1988. december 6. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

198

\ I * ni ........ I I HKfeK‘-• dr.Lehoczky István: a tanácstagi csoport- vezetők kérése alapján szól eddigi munkásságáról, életutjá- ről. Röviden ismerteti azokat a fő szempontokat, amelyek szerint kivánja - megválasztása esetén - végezni munkáját. ’ Elnök: javasolja, hogy a Tanács a Főváro­si Tanács elnökhelyettesének dr.Lehoczky Istvánt jelölje. % . Határozat . 162. a Tanács a Fővárosi Tanács elnökhelyette­sének dr.Lehoczky Istvánt jelöli. s * \ dr.Füredi László: az Ügyrendi Bizottság ^ elnöke ismerteti a titkos szavazás módját. /Titkos szavazás/ m, dr.Füredi László az ügyrendi Bizottság elnöke bejelenti: hogy 116-an szavaztak, valamennyi szavazat érvényes, dr.Lehoczky István 107 szavazatot kapott. A szavazás eredményeként az Ügyrendi Bizottság megállapítot­ta, hogy a Fővárosi Tanács dr.Lehoczky Istvánt választotta meg tanácselnök-helyettesnek. * Határozat 163. a Tanács a Fővárosi Tanács elnökhelyette­^ sének dr.Lehoczky Istvánt megválasztotta. % b i dr.Lehoczky István: a Tanács testületé előtt leteszi a hivatali esküt. W j———■—.....■———— —-------­■ ...ifr i ■■ H l ' ■pfB, HH m P8 m M 1 ________

Next

/
Oldalképek
Tartalom