XXXV.1.g / 1. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. 1957.03.04. 1963.05.08. 1956-os eseményekkel kapcsolatos iratok: A Köztársaság téri pártház támadásáról feljegyzések és névsorok. A XIII. Kerületi Pártbizottság védelmében részvettek névsora. Visszaemlékezések

Gyászjelentés. • ~ /[ Mely fájdalommal közöljük, ho_,y Mező Imre elvtárs a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom régi harcosa 1956 okt. -31-én hősi - halált halt. Mező Imre elvtárs halála na^y veszteség a magyar, és a nemzet közi munkásmozgalom számára. Egész életét a munkásosztály felsza­badításáért folyó harcnak szentelte. A Szabolcsa:, megyei Romacsaházán szülétett 19C5-ben, minta tizgyermekes szegény földművelő család legkisebb 0yérméké vol iskolába nem járhatott, kiienceves korában már pásztöfkodott,majd korán elkerülve a szülői háztól egy szomszédos községben a szabó- mesterséget tanult. Tanoncidejében tanult meg önerejéből' Írni és olvasni.19z7—ben külföldre ment.19^9—ben lépett be a Kommunista Pártba Belgiumban,ahol a magyar pártcsoport felelőse lett.1936-tó 1939-i^ résztvett a spanyolországi szabadságharcban, ahol kétizbe súlyosan megsebesült.1939-ben Franciaországban internálták, majd Sziriába vitték kényszermunkára. 1941-ben a szövetséges csapatok felszabadították, ezután visszatért Franciaországba és ott részt­vett az ellenállási mozgalomban. 1945.májusában tért haza L.a0yari országra a FKP vezetőjének Duclos elvtársnak ajánló soraival. 1945-től a Budapesti Pártbizottságnál dolgozott. 1953-ban 1 válty tak funkciójából, mert a Spanyol'szabadságharcban való részvétele és külföldi tartózkodása miatt nem találták Rákosiék megbízhatónd 1955.-ben került vissza ereaeti helyére. 1949-ben a Ma yar Nép- köztársaság országgyűlési képviselőjévé választották, xáítóizben í kapott kitüntetést,1946-ban, 1949-ben, 1950-ben és 1956-ban.ikx A Szabadság érdemrendet ellenállási mozgalomban-valé részváteléér kapta. I ■ v ^ _____________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom