MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1966

1966-09-09 233. öe. - 1966_VB 233/14

f(? ih 3./ Napirend; Személyi ügyek. Gombó István elvtárs: \ A Végrehajtó Bizottság egyetértett nyug­dijának 17oo ;/t-ra való kiegészítésével. Kauders Imre elvtárs: A Végrehajtó Bizottság egyetértett nyug­dijának 17oo Ft-ra való kiegészítésével. Rusznák .Ernő elvtárs: A Végrehajtó Bizottság egyetértett nyug­dijának 17oo it-ra való kiegészítésével. 4./ Napirend: Fegyelmi ügyek Nagy János partból való kizárását a Végrehajtó Bizottság megerősítette, az anyagban - A BPB 1 év múlva felül­vizsgálja ügyét - mondatot törölni kell. Barnyi István pártból való kizárását a Végrehajtó Bizottság megerősí­tette. Kelen elvtárs kérése, hogy az üggyel kap­csolatban befogja küldeni Balogh elvtársat, hogy eikket készitsen. Kőhegyi Antalné pártból való kizárását a Végrehajtó Bizottság megerő­sítette. Halmos Emil szigorú megrovás pártbüntetésének eltörlésével a Végrehaj­tó Bizottság egyetértett. Kovács Ferenc dorgálás pártbüntetésének eltörlésével a Végrehajtó Bizottság egyetértett. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom