XXIII.214.a.2 / 12. kötet XIV. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1956.12.12. Tanácstagok részvétele a forradalomban; Jelentés a közellátásról

Jelentés a' kuzellltásr I* Az '•'ktőber 23,-át követő események a közellátási állapotokat is jélehtékeny mértékken zavarták,^Ez állapottól a közellátás területén is megindult helyreállítási óy újraszervezés! erőfeszí­tések csak lassú ütemben képesei pz e xekinteA eni viszony kau r.ormalizálni, ^ Ennek ellenére a már >Ldig elért, eredmények nem le1 écsülenl'k. A holtok előtt ácsorgó yégr.élküli embersorok nagymértékben, le­csökkentek és ma már csak a ruházatig valamint a ^házt artási cikke­ket árusító boltokra korlátozódnak, Á vásárlók általába:, sorállás nélkül juthatnak hozzá az olyan a.lapvető^élelmicikkekhez mint a üszt,cukor,zsir,vaj,felvágott,t'kehus,vágóttbaromfi;kenyér, ■ édesség,tej és tejtermék. Ezekből a cikkekbőlaz illetékes•kor­mányszervek ^ó eredményű munkájának következményeként a folyama­tos utánpótlás is biztosítottnak tekinthető, Kerületünk több nagyüzemében büffét létesített vagy létesit a KÓZÉxlT.Vállalat, hogy. ezeknek az üzemeknek a dolgozói könnyebbet hozzá tudjanak jutni az alapvető élelmiszercikkékhez0 Nem hallgathatjuk el azonban, hogy egyéb árucikkek tekinteté­ben korántsem kielégítő a hélyzetf A különböző egyéb élelmicikkek és fűszerfélék mint a száraztészta,rizs, továbbá só,ftiszérpapi?ika vaniliáscukor, sütőpor,élesztő, fahéj,bors, citrompótló,babérle­vél, kávé szer, valamint az élvezeti cikkek /; kávé,téa,b: ‘r,s' r, égetett szeszeszitalok stb,;/ a bolthálózatban .csak titkán és rendszertelenül kaphatók. . . GyümölcDből^zöldségből,burgonyából,főzelékfélékből az ellátás­szintén sok hiányosságot mutat* Bár az említett árucikkekből^ ^ kielégítő mennyiségű készletek állnak, rendelkezésre-, a szállítási nehézségek miatt ■ a bolthálózat megfelelő' ellátását biztosítani még nem lehetett, A Bosnyák téri piac ellátása viszont —á még mindig nagypn tartózkodó őstermelő'! felhozatal hl lenére is — a fent említett cikkekből kielégítőnek mondható *-A szallitáisi ne­hézségek ellenére.is ezideig még-mindég sikerült a piac számára C tehergépkocsi rakomány árut — többok között burgonyát is — _ biztosítani minden napra, ami részint a piaci SZŐVOSZ'árudák^ ■ dolgozóinak példamutató kötelességtudását^részint pedig a magán­szektor rugalmasságét és aktivitását dicsé.ri* Ugyancsak elégtelen az ellátás a különbőző- yegyici^kek!. ^l,tisz- titórzerekből,vasárukból,villamossági-cikkekből, textilrauöól és kész ruházati cikkekből is-. E cikkek t- ékint etében is nem annyira az árukészletek hiánya okozza az elégtelen ellátást mint • -inkább "kiszállításra rendelt fuvareszköz hianya, • Komoly aggodalomra ad okot a lakosság tüzelővel ^ való’ ellátása. Itt nemcsak a fuvareszközök hiánya okozza^a nehézségeket,hanem a szénbányászat pangása és a vasúti szállítás nehézségei is Bár a nyár folyamán a kerületi lakosság jelentékeny részét sikerült ellátni téli tüzelővel az utal vány os tüzelőakció' kapcsán, az ak­cióból kimaradt lakosság ellátása nem tekinthető biztesit'ttnak. E tekintetben komoly javulásra.csak a szénbányászat és a vasúti fuvarozás teljes helyreállítása esetén lehet kilátásunk. Hapirend III,-ik pontja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom