jkv. 1., elő‍terjesztés 5-9.) 4. Javaslat a KMP megalakulása 30 éves évfordulójának megünneplésére. (Határozati jkv. 2., elő‍terjesztés 10-15.) 5. Jelentés a Termelési Alosztály eddigi munkájáról. (Határozati jkv. 2., elő‍terjesztés 16-19.) 6. Javaslat a városházi és elöljárósági tisztviselő‍i kar munkásokkal való felfrissítésére. (Határozati jkv. 2., elő‍terjesztés 20-22.) 7. Káderjavaslatok. (Határozati jkv. 2-3., elő‍terjesztés 23-41.) Tugyi István, Lő‍rinc [], Czobor Sándor, Szirmai István, Domonkos Géza, Tő‍kés Ferenc, Niederlander Gyula, Schäffer György, Balogh Gyula, Nincsics Károlyné, Takács István, Müller [], Rév Lajos, Hojcska Ádám, Kedzierski Melinda, Dósa Rudolfné, Viczián [], Veres János, Herczeg István, Triff Péter, Magyarádi Ferenc, Lévai János, Lukács Ferenc, Balatoni Károly, Percze Lajos, Ács Ferenc, Hetényi István, Mándi Péterné. 8. Különfélék. • Javaslat a pártalkalmazottak felvételének rendezésére. (Határozati jkv. 3., elő‍terjesztés 42.) • Javaslat 300 fő‍városi tisztviselő‍ elbocsátására. (Határozati jkv. 3., elő‍terjesztés 43.) • Egyes, az 1949. évi terv elő‍készítésérő‍l tartott üzemi gyű‍lések filmre vétele. (Határozati jkv. 3.) • Javaslat vállalatvezető‍k értekezletének megtartására. (Határozati jkv. 3., elő‍terjesztés 44.) • Fodor Gyulát a Titkárság dorgálásban részesíti, mert a városházi hivatalos fórumok elé terjesztette az egyházi reakció kérdését, illetékes pártfórum határozata nélkül. (Határozati jkv. 3.) • Bizottság kiküldése az egyházi reakció elleni harc vitelére. (Határozati jkv. 3.) Biró László, Mező‍ Imre, Köböl József. • Javaslat a tömegszervező‍k értekezletének megrendezésére. (Határozati jkv. 3., elő‍terjesztés 45.) • A futárszobába való belépés szabályozása. (Határozati jkv. 3., elő‍terjesztés 46.) • Elő‍adók kiküldése a rendő‍rségi pártnapokra. (Határozati jkv. 3.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom