XXIII.210.a.2 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.05.18. Jelentés az Ipari Osztály munkájáról; László Gimnázium helyzete

X.ker# Tanács vb, tyw.t-i*-* hyi'jí-f «./?• ^ SS££2i. Jelentés az ipari osztály munkájáról, i Megtárgyalva; f tóvárosi Tanács IV.Iparosztá^lyal, Tánczi István VB elnökhelyettessel, iparosztály munkája az ellenforradalom óta megváltozott* Az iparosztály igyekezett a megváltozott politikai és gazdasági hely­zetnek megfelelően irányítani a helyiipart. Az osztály feladatát 4 főcsoportra oszthatjuk; 1*/ Vállalatok és szövetkezetek# 2,/ Kisiparosság* 3«/ Kapcsolat a felsőbb szervekkel# 4./ $gyéb feladatok* !»/ Vállalatok és szövetkeze, tok. Az ellenforradalom előtt a szövetkezeteket az áll .ami felügye­letről szóló 2274/1955. Pip. Min. sz. rendelet alapján & lőv.Tan.VB* VJ, Ipari^osztály által megadott szempontok szerint ellenőriztük. Az ellenőrzésünk kiterjedt a szociális berendezések, létesítmények, az alap szabályszerű működés, önköltség- ezen belül anyag- bérfelhaszná­lás-, létszám-, a. szolgáltató vállalat) knál a tisztaság, közönséggel való bánásmód vizsgálatára* A fenti rendelet előírásai szerint ugyan­csak megadott szempontok alapján -beszámoltattuk a területünkön lévő szövetkezetek vezetőségeit a tevékenységükről# A rendszeresen meg­küldött statisztikai jelentések, negyedévi mérlegbeszámolók alapján, valamint az ellenőrzéseink alkalmával tapasztalt hibák, hiányosságok feltárásával segitottünk a szövetkezeteknél meglévő hibák kijavítá­sában# A vállalatok és szövetkezetek által megküldött statisztikai jelentéseket havonta összesítettük és elküldtük a Pártbizottság ipari osztályára, valamint a kerületi tanács tervcsoportjára. Üzen hatáskört az ellenforradalom óta nem gyakoroltuk, mert még nincs tisztázva, hogy jelenleg a tanácsnak a szövetkezeteknél kapcsolatban milyen feladatai varnak# Ezt' a közeljövőben megjelenő roi delet fogja szabályozni# Jelenleg a kapcsolatunk a szövetkezetekkel abban áll, hogy a telepengedélyekben foglalt kikötések'betartását ellenőrizzük, a sző- ' vetkezeteknek - a lehetőségekhez képest - magi tünk, amennyiben vala­milyen kérdéssel hozzánk fordulnék, de ezen túlmenően is kijárunk és érdeklődünk a munkájuk iránt# Az ellenforradalom óta a szövetkezetek nem küldik rendszere­sen a statisztikai jelentéseket, de tapasztalatunk szerint a kerület vállalatai és szövetkezetei jólmüködnek* t "" ""

Next

/
Oldalképek
Tartalom