Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

Büchler: 60 koronát kapnak a fixumon kívül és a vasúti költségen kívül. Rónai: 100 korona akkor nem túlzott. Pogány: 4 napig tartó kiküldetésben legyen a pótdíj 60, négy napon fölül legyen 40 korona. Ládái: A tisztviselőknek úgy van szabályozva, hogy 60 napon belül való időre bizonyos napidíjak vannak megállapítva, 60 napon túl a fizetésé­nek 75%-át kapja. 50%-ot adnék állandó és 75%-ot rövid kiküldetésre. Garbai: Szóval rövid időre, 8 napon alul Budapestre napi 50 koronát, vidékre napi 50 koronát és vasúti költséget, hosszabb kiküldetésre 30 koro­nát és vasúti költséget. Pogány: Budapestre 40, 50 és 60 koronát kellene megszabni. Hevesi: Minél kevesebb kategóriát kérünk. Nálunk mindenki csak na­pidíjat kap és egységes bérrendezést csinálunk. Javaslatot addig nem tehe­tünk, amíg elvi megállapodás itt nem történik. Garbai: A határozat tehát ez: Budapestre a napidíj 40.-, 50,- és 60.— .korona, vidékre a napidíj rövid időre (nyolc napon belül) 50.— korona és a vasúti költség, hosszú kiküldetésnél 30.— korona és a vasúti költség. Landler: Határozat az is, hogy ahol a közös élelmezés lehetősége meg­van, ott közös lenne az élelmezés, ahol nincs meg, ott 15 koronát adjunk; a harctérre 2 korona helyett 10 koronát adjunk. (Pogány: Legyen egy pa­rancsnoki pótdíj.) A tételeket ne határozzuk meg. Elvben azonban a Kor­mányzótanács hozzájárul. 3. Landler: Meg kell állapítani, mennyi legyen a Kormányzótanács tag­jainak a fizetése? Garbai: A bankigazgatóknak 3000 koronát állapítottunk meg. Rónai: 36 000 korona. Ezt soknak tartom. Varga az előbbi kormány tervezetét ismerteti. Kunfi ismerteti ennek a tervezetnek a keletkezését; körülbelül 2600 korona volt, amit tényleg kikaptak a múlt kormány tagjai. Varga: Van egy csomó borravaló-kiadás, mint például a soffőröknek. A 2500 koronát egészen elégnek tartom; a borravalók dolgában meg kell állapodni. Rónai: Magas fizetést nem szabad fölvenni. Varga: Ha a soffőrök ebédelnek vagy vacsoráznak, azt ki kell utal­tatni. Kunfi: Nem kerül-e többe, ha a soffőr elmegy Kőbányára és onnan megint visszajön? Benzinben, gumiban sokkal többe kerül. Landler: A minisztérium 0 terhére számítsák fel. Kunfi: A soffőr a költségeit a népbiztossal írassa alá. Landler: 2500 koronát ajánlok. A megbízatás is ideiglenes. c Eredetiben így, helyesen: népbiztosság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom