Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

IV. A stabilizációtól a bankállamosításig

rendelkezések értelmében az elnök duplán szavazhat, ami a jobboldalnak biz­tosítja a többséget. Ezért mindennél fontosabb, hogy a KOKSZ szociáldemok­ratával képviseltethesse magát. Nem hallgathatom viszont el azt sem, hogy egyik legnagyobb illúziónk ab­ban áll, miszerint a KOKSZ a mienk. Ugyanis egyetlen gyakorlati hasznunk a KOKSZ-ból éppen az lenne, hogy a Nemzeti Bank Főtanácsában munkás­párti többséghez juttatna bennünket, viszont ezt sem tette. Ugyanis az első főtanácsi tag a KOKSZ részéről Reisinger Ferenc volt, ez azonban összesen egy hétig tartott, mert Reisingert képviselővé választották, sőt belügyi állam­titkárrá nevezték ki. Ezután ugyan Markovits László következett, összesen két hétig, amidőn ismert ügye miatt lemondott. Erre a KOKSZ három jelölt közül (Sánta SZDP, Bródy SZDP és Balkányi PDP) Balkányit választotta meg, akit éppen azért mondattunk le, mert szavazatával nem támogatta a munkáspártok javaslatait. Balkányi lemondása után pedig most a kisgazda párti Szolnokit jelölték Bródy mellett Sánta helyett és a közgyűlés Szolnokit választotta meg. Ezért még kérdéses, hogy a vétó sikere esetén valóban elérjük-e azt, hogy a KOKSZ részéről szociáldemokratát kapjunk a Főtanácsba. Felmerült az a gondolat is, hogy ne vonassuk-e el a KOKSZ-tól a Főtanácsba delegálás jogát és a kereskedelmet ne képviseltessük-e ügy, hogy a Kamara jelöljön 5 keres­kedőt, akik közül egyet a kereskedelmi miniszter küld be a Főtanácsba. Vi­szont ez részben igen bonyolultan lenne csak keresztülvihető, másrészt pedig még jobban gyengítené a KOKSZ-ot jelenlegi szecessziós helyzetében. Véle­ményem szerint nem maradt más hátra, mint a KOKSZ-on belül eréllyel és ügyességgel elérni azt, hogy a vétó sikere esetén mindkét jelölt feltétlenül szociáldemokrata legyen. • A 149. sz. irat melléklete KISGAZDÁK, SZABADSÁGPÁRT, 6. Dr. Sulyok Dezső PÁRTONKfVÜLIEK főtanácsos (TÉBE), (p. k.) 7. Fellner Pál 1. Csejkey Ernő, főtanácsos (GYOSZ) (p. k.) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 8. Ullmann György (Kg) főtanácsos (TÉBE), p. k.) 2. Szentiványi Lajos, a Magyar Nemzeti Bank Főtanácsának alelnöke (Kg) „ .. _ . „ „ „. 3. Kiss Tóth Józseí BALOLDALI BLOKK főtanácsos (Kg), a pénzügy­miniszter által meghíva 1. Büchler József, 4. Dr. Szolnoki István a Magyar Nemzeti Bank főtanácsos (KOKSZ), (Kg) főtanácsának alelnöke (SzDP) 5. Vass Károly 2. Dr. Székely Artúr főtanácsos (Magyar Paraszt- főtanácsos (Bpesti Kereskedelmi szövetség), (Kg) és Iparkamara) (SzDP)

Next

/
Oldalképek
Tartalom