MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1967

1967-01-13 241. öe.

1967. január 13. • 241. ő‍e. 48 o. 1. A Fő‍városi Tanács VB beszámolója a Bp. VB 1966. április 1-jei – a peremkerületek ellátására vonatkozó – határozata végrehajtására tett intézkedésekrő‍l. Ea.: Csikesz Józsefné. (Határozati jkv. 2-3., szerkesztett jkv. 7-10., elő‍terjesztés 18-30.) 2. Személyi javaslatok. (Határozati jkv. 3., szerkesztett jkv. 11-12.) Ujvári István, Tóth János dr., Somogyi Sándor, Kádár Ferenc, Laczó József, Antal Miklós (Weisz Miklós), Soós József. 3. Fegyelmi ügyek. Ea.: Kiss József. (Határozati jkv. 3., szerkesztett jkv. 13.) Kiss Lajos, Korondy György, Szekeres Béla, Varga Károly, Kispál Sándor, Kovács István, Plaveczky András, Südi Károly. 4. Különfélék. a. A PMO politikai, agitációs és rendezvényterve a képviselő‍- és tanácsválasztásokra. Ea.: Nagy Richárd dr. (Határozati jkv. 3., szerkesztett jkv. 14., elő‍terjesztés 31-36.) b. A PTO tájékoztatója a januári taggyű‍lések elő‍készítésérő‍l. Ea.: Tóth Róbert. (Határozati jkv. 3., szerkesztett jkv. 15., elő‍terjesztés 37-39.) c. A PTO javaslata a BME és az ÉKME pártszervezeteinek összevonására. Ea.: Tóth Róbert. (Határozati jkv. 4., szerkesztett jkv. 15., elő‍terjesztés 40.) d. A PTO javaslata a XIX. Kerületi PB decemberi ülésével kapcsolatban. Ea.: Tóth Róbert. (Határozati jkv. 4., szerkesztett jkv. 15., elő‍terjesztés 41.) e. A PTO javaslata a kerületi első‍ titkári értekezletek 1967. I. félévi rendjére és témáira. Ea.: Tóth Róbert. (Határozati jkv. 4., szerkesztett jkv. 15., elő‍terjesztés 42-43.) f. A Fő‍városi Tanács VB tájékoztatója a fő‍város lakosságának 1966. december havi ellátásáról. Ea.: Sarlós István. (Határozati jkv. 4., szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 44­48.) 5. Bejelentések. (Határozati jkv. 4-5., szerkesztett jkv. 16-17.) a. Tájékoztató a földalatti építkezések Rákóczi úti szakaszánál történt víz- és homokbetörésrő‍l. Ea.: Sarlós István. b. Javaslat az SZKP Pártfő‍iskola három hónapos továbbképző‍ tanfolyama hallgatóira. Ea.: Venéczi János, Németh Károly. c. Finn pártmunkás küldöttség érkezése és a Bp. PB ezzel kapcsolatos feladatai. Ea.: Németh Károly. d. Az MSZMP PB elfogadta a NOSZF 50. évfordulója megünneplésével kapcsolatos javaslatot. Ea.: Németh Károly. ———————————————————————— MSZMP iratok ———————————————————————— ————————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom