XXIII.215.a.1 / 34. kötet XV. Kerületi Tanács tanácsülései. 1957.06.06. Jelentés a VB munkájáról

7 tisztelt Tanács ! 7 hónapja, hogy a magyar forradalmárok: és hazafi- ak uj kormányt, Forradalmi Munkás -Paraszt kor­mányt alakítottak és a Szovjetunióhoz fordultak segl ségért a hazánkban dúló ellenforradalom szétzúzására. | Nagy utat tettünk meg e 7 hónap alatt. A szovjet hadsereg támogatásával levertük az ellenforra- dalom fegyveres erejét, megvédtük és újjászervez-^ tűk a nép hatalmát, biztosítottuk a normális élet' a békés alkotó munka előfeltételeit, helyreáll!- | tottuk a törvényes rendet, az állampolgárok sze­mélyi biztosságát. A forradalmi Munkás-Paraszt kormány egéss sor intézkedése tanúskodik arról, hogy a Kormány politikai és gazdasági célkitűzéseivel a nép ü- gyet, boldogulását, az ország felvirágottatását tartja szemelőtt. Pártunk és kormányunk el van szánva, hogy megvé­di az elmúlt 12 év szocialista vívmányait, és arra is, hogy határozottan szakit minden olyan hibával, amely az elmúlt években a szocializmus Lt- - - - - - - - - - - - - - - _

Next

/
Oldalképek
Tartalom