Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész, 7. kötet, Oklevelek, levelek és iratok 1521-től 1531-ig. (Sopron, 1929.)

SOPRON SZHBflD KIRÁLYI VHROS TÖRTÉNETE. I. RÉSZ. — 7. KÖTET. OKLEVELEK, LEVELEK És IRHTOK 1521 TŐL 1531 ía KÖZLI: Dr. Vitéz HHZI JENŐ VÄR0SI FŐLEVÉLTÉROS. SOPRON SZ. KIR. VfÍROS KISEBB PECSÉTJE 1530-BÓL. SOPRON. SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA 1929.

Next

/
Oldalképek
Tartalom