MDP Budapesti Titkárságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1948. június 25. - 1948. augusztus 27.

1948. július 3.

-3- • Z\ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR zottakkal együtt kell rendeztetái. A pestkörnyéki városokban a MDP. tag polgármester hívja Össze a kisgyüléseket. A kisgyülések rendezé­sét továbbra is a párt rendezi* 8. A kerületi panaszirodak mai formájukban már betöltötték hivatásukat, A panaszirodákat tanácsadó irodákká kell átszervezni. Az ajánló leve­lek kiadását meg kell szüntetni. A panaszirodákat fokozatosan át kell helyezni a kerületi elöljáróságok ra. 9#/ Állami hivatalolj: pártszervezet kérése. A Titkárság elfogadja az Állami Hivatalok pártszervezetének kéréséta mellékelt pártszervezeteknek az illetékeskerületi pártszervezethez va­^ lő csatolását, kivéve az Elhagyott Javak pártszervezetét. Szükségesnek tartja a Titkárság a Honvédelmi Minisztérium pártszerve­zetének átcsatolását az Állami Hivatalok pártszervezetéhez, • 10•/ A Titkárság az alábbi káderjavaslatokban hoz határozatot, Simonyi Pálné elvtársnőt az SzDP Fővárosi Titkárságának volt beosz­tottját Vágvölgyi elvtárs titkárnőjének. Klinger Pálné elvtársnőt II. ker. pártszervezet propagandistájának Székely Róbert elvtárs helyére. ^ Hajdú György, Tátrai János, Rivó István, Hollósi Tiborné, Tóth Lajos, Kotymán István, Rubel Hrvin, Sterb Jenő, Árkos Antal, Zsebő József, Fodor István, Sebestyén Nándor, Tóth András elvtársakat a megfelelő továbbképző iskola elvégzése után 4 hetes iskolai előadóknak. Földesi Ferenc elvtársat Pesterzsébeti pártszervezetbe káderesnek. Lőrincz Imre elvtársat a Gázmüveknél igazgatónak kánevezni. Demeter György elvtársat a Danuvia vállalatvezetőjének. Fara|pő József elvtársat a W.M. gyári Fémművek igazgatóhelyettesének. Szálai Pál elvtársat a Bszkrt pártszervezet kádermegbizottjának Kána Lőrinc elvtáts helyett, aki előző funkcióját foglalja el, szervező titkár lesz. Orbán elvtársat a MÁVAG pártszerve2;etbe, Scherfleck elv­társat a X. kerületbe káderesnek. Bártfai Antal elvtársat az Elektromos müvek vezérigazgatóját a Titkár­ság suigoru megrovásban részesiti. Bártfai elvtáns az Elektromos Müvek futballcsapatát túrára vitte Egyiptomba és több tízezres deficittel

Next

/
Oldalképek
Tartalom