XXIII.214.a.2 / 12. kötet XIV. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1956.12.12. Tanácstagok részvétele a forradalomban; Jelentés a közellátásról

laltak. Itt azt tesszük, hogy kimegyünk és 4 pld.-ban az ott tá­ró Xt holmikat felvesszük. Másik része, ahová még nem köitöztek he.Szabályos eljárás aXá vonjuk és zároljuk a Xakásokat. Igény- Xést adnak be reá. Kimegy a lakásügyi osztáiy előadóba s ameny- nyiben üres és igény jogosult,- akkor kiutaljuk. Nem tudjuk to­vább tartani, mert önkényes beköltözések lesznek. A lakásügyi osztálynak ehhez rendelkezésre áll 3 gépkocsi. Oktatási osztály. Részleges tanitás folyik. Nem minden szülő küldi be a permekét. Jelenleg van ott is zür-zavar. Oktatás vo­nalén sok problémát lét,de összefüggnek ezek a problémák azzal, hogy nem tudjuk zavartalanul biztosítani a tanitást és a gyerme­kek az utcán vannak*- Az ovodák dolgoznak szintén. A terepesi-uti ovodát sikerült megnyitni. Ott problémák vannak, mert csak két teremben tudnak foglalkoztatást folytatni•­/A Végrehajtóbizottság a tanácsapparátus, illetve az osztályok munkájáról adott tájékoztatást tudomásul veszi./ Be.i elentés: tanácstagok és lakóbizottságok, tanácsi összekötők működése. Horváth Géza VB.eln.h. A kerületi tanácstagok közül kb. 10 azoknak a száma, akik olyan formában vettek részt ezekben az eseményekben, hogy rádiót lop­tak, vagy pedig cukrot, sót, paprikát, vagy üzletek kifosztásá­ban résztvettek. Véleménye ezzel kapcsolatban az, hogy a leg­közelebbi tanácsülés elé kell ezeket terjeszteni. Ezek az embe­rek nem lehetnek tanácstagok. Tevékenységükön keresztül járat­ták le az államhatalmi szerveket. Pálcát felettük nem törhetünk, mert ezek bejelentések. Az összeférhetetlenségi bizottság fog­lalkozzon ezekkel az ügyekkel. Amennyiben beigazolódik, nem a Végrehajtóbizottság hivhatja vissza, hanem a tanácsülés. Sajnos^ ezek úgy néznek ki, hogy tényék. Ezeket a tanácstagi mandátumá­tól meg kell fosztani. Ezenkívül egyes tanácstagok dolgoznak,de egyes tanácstagok nem mozomak a területen, nem tudunk róluk, vagy nagyon keveset. Az a kérése a Végrehajtóbizottsághoz, hogy területi beosztás,pol. körzet szerint kell, hogy foglalkozzunk a VB. részéről többet a tanácstagokkal. Az a másik kérése tekintettel arra, hogy a VB.— tagok úgyis be vannak osztva egy-egy napra inspekcióra itt a Tanécsházban, osszuk fel a tanácstagokat és 5-ösével hívjuk be a tanácstagokat beszélgetésre. Pel kell rázni ezeket a tanácsta­gokat, mert esetleg félnek. Ezeken a beszélgetéseken vegyen részt Várkonyi Györgyné és Béres Gyuláné tanácstagok is.Időpont lenne d.u. 2 órától 3-ig. A lakóbizottságokról ugyanezt lehet elmondani, egy része dolgo­zik. másik része nem. A tanácsi összekötők is egymás után monda­nak le .Ezeket is fel kell rázni,hogy most nem a hanem a támadás ideje van. Konkrét feladatokkal biztuk meg őket, ma megy ki a vonatkozó körlevél.­Hozzászóló: Vizvéri Rezső, Jelenik Srnőné. Vízvári Rezső Nov. 24-én mint VB.-tag összehívta a tanácstagokat, az István­—6— *A M

Next

/
Oldalképek
Tartalom