XXIII.210.a.2 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.05.18. Jelentés az Ipari Osztály munkájáról; László Gimnázium helyzete

Határozat ; 3.02/1957* A vb, utasítja a vb, elnökét, tegyen javaslatot a |'ö'v,rpanács Vb-hoz, hogy az ipari tanuló kér.dést budapesti szinten a Fővárosi tanács vb, a negyedévi munkatervibe állítsa be és tárgyalja meg. Felelős; Harmati Sándor 'Hst'Erí'dŐT június 1. lo3/1957. A Vb, Csaba Ernő elvtárs felé elismerését fejezi ki az ipari osztályon végzett munkájáért,Utasítja a vb* elnökét, hogy * Csaba Ernő eívtárshoz jutassa el a vb, elismerését. Felelős; Harmati Sándor Határidő; junius 1, A napirend 4,/ tárgya; Bejelentések, 1. / tanácstagok fogadóórája; Előadó; Asztalos Gyula I A fogadóóra tervezetet a vb. elfogadta/jre lemen és Eemenes elvtárs cseréltek. 2. / uj iparengedélyek kiadása. Előadó; palfi Jánosné kér, oszt.vez. I A vb. minden engedély kiadásához hozzájárult, kivéve Kerekes | jánosnénak nem ad engedélyt. 3. / A kerületi Tanács-ovodák nyári szüneteltetése. Előadó; póth László A 12 óvodában 731 gyerek közül 523 gyereknek a szülei tudják elhelyezni nagyszülőknél, vidéken stb. 2o8 pedig más óvodában, 1 óvodában bár aláírták a szülők az ovoda becsukásat, de tanács­tagjukkal beszéltek a városszéli-telepen, itt nem közclték^a szülőkkel, hogy úttörőtáborban lehet elhelyezni erre az időre a gyerekeket. , javaslat; 'Erre a nyárra próbaképpen vezetne be a vb. Határozat ; lo4/1957. A vb. kerületi tanácsi ovodák nyári szüneteltetéséhez hozzájárul, azzal, hogy az oktatási osztály készítse el erre vonatkozó javaslatát és őzt a vb—on keresztül terjessze a föv.Tanács felé. Felelős; Tóth László Hatarig?; junius lo. % 4./ uj igazgatási osztályvezető elfogadása. Előadó; gácsvány Jánosné . ismerteti Balogh István elvtárs /; aki jelenleg a titkárság 1 dolgozója;/ nacionáléját. A vb.- Balogh István igazgatási osztályvezetői kinevezését egyhangúlag elfogadja. 5./ László Gimnázium kérése. ' Előadó* Tánczi István Vb. elnokh. «- 11 ­40

Next

/
Oldalképek
Tartalom