Petőfi Népe, 1981. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-08 / 158. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatl an SZÁNK, Petőfi utca 25. sz. alatti ház, azonnal beköltöz­hetően eladó. Irányár: 170 ezer Ft. Érdeklődni: min­dennap, helyszínen vagy Petőfi u. 23. szám alatt. • _________________ 2720 KÉ TSZOBÁS utcai házrész eladó, vagy kisebbre is'cse­rélhető. Kiskunhalas, Ko­vács S. u. 3,____________1603 KE RTES lakóház eladó. (Különbejárattal, esetleg fe­le is.) Kiskunhalas, Petőfi u. 44._______ 1517 FÉ L ház beköltözhetően, sürgősen eladó. Kiskunha­las, Somogyi' B. u. 4. Ér­deklődni szombat, vasárnap Vörösmarty u. 75. sz. alatt. _________________1515 LA KÓHÁZ, 2000 négyszögöl' területtel eladó. Villany van. Pirtó, I. kér. 57. Szűcs Im­re. ________________. 1512 CSALÁDI ház eladó. Kis­kunhalas, Kertész u. 12. _________________________1605 CS ALÁDI ház eladó. Kis­kunhalas, Korvin u. 37. Ér­deklődni 16 óra után. 1591 LAKÓHÁZ eladó. Kiskun­halas, Szövetség tér 7. Esetleg eltartási szerződést is kötnénk megegyezéssel. _________1598 KÉ T család részére is al­kalmas, kertes ház mellék­épülettel, garázzsal, sürgő­sen eladó. Kiskunhalas, Sze­gedi út 39. \__; _____ 1529 50 0 NÉGYSZÖGÖL szőlő és gyümölcsös eladó. Kiskun­halas. Alsótelep 27._____1524 KI SKUNHALASON a fürdő­höz 800 méterre eladó, 420 négyszögöl új telepítésű őszibarackos. Érdeklődni ld. Bezdány Zoltán. Puszta- mérges, Felszabadulás u. 50._____ 1534 KÜ LÖN bejáratú, új fél ház eladó. Kiskunhalas, Za­lán u. 3.__________'_____í CS ALÁDI ház eladó. Kis­kunhalas, Vezér u. 12. sz. alatt._______ 1526 SÜ RGŐSÉN eladó Kecske­mét, Pászthoy u. 6. számú ház háromszobás utcai ré­sze, mellékhelyiségekkel. (Baromfipiacnál, alsó csen- . gő). ____ .______ 2887 HÁ ROMSZOBAS központi fűtéses kertes családi ház eladó. Csátalja, Damjanich 73. Érd.: bármikor.____1094 HÁ Z eladó. Baja szélén 2 szoba, konyha, éléskamra, melléképület, állattartásra és kertészkedésre alkal­mas. Villany van. (,.Falu­si csere is lehetséges") jel­igére a bajai M. Hirdetőbe. 1096 NAGYBARACSKAN csalá­di ház beköltözhetően el­adó. Cím: Nagybaracska, Szentistván u. 44. Pásti. _ 1104 BÁTYÁN, Markó-szállás dűlőben, 687 négyszögöl szántó és gyümölcsös, szo­ba-konyhával, megegye­zéssel, beköltözhetően el­adó. Érdeklődni lehet: Pe- rity Ferenc 6351 Bátya, Templom utca 5. szám alatt, vagy írásban Hamvas! Jó­zsef Dunaújváros Szórád Márton út 44. III. em, 4. szám. 275 SZAKMAR-RÉSZTELE­KEN, 2 szobás családi ház, nagy telekkel, megegyezés­sel beköltözhetően eladó. Érdeklődni lehet: Tóth Pé­ter 6200 Kiskőrös, Erdőte­lek — Slványdűlő 3. szám alatt, egész nap. _____ 277 HÁ Z eladó. Kecskemét, Thököly u. 28. 2899 TÖSERDON üdülő eladó. Kecskemét, Muraköz! J. u. з. ’ II. em. 4. _________ 2900 KÉ TSZOBÁS konyha, élés­kamra, fürdőszobás udvari házrész eladó. Baja, Di­mitrov u. 3. sz. 1092 ELADÓ utcai házrész, 3 szo­ba hall, komfortos, kert­tel. Baja, Tóth Kálmán ut­ca 42. moo KECSKEMET, Zöldfa”lb 48. számú házrész eladó. Ér­deklődni: 4 órától. ___ 2877 KI S családi ház, szoba, konyha, spájz, melléképü­lettel, 150 négyszögöl terü­lettel eladó. Kecskemét, Máriahegy 304. (Bogovics­falU).______________34149 KISKUNHALASON, a Kert­városban három porta el­adó. Érdeklődni Fazekas G. и. 124. sz. alatt.________1553 TA NYA 1300 négyszögöl te­rülettel eladó. Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 160. (Für­dő mellett).____________1620 KI SKUNHALASON a Kece­li útban 800 négyszögöl te­rület és Kisfaludy u. 76. sz. alatt fél ház eladó.____1625 KI SKUNHALASON á Képe* 11 úton 800 négyszögöl hob­bikért kis házzal eladó. Vil­lany van. Érdeklődni Kis- - faludy u. 76. 1626 TANYA 1 hold területtel el­adó. Kiskunhalas, Alsóöreg­szőlők 55. Érdeklődni Kos- suth u. 17. I. em. 10. 1629 LAKÓHÁZ mellékhelyisé­gekkel beköltözhetően el­adó. Kiskunhalas, Árpád u. 5. Langer manne. J __ 1633 HÉ TVÉGI ház 400 négy­szögöl területtel eladó. Kis­kunhalas, Sóstói-szőlők 52. !■ sz. alatt. Tóval szemben. Érdeklődni Soltvadkert, Kútágas dűlő 32. Pf. 771. ___________.__________1636 TA NYA, 972 négyszögöl ,te­rülettel eladó. Villany megoldható. Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 217. Érdek­lődni a helyszínen, vagy a kórház szállítási osztályán. Kovács Árpádnál. _____1639 PA RASZTHÄZ udvari fele hozzáépítés! lehetőséggel, ISO ezer Ft-ért, eladó. Kis­kunhalas, Hattyú u* 15. Ér­deklődni ll-564-es telefonon. ________ 1643 EL ADÓ családi ház, fürdő­szobával, 400 négyszögöl te­lek. Baja, Szegedi út mel­lett Gólyasor 33/a. _ 1106 ELADÓ Baja mellett Vas­kút községben Kiss Ernő u. 13. sz. 320 négyszögöl tel­ken levő háromszobás ház, pincével, termő szőlővel. " 1110 HÁROM családi ház építé­sére alkalmas telek eladó. Mátételke, Jókai u. 47. sz. 1114 DÜNAPATAJON, a Szelidi- ' tó déli partján, 150 négy­szögöl üdülőtelek eladó. Ér­deklődni lehet: Szőke Sán­dor, 6328 Dunapataj, Vörös Hadsereg u. 24. szám alatt. 275- BAJÁN Stromfeld A. u. 32. számú házrész eladó. 1119 BALLÓSZOGBEN 2000 négyszögöl szép gyümöl­csös szőlő több mint fele szántó, lakható kis épület­tel egészben vagy részle­tekben olcsón eladó. Ér­deklődni : du. Kecskemét, Esze Tamás u. 3. (Tüzéppel szemben). ______(________2958 NA GY családi ház eladó melléképületekkel, üveg­házzal. Kecskemét, Mária­hegy 220. (Bogovicsfalu a kútnál jobbra). 2972 Lakás ELCSERÉLEM Dunakeszin, Budapesttől 5 km-re, a Du­nától 2 percre levő 2 és fél­szobás, 67 négyzetméteres szövetkezeti lakásomat kecskeméti, földszinti, gáz­fűtéses lakásra. Érdekel másfél szobás családi, vagy szövetkezeti összkomfort. Levélcím: Fischer László, Dunakeszi, Mező I. u. 7 b. _________________ 34 0J0 BU DAPESTEN, VIII. kerü­letben levő, egy szoba, komfortos, tanácsi lakásom hasonló kiskunhalasira cse­rélném. Érdeklődni Kiskun­halas, Bercsényi u. 16. I. em. 4., az esti órákban. ________________________1534 FI ATAL házaspár egyszo­bás garzonlakást bérelne max.. 2 évre Kiskunhalason. Levelet „Ármegjelöléssel" jeligére kérjük a Kiskunha­lasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. ■___________ 1516 KÉT szoba, összkomfortos, gázfűtéses szövetkezeti la­kás eladó. Kiskunhalas, Vasút u. 6/D. II. em. 48. Érdeklődni 17 óra után. , 1509 2 SZOBA, összkomfortos, gázfűtéses lakás eladó. Ba­ja, Szabadság út 71/2. II. 14. Érdeklődni: 14 óra után. __. .__________ 1079 KÉ TSZOBÁS gázfűtéses lakás OTP-hitelátvállalás- sal olcsón eladó. Kiskunha­las, Kuruc vitézek tere 28. III. em. 10._____________1634 SZÉKESFEHÉRVÁRI 52 négyzetméteres szövetke­zeti lakásomat kevés OTP- hitellel eladom, vagy elcse­rélném bajai hasonlóra, vagy kertes házra. Barát József Székesfehérvár . 8000 Münnich lakótelep 56. VII. em. 1. __________________mi KÉ TSZOBÁS gázfűtéses la­kás, készpénz plusz OTP- hitelátvállalással eladó. Ba­ja, Horgász u. 5. I. em. 4. Érd.: 18 óra után. _____1115 KE TTŐ szoba összkomfor­tos erkélyes földszinti la­kás eladó. Készpénz plusz 'OTP-hitelátvállalással. Cím: Baja, Vásárhelyi Pál u. 10. fsz. 2. Érd.: lehet 4 óra után. ms ELCSERÉLEM Kecskemé­ten egyszoba összkomfortos tanácsi lakásom hasonló kétszobásra. Leveleket: „Megegyezünk 132833" jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 2892 KISKÖRÖSÖN .eladnám*, vagy elcserélném 2 szoba, összkomfortos lakásomat, kertes családi házra. Cím: Kiskőrös, Ligeti K. u. 9. I. em. 11. ________________34157 SZ EGED belvárosában két és félszobás 62 négyzetmé­teres magasföldszinti lakás eladó. Érdeklődni: Szeged, Nemestakács u. 2. földszint 4. _____ 2919 EL CSERÉLNEM Kecske­mét, Széchenyiváros Lánc­híd u. 8. IV. em. 11. szám alatti kétszobás öröklakáso­mat kertes családi házra. Érdeklődni: reggel 7 óráig, vagy 21 óra után Horváth. ________ 2928 SZ ÖVETKEZETI garzonla­kás eladó. Kecskemét, Ár­pád körút 17. IV. em. 5-1. Érdeklődni: 5 órától. ____ 2929 EL ADÓ Hunyadivárosban egyszobás II. emeleti és ket­tőszobás földszinti összkom­fortos lakások OTP-hitel­átvállalással. Érdeklődni: Kecskemét, Tinódi u. 14. földszint 1. kedden és pén­teken 19-től 20 óráig. 2930 Gépek és alkatrészek VW mikrobusz, tolóajtós, el­adó. Kecskemét, Kenderessy utca 5. Érdeklődés 16 óra után. ___________________ 4 SZEMÉLYES , . műanyag csónak, 500 köbcentis Vihar motorral vagy motor nélkül Is eladó. 'Cím: Soós 6050 Ti- szakécslke. Szabolcsira út 91. Telefon: 158._______34 108 SZ UPER 50-es Zetor fű­részgéppel eladó. Ladánybe- ne. Petőíi u. 9. ZO-S Trabant eladó. Kis­kunhalas. Mártírok útja 32. ______________;_________1507 RE NDSZÁMNÉLKÜLI Za- porozsec eladó. Kiskunha- , las, Kármán u. 8. Érdeklőd­ni az esti órákban.____15^ SU PER 50-es felújított mo­torral, kis hibával, üzem- képtelen állapotban, vala­mint Warszawa hidak, Tra­bant sebességváltó, rend- számnélküíi 408-as Moszk­vics eladó. Farkas János, Balotaszállás, III. kér. 31. ■ _______________________ 1592 SI MSON Schwalbe (3 éves), sürgősen eladó. Kiskunha­las. Gimnázium, u. 4. sz. _________________________1590 FE LÚJÍTOTT 412-es Moszk­vics egyben, vagy alkatré­szemként eladó. Akasztó. Fő út 119._________________34 125' JÓ állapotban levő 5 éves Volga Univerzál 2 év mű­szakival eladó, vagy nagy utánfutóra cserélném. He- tényegyháza, Kossuth L. u. 150. Szilvási. 2936 ZI-S Trabant Speciál el­sőkézből eladó. Érd.: Bács- bokod, Dózsa Gy. u. 108. ____________|_,____női 41 2-ES, ID-s Moszkvips üzemképesen, sürgősen el­adó. Alkatrészenként is. Érdeklődni: minden nap 19 —20 óra között. Kecskemét, Pákozdi csata 14. Kurticz­né. ______________ 34129 KA RAMBOLOZOTT S 100- as Skoda egyben vagy al­katrészenként eladó. Ér­deklődni Kiskunhalas, Za­lán u. 7., vagy 4. sz. alatt. _________________________1624 IC-S Trabant Kombi be- ; vonulás miatt sürgősen, megegyezés szerint eladó. Érdeklődni: Kecel, Szőlő u. 17/2. „ 1032 650 X 16-OS, 650 X 20-as, 750 x 20-as külső-belső gumik jó állapotban eladók. Kis­kunhalas, Magyar u. 2. « , 1645 UO-S Trabant megkímélt állapotban eladó. 1993-ig műszaki vizsgázott. Érd.: Bája, Szamuely T. u. 24 a. I. em. Kiss-lakás, 6 óra után.____________________HU9 353-AS jó állapotban levő komplett Wartburg-ka- rosszéria áron alul eladó. Kecskemét, Reile Géza u. 4. VII. em. 19. ' 2960 JÓ állapotban levő rend­sodró eladó. Szabadszállás, Ady E. U. 20. __________34134 ZF rendszámú Zsiguli 1200- as személygépkocsi, 83-ig érvényes műszaki vizsgá­val, megegyezéssel eladó. Érdeklődni lehet: Tóth Pé­ter 6200 Kiskőrös Erdőtelek — Slványdűlő 3. szám alatt, egész nap.______________276 ZU rendszámú Wartburg Limusin személygépkocsi friss műszaki vizsgával, megegyezéssel eladó. Ér­deklődni lehet: Jagicza Ká­roly 6336 Szakmár Bajcsy- Zs. u. 29. szám alatt, dél­utánon órától. ______279 ÚC rendszámú 1200-as Lada személygépkocsi, érvényes műszaki vizsgával eladó. Érdeklődni lehet: Fekete Lajos 6300 Kalocsa, Dózsa György u, 2. szám alatt, egész nap. _ _ 280 ZS IGULI Combi kitűnő ál­lapotban eladó. Érdeklődni: napközben, Kecskemét, Horváth Döme u. 14. szám alatti tollszaküzletben, es­te Zó ja u. 2. szám alatt II. emeleten Ferenczéknél. _ 2896 KEMPEREL fűkasza eladó. Kiskunmajsa, Lenin út 23. , 2868 MINDEN igényt kielégítő Trabant-motorral négyke- rékmeghajtású magánjáró eladó. Érdeklődni: 6440 Já­noshalma, (Kiserdő) Kül­terület 252. sz. alatt, Pata­kiSándornál. ___________1341 UT-S Wartburg de Luxe, elsőkézből, friss műszaki­val eladó. Jánoshalma, Bem U. 50. 1370 3 ÉVES, piros. 1500-as Lada, friss műszakival eladó. Soltvadkert, Bacsó Béla u. 6. ____________ ■ 34135 15 00-AS Polski. Fiat egyben vagy alkatrészenként, sür­gősen eladó. Nagy Lajos Lajosmizse, Bene 54. ___2920 3 ÉS féléves, fehér 126-os Polski Fiat eladó. Kecske­mét, Bíbor utca 26. _ 2926 UE frsz. Zsiguli gépkocsi el­adó. Megtekinthető: du. 17 h. Baja, Bereczki M. u. 15. sz. «1091 Egyéb adásvétel BONTÁSBÓL eladó tégla, méretre fűrészelt faáruk, deszka, léc, parketta, szál? 1 lítással. Kerekegyháza, Rá­kóczi út_46._Bontovics. TŰZIFA és morzsolt ku­korica eladó. Kiskunhalas, Kisfaludy u. 49, _______1506 NU TRIÁK nagy válasz­tékban olcsó áron eladók. Érdeklődni: hétfőtől pén­tekig du. 17 óra után. Kecs­kemét, Csongrádi u. 25. A. lépcsőház 315. ajtó. 2683 ELADÓ 3 éves heréit sárga ló. Szeremle, Petőfi S. út 19. sz. ______________1097 33 DB birka sürgősen el­adó. Baja-Szentistván Ká­posztáskert (futballpálya mellett). _ __1089 BONTÁSBÓL eladók fű­részelt faanyagok, deszka, léc, Tiszakécske, Puskin u. 28. (III. sz. Kisz-lakő- * telepen, helységjelző táblá­nál jobbra Tisza-part felé.) _________________________2710 NY OLCHONAPOS vemhes üsző eladó. Bácsik Sándor Kerekegyháza, Kukujszi dűlő 3. 2931 TÖRZSKÖNYVEZETT ~ ma­gyar vizslakölykök eladók. Kecskemét, Liszt Ferenc u. 16.__ __ __ ___2905 NU TRIAALLOMANY el­adó. Építkezés miatt. Baja, Orgona utoa 2. sz. Erd.: du. ________1108 VE MHES és fias kocák . el­adók. Kiskunhalas, Dugo­nics u. 6. Nagy János. 1642 600-AS keltetőgép és 15 db választási malac eladó. Kis­kunhalas, Alsótelep 6. _________________1619 EL ADÓ 10 hektoliteres olaj­tartály és egy Lampart Vallis olaj kályha. Kiskun­halas, Bokányi D. u. 7. I. em. 2. Érdeklődni 18 óra után. ' / ’, -■ * _ 1618 2000 LITERES olajtartály, NDK 10 1-es gázbojler, 22 kg-os gázpalack eladó. Kiskunhalas, Kállai É. u. 9. Érdeklődni 17 órától. , ", - ' . . 1635 SZALONGARNITÜRA el­adó. Érd.: Baja, Alkotmány utca 8. 17 óra után. ____1117 RÉ GI típusú ebédlőszek­rény (3 darabból álló) sima vonalú, rózsagyökér díszíté­sű, márványlapos ebédlő­garnitúra, valamint 12 sze­mélyes négyszögletes asz­tal és több részből álló há­lószobabútor megegyzés- sel eladó. Érdeklődni lehet: özv. Farkas Sándorné 6328 Dunapataj Zrínyi u. 7. szám alatt, egész nap. ________278 BO NTÁSBÓL eladók fűré­szelt faanyagok, deszka, léc. Kiskőrös, Csokonai u. 18. __________ 2895 AU TÓJAVÍTÓ-műhely fel­szereléssel eladó. Soltvad­kert, Szabadság u. 11. Szi­geti. 2897 FÉLAUTOMATA síkkÖtő- gép eladó. Érdeklődni^esti órákban vagy levélben, Kecskemét, Akadémia kör­út 32. VIII. em. 53. 2894 Vegyes KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba, két férfi részére ki­adó. Kiskunhalas, Ságvári E. u. 29/a. Érdeklődni 16 óra után. ______• . ■ 1568 KI SKUNHALASON eltar­tási szerződést kötnénk idős személlyel lakásért. Leve­let „Fiatal házaspár" jel­igére kérjük a kiskunha­lasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. sz. __________\_____ 1597 EL VESZETT Kiskunhala­son, a téglagyár közeléből, egy magas, heréit, sárga ló. Ismertető jele: hajlott hátú, farka kopott. Nyom­ravezető, vagy megtaláló jutalomban részesül. Cím: Harkai István, Kiskunha­las, Kalap _u._ 1. sz.___1508' KI ADÓ 19 négyzetméteres üzlethelyiség Kiskunhalas. Gagarin tér 1. Ugyanitt 20 kg-os gyorsmérleg, 250 centiméteres pult eladó. ■ >_________________' 1593 ELTARTÁSI szerződést köt­ne fiatail házaspár idős fér­fival vagy nővel, Kecskemé­ten. Leveleket „Kölcsönös bizalom” jeligére a kiadóbt kérünk. _______________34 076 NA GYFORGALMÜ vendég­látó üzletbe ügyes megbíz­ható nőt keresünk kisegí­tőnek. Leveleket: „Megbíz­ható 132914" jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek._______ 2997 VÖ RÖS Október Mg. Tsz tekercselő-üzemága, vil­lanymotorok, hegesztő- transzformátorok és egyéb elektromos berendezések tekercselését rövid határ­idővel vállalja. Kiskunha­las, Kötönyi út, Kötöttáru- gyárral szemben. 1375 2—3 SZOBÁS, villany-vízzel ellátott, lehetőleg komfor­tos, kertes, Kecskeméthez közeli házat, vagy tanyát bérelnék, közlekedéshez közel, esetleg magas hávi törlesztéssel megvenném. Leveleket „Kamion" jel­igére a kiadóba kérek. 34)48 KÜLÖNBÉ JARATÜ szoba- konyhás lakás kiadó. Kis­kunhalas, Árpád u. 37. sz. Cseri Bálintné^ _________1603 BÚ TOROZOTT szoba für­dőszoba-használattal egy, vagy két nő részére kiadó. Kiskunhalas, Uj u. 66. 1606 KISKUNHALASON, város- központban kovácsműhely felszereléssel kiadó. Ér­deklődni Magyar u. 2. V'­_______ 1644 BA LATONI nyaralóért készpénzt és havi életjára­dékot biztosítok. „Részha­szonélvezet 261905" jeligére, a Budapest Felszabadulás téri Hirdetőbe.__________1310 PIRTÓN — részben erdő — másfél hektár bérbe kiadó, 2 hektár szántó felparcel­lázva eladó. Érdeklődni: Nagy Péter, Kiskunhalas. Hunyadi u. 16. vagy az al­sóvárosi Kertbarát Klub. vagy Budapesten, telefon: 221-376. __________________1309 BÉ RBE vennék raktárhe­lyiséget irattár céljára. Le­het több helyiségből álló is. Bkm. Vendéglátó Válla­lat, Kecskemét, Katona Jó­zsef tér 8. I. emelet. Titkár- . Ság. * 2912 VÁROSKÖZPONTBAN kü­lön bejáratú bútorozott szo­ba 2 főiskolás vagy értelmi­ségi férfi részére fürdőszo­ba-használattal kiadó. Kecskemét, Damjanich u. 3. IV. em. 10. Érdeklődni: 17 órától. 2937 GYERMEKTELEN házas­pár egyszobás üres lakást bérelne Kiskunhalason. Ajánlatot levélben „Emele­ti lakás" jeligére kérjük a kiskunhalasi Hirdetőbe Ma­gyar u. 2. __ 1637 EG YEDÜLÁLLÓ idős sze­mély ellátását vállalnám. Lakás szükséges. Levelet „Ápolónő" jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe Ma­gyar u. 2. . 1609 FIGYELEM! Értelmiségi fiatalember nyáron munkát vállalna. Fizikai munka is lehet. Leveleket: „Jogosít­vány van 132869" jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. 2939 HÁZFELÜGYELŐI állást keresek Kecskeméten. Le­veleket: „Lakás szükséges 132844" jeligére a kecskemé­ti Magyar Hirdetőbe kérek. ; 2902 KÉREM, hogy aki június 30-án Kiskunhalason egy barna Wartburg tolótetőt talált, jutalom ellenében juttassa el Sarló u. 3. sz. alá. 1628 Házasság 21 ÉVES, 180 cm magas, barna, minden káros szen­vedélytől mentes fiatalem­ber házasság céljából meg­ismerkedne családi életre vágyó lánnyal, vagy elvált asszonnyal. Egy gyermek nem akadály. „Szeressük egymást" jeligére várom a leveleket: Kiskunhalas Hir- dető, Magyar u. 2. sz. 1613 56 ÉVES szakmunkás, el­vált férfi vagyok, keresem olyan gyermektelen nő is­meretségét házasság céljá­ból, aki a mezőgazdaságot szereti és otthonomba köl­tözne. Leveleket „Szorgal­mas takarékos" jeligére kérem a kiskunhalasi Hir­detőbe Magyar u. 2. 1621 ÖZVEGYASSZONY, 168 cm magas, egészséges, jó meg­jelenésű, 71 éves, megis­merkedne kecskeméti, ma­gányos férfival, 75 éves ko­rig, házasság céljából. La­kás szükséges. Leveleket „őszi napsütés" jeligére a kiadóba kérek. ________34145 27 ÉVES autószerelő megis^ merkedne házasság céljából hozzáillő lánnyal, vagy öz­vegyasszonnyal. Leveleket „Rózsa" jeligére a kiadóba kérek. 34152 Legyen mindig elegáns! öltözzön divatosan üzletünkből! HÓDI divata ru- I bolt Csongrád. Felszabadulás útja 24. (Bútorbolt mellett.) 1356 KÖZLEMÉNYEK ÉRTESÍTÉS: A ' Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat értesíti Ba­ja város lakosságát, hogy Petőfi-szi- get kempingtábor bejárata előtt lé­tesített VHTRK 10 631. vasházas transz­formátor-állomását és a hozzátartozó 10 kV-os földkábel, mely .a kemping felé vezető betonjárda bal oldalán nyert elhelyezést 1981. július 15-évcl feszültség alá helyezi. Ez időtől a transzformátor-állomás megközelíté­se és 10 kV-os kábelnyomvonalon földmunka végzése életveszélyes. ' 1087 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszöne­tét a Szikrai Állami Gazdaság, a Járási Hivatal, a Magyar Nem­zeti Bank, a városföldi Dózsa Tsz dolgozóinak, rokonoknak, szom­szédoknak, ismerősöknek, akik édesanyánk, nagyanyánk özv. KOVÁCS SÁNDORNÉ temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek el, s ez­zel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család. 2901 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerő­söknek, szomszédoknak, a MFll Vállalat dolgozóinak, akik drága jo férjem, édesapánk, fiunk,' test­vérünk ESZTER JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot hoztak, részvétük­kel és vigasztaló szavaikkal mér­hetetlen fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család Kis­kunhalas. 1533 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halot­tunk K. TÓTH JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló család. 2938 Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, Ba­romfifeldolgozó Vállalat dolgozói­nak, akik édesanyánk « özv. HEGEDŰS IMRÉNÉ Posta Eszter temetésén megjelentek, részvétük­kel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család. 294n Köszönetünket fejezzük ki mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, a Cipész KTSZ dolgozóinak, akik szeretett férjem, testvérünk, nevelőapánk HORVÁTH IMRE temetésén megjelentek, sírjába ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család Kiskunhalas. 1604 Fájdalomtól megtört szívvel ez­úton mondunk köszönetét mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, jóbarátoknak, szomszédoknak, akik felejthetetlen férjem, sógo­runk RÉBÉK ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége és Garas család Kiskunhalas. 1605 Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, szomszédoknak, is­merősöknek, akik* URBÁN LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és mély fajdalmunkat részvétükkel enyhí­teni igyekeztek. Felesége és a gyá­szoló család, Baja. 1113 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, munkatársaknak, ismerősöknek, szomszédoknak, a Finomposztó Vállalat és a kórház bőrgyógyászat dolgozóinak, akik szeretett lányunk KOVÁCS JANOSNÉ Baracsi Katalin temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és fáj­dalmunkban osztoztak. A gyászoló Kovács családok. Baja. 1116 A BAJAI BERECZKI MATE KERTÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA felvételt hirdet levelező tagozaton továbbtanulásra 1981. szeptembertől. Felvételi követelmény: általános iskolai 8 osztály, 2 év szakmai gyakorlat, munkahelyi hozzájárulás. Az oktatás Baján, két­hetenként. két napon. Jelentkezési határidő): 1981. augusztus 1. 6500 BAJA. Szamuely T. u. 96. 1276 Kiskunhalason a vastelepén (Szabadkai u. 22.) Húzott-hengerelt áru, horganyzott és vascső, tUskéshuzal, fonottáru, nagy választékban kapható! 1364 MUNKAALKALOM GÉPJÁRMŰ-jogosítvánnyal rendelke­ző műszerészt, esetleg villanyszerelőt, valamint az útfenntartó részleghez se­gédmunkást' felvesz a Városi Tanács Építési Költségvetési Üzeme, Kecs­kemét, Reiszmann Sándor u. 20. 2944 FELVESZÜNK géplakato­sokat, villanyszerelőket és autódaru-kezelőt, jelentke­zés: és bővebb felvilágosí­tás a gyár munkaügyi osz­tályán. Címünk: „fém­munkás" Vállalat Kecske-: nicti Gyára, Kecskemét, Izsáki út 2—6. 29UM PlFRT-lerakathoz azonnali belépéssel alkalmazunk: ügyviteli munkakörbe női dolgozót, továbbá takarítónőt, áruszállítói munkakörbe férfidolgo­zót. Jelentkezés: Piért-lerakat Kecs­kemét, Vasút u. 8. 2909 A KECSKEMÉTI Törekvés Mgtsz Talfája 49. mezőgazdasági gépszerelő, autószerelő, villanyszerelő és lakatos szakmunkásokat alkalmazna. Családo­soknak óvodai elhelyezést biztosít. Telefon: 11-500, 12-636. 2917 FELVÉTELRE keresünk jó kereseti le­hetőséggel egy- és k^tműszakos mun­kaidővel: Panelgyártáshoz betonozó segédmunkásokat, brigádokat, továb­bá asztalosokat, lakatos, vízvezeték­szerelő, esztergályo$, festő és vasbe­tonszerelő szakmunkásokat. Vidékiek részére munkásszállást biztosítunk. Jelentkezni lehet: BACSEP Házgyár, Kecskemét, István - király krt. Mun­kaügyi CSOport. 2913 ÉBKM Vízmű Vállalat felvesz lakatost, hegesztőt, segédmunkást, központifű­tés-szerelőt. Jelentkezés helye: Ep vízmű Vállalat. Kecskemét, Vízmű u. A. y) 2910 AZONNALI belépéssel felveszünk la­katos és géplakatos szakmunkásokat. Jelentkezés: Hűtőház, munkaügyi osz­tály. Baja, Nagy István út. 1066 VÁLTÓ munkahellyel, háromműszakos, terepen végzendő munkára, kor- kedvezményre jogosító munkakörbe fúrómun­kásokat felveszünk. A szakmunkásbizonyít­vány megszerzésére le­hetőség nyílik. Kiemelt bérezés a kollektív szer­ződés szerint. A dolgo­zók részére szállást biztosítunk. Je­lentkezés személyesen vagy írásban a Kóolaj- és Földgázbányászati Vállalat Szánk üzem, fúrási-kútja vitás! üzem­egység vezetőjénél, 6120 Kiskunmajsa. • 822 Krv A ÉNYV Szegedi Textilművek Kis­kunhalasi Gyáregysége Kiskunha­las Körösi út 19. felvesz 3 műszakos munkakörbe női dolgozókat szövőnő­nek és csévélőnek, valamint lakato­sokat és segédmunkásokat. Jelentke­zés; a gyár munkaügyi előadójánál, naponta reggel 7-től du. fél 4-ig. 939 A DÉLMAGYAR­ORSZÁGI MÉH Nyersanyag- hasznosító Vál­lalat bajai telepe felvesz raktáros-áruátvevöt középfokú végzettséggel és gyakorlattal. Jelent­kezni leheti a telepvezetőnél. Baja, Szegedi iu. 7 a. sz. alatt. 