MDP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1955. június 28. - 1955. július 5.

1955. július 5.

Budapesti Pártbizottság Irodája S1IGQRUAK BIZALMAS\ Kés sült, 4 példányban B/l/711. Jegyzőkönyv a Budapesti Párt- Tégrehajtóbizottság 1955. Juljus 5-i üléséről. Jelen vannak* Kovács István, Kovács Endre, Biré Ferenc, Földes László, Kovács Antal, Köböl József, Pongrácz Kálmán, Juhász Péter, Biré László, Takács Kálmán, Biré Lívia, Kartész István, Gál Lajos, Vándor Béla, Vékony Lajos és Sulok Mária elvtársak. Meghívottak: Mikó József, Vas8 Piroska, Beér János és Molnár József elvtársak. Békán Sándor, Bartos István,,. Szabó János és Kelen Béla elvtársak. Napirend: 1. / Előterjesztés a lakó biz ott sági. lakó-, utta- Is házfelelősi szervezet módosí­tására. Előadó: Pongrác z Kálnán elvtárs 2. / Jelentés a Margitsziget aegvédéséről és további rendezéséről. Előadó: Békán Sándor elvtára 5./ KUlönfélók: a. / Káder j avaslat ok. b. / OTSB. párt8zervezöt státusz-kérése. c. / Javaslat vidékre történő káder-át­esoportositásra. d. / Fegyelmi ügyek, e. / Javaslat a Pol, Biz. 1955. Június 11-i határoz ta alapján a pártisko­láztatási rendszer átszervezésére, f. / Javaslat a BPVB. 1955; július 12-i ülésének napirendjére. g. / Fazekas György, Gines Miklós és Magos Gábor fegyelmi Ugye. t 4 ./. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom