Fehérné Bozsics Mária - Rácz Attila - Koltai Gábor: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei 1948-1956 - Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció 12. Levéltári segédletek 5. (Budapest, 2007)

Napirendi jegyzékek - Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések

• Fegyelmi ügyek: Kurucz Margit, Csath János, Szabó Árpádné, Sugár István, Zalai Miklós, Takács László, Fehér György, Pável Bertalan, Váczi Dezső, Árki Zoltánné, Jakab Lajos, Molnár István, Somosi Ferencné, Gyöngyösi Mihály, Mecseki László, Knapich András, Tarján Rezső dr., Vajda Dezső, Andrási Gyula, Macák Imréné, Dezső Teréz, Csémi Károlyné, Drinóczi János, Blinczilinger Béla, Orehovszky Gizella, Indrikovics Olivér, Tóth Imre, Somorjai Frigyesné, Bihari Józsefné özv., Pente István, Domokos István, Rooz Jenő dr., Pék András, Kuchár József, Kiss Ferenc, Hegedűs Vilmosné, Varga István, Gersics László, Jacsó István, Horváth István, Kovács Antal, Gallyas György, Süle György, Bakcsi József, Soproni Györgyné, Führer Nándorné, Führer Nándor, Gosztonyi József, Wundel János, Fehérvári Lajos, Marosi Mihály, Horváth Gáborné. • Javaslat új alapszervezetek megalakítására. • Javaslat a Pártbizottság november 3-i ülésének napirendjére. • Javaslat a november 7-i kormánykitüntetésre javasoltak névsorának elfogadásáról. (A Pártbizottság a titkárokat bízta meg ezzel a feladattal.) • A KV Székházi Pártszervezetének kérése a Központi Garázs pártszervezetének szervezeti besorolásáról. (Csak előterjesztés.) (88. ő. e. 1-101. p.) 1953. november 3. Pártbizottsági ülés Javaslat napirend előtt a KV 1953. október 31-i határozatának feldolgozására. 1. Javaslat a területi agitáció átszervezésére. 2. Jelentés az élelmiszeripari üzemek pártszervezeteinek a műszaki értelmiséggel kapcso­latos feladatairól. 3. Különfélék: • Javaslat a Budapesti Pártbizottság Előadói Munkaközösségei munkamódszerére és tematikájára. • Káderjavaslatok: Kalmár Lászlóné, Vertetics Jánosné, Bíró Lívia, Somogyi (Stift) József, Pesta Kálmán. • Fegyelmi ügyek: Lacházi Józsefné, Filiszér István, Bozoki György dr., Bán János, Fülöp Mihály, Száva István, Harsányi Géza, Nagy Márta, Nádas Árpádné, Prohászka Péter Pál, Galambos Dezső, Pusztai János, Zahorecz Pál, Gorálkó Károly, Bruck Lajosné, Sági Istvánné, Havassy József, Kovács Lajos, Hetényi Lajosné, Szabó Lajosné, Murcsik Ernő, Szabó Sandorné, Fülöp Kárly, Angeli Lajos, Vámos András, Laba Irén, Molnár András, Újvári Gyuláné, Sárközi József ifj., Hargittai Rezsőné, Láng Emil, Tárnok Éva, Szilágyi György, Csík Tibor, Kelemen Károly, Molnár Béla, Kutiván Dezső, Bársony Imréné, Horváth Lajos, Kovács

Next

/
Oldalképek
Tartalom