3. oldal, 158 találat (0,249 másodperc)

Találatok

41. 1995-06-23 / 145. szám
[...] Ferenc varrógépszervlz és ke­reskedés Kuruc vitézek tere 24 szer­vizmunkákból 10 KUNFEHERTÓ [...] u 1 5 KISSZÁLLÁS Raj Sándorné vegyeskereskedése Kisszállás Felszabadulás u 20 [...] Felszabadulás u 37 5 Vegyeskereskedés Farkas Mihálynó Élelmiszer vegyesbolt Tojzán Ferenc [...] 4 Skála Áru­I SOLT Lengyel Sándorné vegyesbolt Zrínyi ház földszint játék [...]
42. 2003-11-06 / 258. szám
[...] Géza direktor nyitja meg közremű­ködik Vitéz László színművész BUDDHIZMUS Szombaton 16 [...] Hovodzák Jázmin Zátrok Edina Lajosmizse Far­kas Alexandra Sándor Julianna Orbán Dávid [...] Bálint Szász Barbara Kara Dóra Farkas Erika Judit Banka Boglárka Ibolya [...] Kovács János Balázs Kovács Pál Sándorné Ambrus Róza Kiss Imre Bíró [...]
43. 1998-12-16 / 294. szám
[...] Ilo­na Balázs Jánosné Német Julianna Farkas Mihály László Tóth József Gergely [...] Filus Pál Petényi Sán­dor Ceglédi Sándorné Sza­bó Julianna Gyenesei Já­nos Csertő [...] kórusa lép fel A vendégeket Farkas László érseki helynök köszönti Hagyományőrzők [...] szerepét neki írta Victor Hugo Vitéz László Don Guritanja szintén értéke [...]
44. 1979-09-12 / 213. szám
[...] kezelőség 2255 K ISKUNHALASON Kuruc vitézek tere 32 IV em 2 [...] pótkocsi­val eladó Kiskunhalas Felsőkistelek 58 Farkas Benő 2291 R 16 OS [...] 1000 es eladó Kiskunhalas Kuruc vité­zek tere 24 IV em Né­meth [...] Kiskunhalas Füzes puszta 53 Karai Sándorné 2320 OLCSÓN eladó szovjet automata [...]
45. 1984-09-05 / 208. szám
[...] IBS szám alatt Érdeklődni Magó Sándorné Gedeon d 801 26757 Vl [...] területtel sür­gősen eladó Érdeklődni Kuruc vitézek tere 14 II ern 98 [...] alatti ház ol­csón Érdeklődni levél­ben Farkas Antal Nemes nádudvar Rémi u [...] és segédmunkásokat Jelentkez­ni lehet Kecskemét Farkas S u li a 25777 [...]
46. 1972-01-25 / 20. szám
[...] Az esziendő négy szaka­sza Csokonai Vitéz Mi­hály versei 12 00 L [...] Máriahegy 64 számú ház előtt Farkas Jó­zsef 37 éves Kecskemét Pásztor [...] két gyermek az úttesten fekszik Farkas József a gyermekekhez futott aki­ket [...] Pintér Sándor 14 éves Tóth Sandorné Pogány Erzsébet 64 éves Balázs [...]
47. 1982-08-19 / 194. szám
[...] és kiskunfélegyházi munkás őrzenekar valamint Vitéz Lász­ló színművész a Katona József [...] megje­lenteket majd átadta a szót Far­kas Gábor Ybl díjas építésznek aki [...] te­vékenységének egy töredékét V M Farkas Gábor Ybl díjas építész megnyitja [...] a Törekvés Tsz párttitkára Bozsik Sándorné a Baromfifeldolgozó Válla­lat Kiváló Dolgozója [...]
48. 1957-04-06 / 80. szám
[...] Emil gordonkázik zon­gorán kiséri Sebestyén Sándorné 11 00 Faltisi Romeo és [...] Leányvásár c operettjéből 8 30 Farkas Ferenc Tisza partján el­aludtam Népdalciklus [...] perc könnyű zene 10 10 Farkas József és zenekara ját­szik ti [...] Részletek Kacsóh Rákóczi es János vitéz c dal játékából 14 50 [...]
49. 1981-01-14 / 11. szám
[...] gépek­kel felszerelve eladó Kecs­kéméit János vitéz u 9 r deklödni 16 [...] üvegek és egyéb alkatrészek eladók Farkas István Kiskunmajsa Tajó 124 Érdeklődni [...] négyzetméteres kiskun­halasi távfűtéses lakásom­mal Kuruc vitézek tere 44 IL 8 Zámbó [...] felejthetetlen teleségem édesanyánk nagy­anyánk FLEISZ SANDORNE Kiss Viktória temetésén részt vettek [...]
50. 1979-12-12 / 290. szám
[...] 9 i em 11 Polk Sándorné 13 18 óráig 4215 ÉR [...] összkomfortos gázfűté­ses lakásom Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 34 III em 2 [...] fiam sógorunk nagybá­tyám kedves munkatársunk FARKAS ROBERT az Országos Takarékpénztár Báes [...] édesanyánk nagymamánk dédnagymamánk ÖZV TORMÁSSY SÁNDORNÉ Varga Teréz Kecskemét Brassói u [...]
51. 1987-01-14 / 11. szám
[...] 4 kevés OTP hitelátvállalással Ba­ja Farkas u 40 d Érdek­lődni du [...] cs ipari var­rógép Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 25 Érdeklődni 17 21 [...] rokonoknak isme­rősöknek szomszédoknak a Barnevál Farkas Károly szocia­lista brigád tagjainak akik drá­ga halottunk ÖZV BARAKKÓ SANDORNÉ Wondra Katalin végső búcsúztatásán megjelentek [...]
52. 1984-02-22 / 44. szám
[...] ARÁZS eladó Kiskun­halason a Kuruc vitézek terén Az érdeklődők le­velét Sorgarázsban [...] szekrény fotelok dohányzóasztal Kiskunhalas Kuruc vité­zek tere 4 IV em Nagy [...] eladó Kis­kunhalas Gyapjú u 1 Farkas 425 KETTŐ db B tenor [...] édesanyánk anyósunk nagymamánk J UDAS sandorné Zslgó Erzsébet Kecskemét Tölgyfa Nu [...]
53. 1987-11-11 / 266. szám
[...] Baja 12 121 es tel Farkas 42 B 977 BAJA Róka [...] Baja Nagy István u 12 Farkaséknál 1000 ELCSERÉLNÉM Érsekcsanádon lé vő [...] 40 000 Ft Kiskunhalas Ku­ruc vitézek tere 24 fszt 3 1945 [...] nagyobb meny nyiségben jeladó Karai Sándorné Kiskunhalas Füzes p 53 1957 [...]
54. 1980-11-07 / 262. szám
[...] műszakira előké­szítve eladó Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 12 IV em 73 [...] levő OTR ka­zánt vennék ármegjelölés­sel Farkas István Kecel Vasút u 45 [...] édesapánk nagyapánk déd nagyapánk testvérem VITÉZ SÁNDOR Izsák Bocsányi utca 1 [...] szeretett édes­anyánk nagymamánk OZV SERES SANDORNÉ temetésén megjelentek sírjára ko­szorút virágot [...]
55. 2005-03-26 / 71. szám
[...] hogy drága édesanyánk özv BÓDOGH SÁNDORNÉ Pintér Teréz életének 91 évében [...] Ciróka Bábszínház 10 30 órakor VITÉZ LÁSZLÓ ÉS A TÖBBIEK Kemény [...] órakor lesz a kelebiai temetőben Farkas László Általános Iskola tantestülete Kelebia EMLÉKEZÉS Drága szüléink édesanyánk Kántor Sándorné édesapánk Kántor Sándort évfordulójára emlékezünk [...]
56. 1991-05-15 / 112. szám
[...] 3 10 és 14 órakor VITÉZ LÁSZLÓ MOZI KECSKEMÉT Városi mozi [...] MÉLYKÚT Autósmozi este 9 órakor FARKASOK­KAL TÁNCOLÓ Sz mb amerikai film [...] között anyaköny vezettek Renkus Mihályné Farkas Veroni­ka Jánoshalma Bagó Sándor Imrehegy [...] Kup­ferschmidt Jakabné Ispánovics Ir­ma Kiskunhalas Farkas Ferenc Kisszállás Gyenizse Sándorné Dudás Margit Kiskunhalas Gyóni József [...]
57. 2009-05-23 / 120. szám
[...] Pál Gizella Ve­ronika Baja Horváth Sándorné Mandity Irén Baja Stigmon Imréné [...] Matild Baja Sajdik Jó zsefné Farkas Mária Baja Szi donya József [...] érte Szeptember végéig ígérik a Vitéz Kertész utca felőli és a [...]
58. 1991-09-18 / 219. szám
[...] Sárköz u Kun Béla u Vitéz u Lenin tér Bácska tér [...] sz Schleisz Erzsébet Baja Keszthelyi Sándorné sz Ignácz Hona Baja KISKUNHALAS [...] 16 között anyakönyvezettek Tóth Ferencné Farkas Julianna Kiskunhalas Babó Lajos né [...] Dezsőné Puskás Judit Kiskunhalas Cső Sándorné Baics Katalin Kiskunhalas Ábrahám Jó­zsef [...]
59. 1979-07-20 / 168. szám
[...] es években még gyakran voltak farkasok Buga­értékesítési gondjait gyakorta esztétikai köntösben [...] lőtték ki az utolsó idekóborolt farkast Ritkán de még található volt [...] a thüringiai városkába Ve­zetőjük Muráncsik Sándorné nagyszerű programot állított ösz­Az elmúlt [...] elnevezésű rejtvény helyes megfejtése Csokonai Vitéz Mihály Sok pajtás fejtette meg [...]
60. 1983-09-14 / 217. szám
[...] OTP hltelátvállalással eladó Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 20 ni em 12 [...] garázzsal együtt eladó Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 26 III em 12 [...] eladó Soltvadikert Vasút u 6 Farkas Érdeklődni 18 órá­tól 2630 1 [...] személyesen az üzem munkaügyi előadójánál Sándorné vagy 668 071 es telefonszámon [...]