Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

VI. A pénzgazdálkodás átszervezése a nagybankok és a nagyipar államosítása után

53. Budapest, 1945. december 5. Feljegyzés a bankjegyek felülbélyegzése tárgyában a Pénzügyminisztériumban tartott értekezletről Hl 54. Budapest, 1945. december 15. A Magyar Nemzeti Bank körlevele a fiókintézetekhez 112 55. Budapest, 1945. december 18. A Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének körözvénye tagintézeteihez a pénz­lebélyegzéssel kapcsolatos likviditási kérdésekről 114 56. Budapest, 1945. december 24. A Magyar Általános Hitelbank értékelése a pénzlebélyegzésről 115 57. Budapest, 1945. december 21. Az Országos Központi Hitelszövetkezet levele a Pénzügyminisztériumhoz a pénz­lebélyegzéssel kapcsolatos mellőzéséről 117 58/A. Budapest, 1946. január 14. A Magyar Nemzeti Bank jelentése a pénzügyi és gazdasági helyzet alakulásáról 1945. november közepétől 1945. január közepéig ; 118 58/B. Budapest, 1946. január 24. Utóirat az 58/A jelentéshez 121 59. Budapest, 1946. január 22. Vas Zoltánnak, a Gazdasági Főtanács főtitkárának véleménye Rákosi Mátyás számára a Nemzeti Bank január 14-i jelentéséről 122 60. Budapest, 1946. január 26. A Magyar Nemzeti Bank elnökének levele a miniszterelnökhöz a banknak a Szövet­séges Ellenőrző Bizottság ellenőrzése alá helyezésével kapcsolatos kérdésekről 125 61. Budapest, 1946. március 7. • A Szövetséges Ellenőrző Bizottság ellenőrzésének megszüntetése 126 62. Budapest, 1946. február 5. Büchler József, a Magyar Nemzeti Bank alelnökének levele a Szociáldemokrata Párt főtitkárához, a Szabad Népnek a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó cikkével kapcsolatban 127 63. Budapest, 1946. március 26. A Pénzügyminisztérium előterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz az állami irányításnak a Magyar Nemzeti Banknál való hatályosabb érvényesítéséről 130 64. Budapest, 1946. május 6. A Pénzügyminisztérium előterjesztése a Minisztertanácshoz a Magyar Nemzeti Bank működésére vonatkozó egyes rendelkezések tárgyában 132 65. Budapest, 1946. május 3. A Magyar Köztársaság kormányának 4920/1946. M. E. sz. rendelete a Magyar Nem­zeti Bank működésére vonatkozó egyes rendelkezések tárgyában 133 66. Budapest, 1946. március 8. A Pénzügyminisztérium előterjesztése a Minisztertanácshoz a pénzintézetek által be­nyújtott kincstári jegyek leszámítása ügyében 135 67. Budapest, 1946. március 16. Az igazságügy miniszter levele a pénzügyminiszterhez a kincstári jegyek Magyar Nemzeti Banknál történő leszámítása ügyében. 136 68. Budapest, 1946. április 24. A Magyar Nemzeti Bank üzletvezetősége közli a pénzügyminiszterrel a Bank főta­nácsának állásfoglalását a kincstárjegyek kibocsátásával kapcsolatban 138

Next

/
Oldalképek
Tartalom