7. oldal, 399 találat (0,030 másodperc)

Találatok

301. 1938-06-22 [183]
[...] Zénó dr Bródy Ernő dr Büchler József Cselényí Pál dr Csilléry [...]
303. 1929-11-25 [026]
[...] utján a következők cseréltek gazdát Büchler Bertalan istenhegyi uti ingatlanát megvette [...]
304. 1936-09-29 [148]
[...] Szociáldemokrata Pártot Peyer Károly és Büchler József vezették Ott volt a [...]
305. 1941-10-04 [262]
[...] szállították MOT Cs KLNYSZEREGYSZS G Büchler Károly magánzó ingatlantulajdonos Róbert Ká­roly [...]
306. 1930-11-17 [049]
[...] ji Batai vendég 1 n Büchler József Bresztovszky Ede és Knurr [...]
307. 1939-03-07 [200]
[...] ezekután nem lehet komolynak tartani Büchler József Igazat adott Cselényi Pálnak [...]
308. 1938-12-06 [0431]
[...] Tűzoltó testület 51 23 P Buchler Adolf és Fia dr Adam [...]
309. 1926-09-18 [0138]
[...] püspök vitéz Simon Elemér főispán Büchler László és lapp Kálmán prépost [...]
310. 1935-11-15 [132]
[...] do hagyják békén a kisomborokét Büchler Józsof felszólalása után az elnök [...]
311. 1939-10-12 [214]
[...] III városrendezés fejezőt részletes tárgyalására Büchler József meleg elismeréssel emlékszik meg [...]
312. 1933-11-29 [0311]
[...] Ödön I ojzos János és Büchler József jelentették be mentelmi jogsérelmüket [...]
313. 1932-05-12 [065]
[...] Károly Kéthly Anna Prop­per Sándro Büchler József Esztergályos János Ksb ók [...]
314. 1931-06-11 [055]
[...] a városgazdasági ta­nácsnokot Brédy Ernő Büchler József Csllléry András Friedlich István [...]
315. 1929-02-20 [005]
[...] Az interpellációt kiadták a polgármes­ternek Büchler József az olvadással beálló esetleges [...]
316. 1930-12-23 [053]
[...] árti Andréke Károly Szociáldemokrata Párt Büchler József Bresztovszky Ede özv Knur [...]
318. 1933-03-01 [071]
[...] v kíván­ja és tagadásba veszi Büchler József állításait cöupán anr i [...]
319. 1930-10-24 [047]
[...] fogják 3 ülye 3 zteni Büchler József egyes vállalkozóknak visszaélési lehető­ségeiről [...]
320. 1930-11-24 [050]
[...] a Szociáldemokrata Pá t részéről Büchler József bi­zottsági tagokat kérte fel [...]
322. 1931-10-23 [061]
[...] Antal Csil­léry András Buday Dezső Büchler 1 József Ilovszky János Bródy [...]
323. 1934-05-17 [100]
[...] Wolff Károly szólal­tak fel utánuk Büchler József aj Vizmüveknél alkalmazott szakértők [...]
324. 1929-10-04 [023]
[...] tárgyalása során Bredy Ernő és Büchler József bizottsági tagok javaslatára a [...]
325. 1937-01-04 [155]
[...] Róbert papéi prelátust Szőke Gyulát Büchler Józsefet Ug­ ron Cábort Ilovszky [...]
326. 1929-06-25 [015]
ZU LATINÁK BÜCHLER ÜGY folytatás 5 kiadáshoz Ugyanakkor [...]
327. 1931-10-08 [059]
[...] Feyer Károly Becsey Antal és Büchler József pedig ellene szólaltak fel [...]
328. 1936-07-25 [144]
[...] és Térfi Béla ny miniszterek Büchler József Iíomonnay Tivadar Peyer Károly [...]
330. 1938-05-05 [180]
[...] Tibor Párkány Frigyes Terbócz Imre Büchler József Ripka Ferenc Halmay Zoltán [...]
331. 1929-10-15 [023]
[...] tűzrendészet tárgya­lásába Az első felszólaló Büchler József aki az Erzsébet sugárút [...]
332. 1938-05-10 [180]
[...] Ezzel szemben Párkány Frigyes és Büchler József a kérelem teljesítését javasolta [...]
333. 1933-07-11 [080]
[...] o z m a Jenő Büchler József Láng Lajos Lázár Ferenc [...]
334. 1933-11-08 [087]
[...] és világítási ügyosztály költségvetéséhez pedig Büchler József szólt Figyelmébe ajánlotta a [...]
335. 1938-09-17 [189]
[...] ért Hornicsek Kornéinér 1 özv Büchler Zsig­mondnéra X Hédervári utca 19 [...]
336. 1930-12-30 [053]
[...] özv 3 üchler Jakabné örökösei Büchler
337. 1937-12-29 [170]
[...] elnök dr La­motte Károly alpolgármester Büchler JóZsef Csi lléry András Kem [...]
338. 1929-10-09 [023]
[...] a fővárost a munkanélküliek segé­lyezésére Büchler ezután azt javasolja hogy az [...]
339. 1937-12-20 [170]
[...] felesége Vajda Akos és felesége Büchler Lajos és felesége és még [...]
340. 1940-02-27 [222]
[...] ezután Sulyok Dezső elé tárta Büchler József vallomását amely szerint Sulyok [...]
341. 1936-11-23 [0382]
[...] P dr Nyéki líároíy dr Büchler Zsigmond Frosch Pál özv Agobián [...]
342. 1933-06-26 [079]
[...] Zsigmond Brcsztovszky Ede Vörösváry Miklós Büchler József törvényhatósági bizottsági tagok Szentho [...]
343. 1934-11-27 [118]
[...] delegál a közmunka­tanácsba Nagy Andor Büchler József Hüttl Károly és Welllsoh [...]
344. 1929-10-09 [023]
[...] a saját fenntartásukról is gondoskodjanak Büchler József után Éber Antal beszélt [...]
345. 1934-10-24 [115]
[...] Aladár volt főpol gármestor roflektált Büchler József mogállapitásaira stb MOT D [...]
346. 1929-05-06 [012]
[...] Lajos vezették a polgár­mester eléc Büchler József előadta hogy a sz [...]
347. 1931-10-29 [061]
[...] mellék lárandosá­galk utan azonban nem Büchler József is elfogadta a takarékossági [...]
348. 1934-02-09 [0316]
Közigazgatási bizottság II folytatás Büchler József szerint helyes volna annak [...]
349. 1934-05-14 [100]
[...] Forgács Dezső Medvigy Gábor és Büchler Dávid dr vettek részt a [...]
350. 1929-02-22 [005]
[...] ÉR ELPCSCTT RRSURRANT TOL ZAJOK Büchler Oszkár P esterzsebet Knez ics [...]