1982. december 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

2

5./ A Budapesti Ma.^ánópltési Információs ás Szolgáltató Iroda, mint kisvállalat, létrehozása. rí w, . Kezdési időpont: kb. 12 éra Előadó: dr.Nagy Ervin ■ Meghívottak: MppBHMi Alaxai Lászlóné, a Pénzügyi Főosztály, Novák Gusztáv, a Terv- és Közgazdasági Főosztály, dr.Vojcsek László, a Munkaügyi Főosztály vezetője. 6./ A FIK felügyeleti rendjének megváltoztatása, Alapító Okiratának modosltasara vonatkozó javaslat. Kezdési időpont; kb. 12.30 óra Előadó: Korda Árpád dr.Nemes Tibor 7./ A IV. kér. Tanács Út- és Létesitménykarbantartó Költségvetési IJzem kisvállalattá történő átszervezéséhez előzetes hozzájáru­lás kérése. Kezdési Időpont: kb. 13 éra Előadó: Kovács Ferenc 8./ Jelentés a tanácsi munka korszerűsítésével kapcsolatos napiren­dek tárgyalásakor elhangzott észrevételek, javaslatok vizsgála­táról. /Pótlólag kézbesítve í 7 Kezdési időpont: kb.13.30 éra Előadó: dr.Bielek József 9./ Javaslat a költségvetési intézményeknél jelentkező előirányzat­hiány megszüntetéséhez szükséges előirányzatok átcsoportosítá­sára. Kezdési időpont: kb. 14 éra Előadó: Alaxai Lászlóné Meghívottak: I dr.Mezei Gyula, a Művelődésügyi Főosztály, dr.Varga Árpád, az Egészségügyi Főosztály vezetője. 10./ Bej elentések: írásban: A/ Jelentés a V.B. határozatainak végrehajtásáról és javaslat á jelentéstételi rendszer egyszerűsítésére. /Előadók: a ¥ tisztségviselők/ B/ XVII. kér. /Rákosliget/ Ősagárd úti lezárt temető megszün­tetése. /Előadói Stadinger István/ 0/ A XI. kér. Albertfalvai csatorna szivattyú telep beruházá­si program módosításával kapcsolatos bejelentés. /Előadó:' Stadinger István/ Budapest, 1982. december 9. a Cs*?v f i \ # 1 Szépvölgyi Zoltán sk. n tanácselnök ! t Ji ►tf atftofc y

Next

/
Oldalképek
Tartalom