1974. június 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

364

Elnök : Erre javasolom, hozzunk olyan döntést, hogy a szükséges kapacitások irányában tárgyalásokat kell foly­tatnia mindenekelőtt Dávid elvtársnak, de úgy gondolom, az illc- tekes elnökhelyettes elvtárs v o n er u 1 c o r, ere a v o, 1, adott eoetoen Kele­men elvtárs és Csikeszné elv tára nő bevonásával is, az 'ÉVI.—válla­latokkal, az OKISz-szal, a mezőgazdasági termelő szövetkezetekhez kartoné közös vállalatokkal- is kell tehát előzetes tárgyalásokat bonyolítani. Ebben külön nem döntünk itt. JUJ A 8./ pont pedig cs a tulajdonképpen 33o milliós állami "támogatás kérése, ha jól értein, D á v i d István: Igon.' E 1 n ö k : Ez io abba a kategóriába tartozik, hogy ki kell dolgozni ennek az igényoldalát. Megfelelő módon, számítá­sokkal alá kell támasztani. Azt javasolom, hogy a lényeget tekint­ve ezeket a pontokat fogadja ol a V3, mert teljesebb körben átfog­ja azokat a feladatokat, amiket még Dávid elvtársiknak a további munka során el kell végezniük és akkor nem kötelezzük el magunkat c mellett az anyag mellett véglegesen. "ték ' - . i ti Dávid István: Nagyon sok kérdőjel van még. E 1 n ö k : Megkérdezem az elvtársakat, hogy az ál­. talam elmondottakhoz van-e valakinek más javaslata, kiegészítés, szűkítés vagy bővítés? Dávid elvtárs, el lehet fogadni ezt igy? \ ÓUUUU­. . U JUJ rfl .OT . ' ' ' Mg* nJh ; I­---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I r i f - 55/a. -

Next

/
Oldalképek
Tartalom