1967. augusztus 2. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

178

tó-'' ; . j| fc - 23 - * tása alól felmenteni, mert a Közüzemi Díjbeszedő Vállalat igaz­gatói állására van kiszemelve. A Közüzemi Díjbeszedő Vállalat igazgatójának kinevezése azonban nem a Végrehajtóbizottság hatás­körébe tartozik. Van valakinek észrevétele? /Ninos./ Fejér István slvtárs, a Vidám és a Kis Szinpad igaz­gatója a nyugdíjkorhatár elérése előtt tötténő nyugdíjazását kérte. I Hantos János: Ezzel kapcsolatban csak azt emlí­tem meg, hogy a kijelölt utód Róna Tibor, aki megbízásos alapon végzi a Vidám Szinpad igazgatását. Úgy gondolom, hogy a Végrehajtó­bizottság ismeri őt. A kérése az, hogy most ne nevezzlHc ki igazga­tónak, hanem egy évi£ bizzuk meg az igazgatói feladatellátásával,- miután ilyen adminisztrativ feladatokat korábban nem végzett - és kapjon egy évi türelmi időt, ami alatt kiderül, hogy hogyan le­szünk egymással. Ezért nem hoztunk ezzel kapcsolatban javaslatot. E 1 n ö k : A Fejér István elvtársra vonatkozó javas­\ latot elfogadja a Végrehajtóbizottság? /Igen./ Információs jelentés, ülésekről szóló napirendi jelen­tés és végrehajtóbizottsági ülések jegyzőkönyvi kivonatai. Ezekkel kapcsolatban van valakinek észrevétele? /Nincs./ Elvtársak! Több tárgy nincs, Erőt, egészséget kivánok ' az elvtársaknak.- Az ülés 9 óra 48 perckor ért véget. ­’ I íl * <1 v. L tóraM i

Next

/
Oldalképek
Tartalom