MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1988

1988-12-21 794. öe.

1988. december 21. • 794. ő‍e. 67 o. 1. Javaslat a fő‍városi gazdálkodó szervezetek 1988. évi munkájának értékelésére, a pártszervezetek tennivalóira. Háttéranyag a fő‍városi lakosság életkörülményeit érintő‍ intézkedések várható hatásáról. Ea.: Győ‍ri Lajos. (Határozati jkv. 3., elő‍terjesztés 6-38.) 2. Különfélék. a. A PTO javaslata a Politikai Fő‍iskolán 1989-ben végző‍ hallgatók munkabeosztására. (Határozati jkv. 4., elő‍terjesztés 39-42.) Fegyverneki Márta, Fejes István, Kihn Béláné, Mysik Károly, Bárány Tibor, Bíró Péter dr., Bizják József, Dienes Lászlóné (Rozsnyai Klára), Érsek Ferenc, Halász Etelka, Imre Miklós, Isaszegi Ilona, Kustos Lajos, Lévai Ilona dr., Mikó István dr., Misetics Sándor, Molnár Károly, Nagyiványi András, Pelle Gábor, Püspökné Budai Anikó, Szedliczky Gábor, Szű‍cs Mihály, Tepleczky József, Angi Ferenc, Gráczki Eszter, Kertész Mária, Szász Ferenc dr., Csizmár Gábor, Halász Iván, Lovas Győ‍ző‍. b. Javaslat Erdő‍s Károly pártból való törlés miatti fellebbezése elbírálására. (Határozati jkv. 4., elő‍terjesztés 43-45.) c. A GPO jelentése a Skála–Coop PB és a Fő‍városi Sütő‍ipari Vállalat PB helyzetértékelésérő‍l a fő‍városi zöldség–gyümölcs és sütő‍ipari termékellátás kapcsán. (Határozati jkv. 4., elő‍terjesztés 46-56.) d. A PSZO javaslata a fő‍városi pártaktíva megrendezésére. (Határozati jkv. 4-5., elő‍terjesztés 57-60., határozat 61-67.) e. Tájékoztató a IX. Kerületi PB és a BME PB kérése alapján egy-egy politikai munkatársi státus megszüntetésérő‍l. (Határozati jkv. 5.) ———————————————————————— MSZMP iratok ———————————————————————— ————————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom