XXXV.9.c.1957 / 66. Újpesti Rádiószekrénygyár MSZMP Bizottsága. 1956.11.19. - 1957.08.02. Munkástanács iratai, névsorok, ülésjegyzőkönyvek

- 2 ­Máséi szaktárs előadja, hogy végleges M.T. választás a jövő héten lesz és annak megválasztása után újból felül kell majd vizsgálni ezt a határozatot, amennyiben az üzletek nyitvatartási idejét addig nem hosszabbítják meg* Inoze szaktárs a vita eredményeképpen lerögzíti, hogy a teljes M.T. ülésének^határozata marad érvényben, amely a heti 1 napot biztosítja a dolgozóknak. Egyidejűleg felteszi a kérdést, van-e valakinek kifo­gása az ellen, ha az igazgatóval ő fog bemenni a minisztériumba. Jelenlévők beleegyeznek, Incze szaktárs ezután egyenként ismerteti a M.T.-hoz érkezett bead­ványokat ,melyek a követkézőki Beleznai György előleget kér, M.T. Süveges szaktárshoz utalja,a kérés elbírálása végett, illetve annak jogosságát illetően, Sárai Ferenc 15 nap fizetés nélküli szabadságot kér, M.T. engedélyezi, ^era Istvanné azt kéri, hogy ne kelljen bejárnia, mivel messze lak£, de ezt az idejét is fizessék, M.T. csak fizetés nélküli szabadságot engedélyez a részére. Az ipari tanulók autóbusz.legyet kérnek a vállalattól. M,T, határozata érteimében kérésüket egyénenként kell elbírálni, és vezetőjükkel meg­beszélni, hogy ki hol lakik és csak annak adni, akinek jogos a kérése és aki a jogos kérése mellett dolgozik is. Berekméri Lórino 2 v. 3 q szenet kér a vállalattól. M.T. kérését el­utasítja. Szellő Istvánné fizetés nélküli szabadságot kér. M.T. engedélyezi 1957. január 1-ig* Juhász István 8 m hullámszegélyt és hullámlócet kér s jrülfe lakásának megjavításához, M.T, engedélyezi, Palaticzki Jánosné kéri, hogy bérének biztosítása mellett ne kelljen bejárnia, tekintettel arra, hogy 2 éves kisfia van, akit nem tud.kire hagyni. M.T, engedélyezi. Lázár Lajos fizetést kér, mert 11-én nem kapott. M.T. Süveges szökteti noz utalja, a kérés jogosságának elbírálása végett. W Gajdoa Zoltánné kéri, hogy bérének biztosítása mellett ne kelljen be- járnia, tekintettel arra, hogy kis gyermekét nem tudja kire hagyni, | .M.T. engedélyezi. *P6ta Pálné kéri, hogy férjét, mint lakatost alkalmazzák a gyárban. n.T. elutasítja, mivel a karbantartó létszám be van töltve. Dlühopolszky László a jelenleg szénhelyzetről tájékoztatja a M.T.-ot beadványában, h.T. tudomásul veszi, hogy a készletek hány napra ele­gendőek. Perneczky Gyula kéri, november havi illetményének utólagos folyósitá- sát, mivel eddig közlekedési eszköz és pósta hiányában, vidéki tartóz­kodási helyéről nem tudott jelentkezni. M.T. engedélyezi. Süveges szaktárs, akit időközben a M.T. elnöksége áthivatott közli, hogy minden egyes kérdést, amit hozzá továbbított az elnökség, felül fog vizsgálni és válaszait az elnökségnek megadja. K.m.f. r ' t >o

Next

/
Oldalképek
Tartalom