XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.02.08. Jelentés az 1957. évi kerületfejlesztési terv végrehajtásáról, a X. Kerületi Tanács 1958. évi kerületfejlesztési tervének elkészítése

*•*TstrgTí Jelentés az 1957* svi. tceiü---- ' letfejlesztási terv végre­M egtárgyalva; , . hajtásáról. Táncai István vb, elnökkel* Kerületfejlesztési tervünk anyagi^alapját 1957-ben egyrészt az egyes költségvetési előirányzatok, másreszt a Kozsegfejleszoéu.. Alap, vala- mint a X.ker, Házkezelési Igazgatóság hitelei kepeztek. A Tanács költségvetési, kiadásainak főösszege az elmúlt évben 53,641*372 '* Ft, volt, melyből gazdasági célokra os’664-384 Ft'* egészse§ügyi és szociális célokra o?o Í+ kulturális /oktatási,népművelési célokra/ 18,16o;819 Ft, rend-és jogbiztonsagi celokra/lego/ Ft*ot és végül igazgatási célokra 3,388,959 ít.oo 1c o X t ö 1i* linlc • • »/$■. v * A költségvetés fő összegéből a Tanacs felújításaira l,324i7oo Ft. mig útkarbantartásokra ^ © költöttünk,, - # ' . . x TThVséefeilesztési Alánunkat a Tanacs az 1957, évi julius 5.•‘-i ülésen 1 78qÍ97 Ft, kiadási es bevételi előirányzattal hagyta 3óva, Ezzel bevételként 2,.172.652 ít..folyt be. |-ek °ka az hogy a Fővárosi Tanacs Y.B. külön 12o,ooo it-ot utalt ^ a aaicsy kórház kultúrtermének kialakítására. Ugyanakkor ^^^^siUttuk a lakosság községfejlesztési hozzajarulasa címen -előiranyzoto beveteli tervünk!t^egyten jelentőé összeg folyt be számlánkra költségvetési ÍSrétSli élófrtoaiton felüli többletbevétel formájában is. * Község­ié jlesztési°Alao számlánkra befolyt bevétel'terhére előirányzott fela­datok fedezésére/l,476.982 Ft-ot költöttünk. izZeÍTOlí1-Mdíl5gi1t?U^ran jelentős összegeket fordítottunk,aszfalt ^i&i^a^hfbSrW^tttoítáboíra-/ TTónmihrpi pqí célokra 54o.ooo^t-ot irányoztunk elő, melyből több mint 441 oqo Ft-ot költöttünk a Pátaki István Művelődési háznak az 195o, évi'októberi ellenforradalmi események során súlyosan g®f^°5f^ovabb- é'Ulete helyreállítására és berendezésének 9otlMara. £aen felultovátD fejlesztettük a Csajkovszky-Park Színpadot es növeltük a Szabó Ervin könyvtár könyvállományát is. ..n * MBIjaS®** #

Next

/
Oldalképek
Tartalom