1356 AZ ALSÓ-DUNAVOLGYI Vízügyi Igazgatóság Baja, Széchenyi u. 2/c. fel­vételre keres ács szakmunkást, építő­ipari betanított vagy segédmunkást, hajógépészt, uszálykormányost, mat­rózt, gépkezelőt, lakatost, gépszerelőt, raktárost, rakodómunkást. Érdeklődni lehet: fenti címen munkaügy, II. eme­let 201-es szoba. 1086 AGROKER Vállalat Csomagoló Üzeme felvesz targoncásokat, hegesztő vizs­gával rendelkező tmk-géplakatost, ala­csony nyomású olaj- és gáztüzelésű kazánokhoz vizsgázott fűtőt, továbbá raktári segédmunkásokat. Heti mun­kaidő 40 óra. Jelentkezni lehet: AG­ROKER Vállalat, Kecskemét, Matkói út 3. szám alatt. 2794 RUHAIPARI minőségbevizsgálót leg­alább 3 éves gyakorlattal felveszünk. Bajai Háziipari Szövetkezet. Baja, En­gels u. 4. ' 1068 KÉZI síkkőtőket bedolgozói munkára betanítunk és kötőgépet biztosítunk. Bajai Háziipari Szövetkezet, Barfa, En­gels u. 4 1067 A HOSSZÜHEGYI Állami Gazdaság meliorációs munkák kivitelezésében jártas, felsőfokú végzettségű szak­embert vesz fel, sükösdi központjába. Jelentkezni lehet írásban vagy szemé­lyesen a gazdaság központjában, ba­jainkat előnyben részesítjük. 1088 A MEZŐGÉP Vállalat fel- ’TjfÖQ vesz gyakorlattal rendelke- zö szakembereket felsőfokú. HAJI illetve középfokú műszaki képzettséggel az alábbi munkakörökbe: gyártmány- keci*eroicl fejlesztő, gy ártásf e jlesztö, szerkesztő, technológus, to­vábbá jól képzett vasipari szakmunká­sokat: forgácsolókat, szerszámkészí­tőket, lakatosokat. Jelentkezés: ME­ZŐGÉP Kecskemét, Törzsgyár, mun­kaügyi csoportja. Külső-Szegedi út. 1199 AZ aratAsi munkák alkalmából JÜLIUS 22-IG a hatkilogrammos poroltó készülék árából 25 százalékos engedményt adunk az kecskeméti szaküzlctében, Külső-Szegedi út 18 a. 1286 A Petőfi Népe érvényes hirdetési tarifái LAKOSSÁGTÓL FELVETT HIRDETÉSEK: hétköznap: vasárnap: 1. Apróhirdetések: nem üzleti, szavanként 2,»- Ft 3,50 Ft 2. Apróhirdetések: üzleti, szavanként 4,— Ft Ház, lakás, telek, gépjármű (kivétel a kismotorkerékpár) eladása. Ingatlan-bérbeadás (kivétel az albérleti szoba). Szövetkezeti és ÖTP-s lakáscsere. Iparengedélyesek (a kisiparosok, kiskereskedők, szabad foglalkozásúak) üzleti tevékenységére utaló eladás. 7,— Ft 3. Soroshirdetések: soronként (pl.: orvosi hír, érettségi találk. stb.) 8,— Ft 15,— Ft 4. Soroshlrdetések kiemelve: (pl.: gyászhir, köszönetnyilvánítás stb.) 16,— Ft 30,— Ft SZABADÁRAS HIRDESSEK: (Közületek, vállalatok, intézményék, szövetkezetek, társadalmi szervek) I. Apróhirdetések: szavanként 6,— Ft 12,— Ft II. Soroshirdetések: soronként (pl.: áramszünet, vásárok, menetrendváltozás) 25,— Ft 50,— Ft III. Soroshírek kiemelve: soronként 50,— Ft 100,— Ft IV. Keretes hirdetések: hasáb/mm Keretes hirdetések szövegoldalon +30% a fenti tarifához. 15,— Ft 20,— Ft Az apróhirdetéseknél az első szó és a tettel szedett szavak duplán számítanak a díjazáskor. Az apróhirdetések legkisebb díjtétele a 10 szónak megfelelő összeg. Jeligés hirdetések után 10,— Ft kezelési költséget számítunk fel. Munkaalkalmi hirdetéseknél egy sor 37 „n” helyet tartalmaz (leütés). Gyászhireknél egy sor 31 „n” helyet tartalmaz, a nevek külön sornak számítanak. , A keretes hirdetésekhez csak jó minőségű fotót, filmet vagy grafikát fogadunk el. Fenntartjuk a jogot, hogy esetleges anyagtorlődás miatt a hirdetések a megrendeléstől eltérő napon jelenjenek meg. (*.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom