Petőfi Népe, 1975. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-15 / 12. szám

KECSKEMÉTI anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Apró. Tamás (anyja neve: Egresi Klára), Golovics Agnes (Hegedűs Ilona), Kanyó Judit (Frint Aranka), Vég Lajos (Szűrös Ilona), Borsodi Erika (Mozsárik Terézia), Fá­bián Zoltán (Sahin Veronika), Hári Zsuzsanna (Fejős Julianna), Lantos Mária (Kovács Mária). Iváncsy Géza (Szabó Mária), Major Levente (Bíró Zsuzsanna), Gondi Arnold (Farkas Márta), Hegedűs Zsolt (Kiss Judit), Anka Anita (Tóth Emerencia), Gsenki Csaba (Gulyás Magdolna), Péli Tímea (Petró Erzsébet), Bodor Ildikó (Terjé- ki Terézia). Baksa Csaba (Iványosi- Szabó Mária). Illés Ákos (Bertha Már­ta), Mátyus Róbert (Varga Anfoa), Csóka István (Szász Julianna), Bende Zsolt (Vörös Erzsébet), Eszes Erika (Farkas Katalin), Pojzli Ferenc (Tóth Klára), Szabó József (Cseh Mária), Nyilas Hajnalka (Vincze Rózsa). Cser- neczki Zsolt (Varga Mária). Kovács Sándor (Tóth Mária), Víg László (Sza­bó Klára), Szeri Anikó (Hol Ilona), Vörös Mónika (Varga Katalin), Cson­ka László (Margit Erzsébet), Fazekas Péter (Kovács Erzsébet), Nagy ístván (Szende Erzsébet), Ivanics József (Kiss Karolina): Altorjai András (Hoffer Terézia). Nagy Gábor (Fábián Erzsé­bet), Hatvani István (Vidács Bórbála), Molnár Gabriella (Riklik Erzsébet), Kócsó István (Mészáros Anna). Né­meth Klára (Ónodi Klára), Kövecses István (Ficzere Zsuzsanna). Sánta Zoltán (Tóth Mária), Tonté . Tamás (Nagy Katalin). Orbán Anikó (Buiáki Erzsébet). Taskovics István (Trecskai Erzsébet). Kovács János (Sántha Er­zsébet), Richter Norbert (Sturcz Má­ria), Izsák Judit és Izsák Mariann ik­rek (Szabó Mária), Főző Sándor (Ró­zsa Mária), Kelemen Attila (Kotroczó Ilona), Bán Tímea (Dudás Ilona), Kó- kai-Szabó István (Szabó Margit). Gombár Zsolt (Szabó Julianna). Gál Gaszton (Burzuk Ilona). Tóth János (Vida Ilona), Koller Péter (Varga Magdolna), Haraszti József (Szegedi Mária), Fertig Sarolta (Molnár Sarol­ta), Tóth Anikó (Farkas Anikó). Ben­de Csaba (Vecsei Margit), Kis Győző (Kis Éva). Garaczi János (Banzsal Ilo­na),' Varga Imre (Nagy Klára), Mol­nár Erika (Gál Terézia), Tóth Csaba (Téti Mária). Gyöngyösi Tünde (Fe­kete Irén), Horváth Sára (Szabó Sá­ra), Tóth András (Asztalos Rózsa), Szilvási Agnes (Zsikla Mária), Elek Szilvia (Festő-Hegedűs Gizella). Pintér István (Földházi Erzsébet), Szabados Zoltán (Baranyi Valéria). Nagy And­rea (Kánya Anna), Perti Zsolt (Mol­nár Klára), Bán Csaba (Csikó Rozá­lia), Tóth Hunor (Bosznyai Erzsébet), Parrag Rita (Nagy Irén), Kovács La­jos (Farkas Margit), Holló Gyöngyi (Tary Julianna). Csorba Márta (Ba­logh Jolán). Bori Ildikó (Bondár Zsó­fia). Fekete Csaba (Bird Erzsébet), Streihonovecz Ilona (Susányi Ilona), Csikós Kálmán (Üjszászi Ilona), Sza­bó Márta (Komáromi Irma), Palotás Endre (Pór Erzsébet), Gyulai Gabriel­la (Hulicsár Gabriella). Buzinkay Ákos (dr. Harsányi Ágnes), Kránic Roland (Mácsai Andrea), Pajkos Antal (Horváth Rozália), Pernyés Tibor (Ko­vács Erzsébet), Pernyés József (Ko­vács Erzsébet), Kőrös Rita (Szívós Ju­lianna), Dobos Katalin (Felföldi Klá­ra), Berta Erika (üjszászi Julianna), Zsubori Zoltán (Somodi Julianna), Antal Csaba (Borsodi ÉvaV Kovács Anita (Böröczki Zsuzsanna), Molnár Mónika (PaDp Ilona). Szöllősi Sándor (Rendek Mária), Molnár Béla (Soly- mosi Emma), Csősz Ferenc (Varga Ilona), S^.ázdi Ferenc (Mata Julianna), Suhaida Szilvia (Czakó Jusztina), Bá­lint Szilvia (Kis Gizella). Pálfi Andrea (Borbély Róza), Kapás Anita (Farkas Ilona), Kovács Attila (Tóth Ágnes), Bóc Laios (Kovács Ilona), Csermák Márta (Maior Erzsébet). Kozma Csilla (Molnár Krisztina). Halász István (Tóth Erzsébet), Mészáros Nikoletta (Kapás Erzsébet). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Szabó Gyula és Csertő Erika, Nagy Imre és Tóth Piroska. Fe^ragoino Leonardo és Szatmári Anna. Kullai András és Kuti Mária Budai József és Héjjas Julian­na. Makárv Sándor és An«al Anikó, Nagy Tamás és Szebellédi Etelka. Budai József és Vincze Eszter, Szabó János és Bende üén, Horváth Endre és Méhesi Veronika. MEGH'ALTAK: Török Ilona 80, Bús Jánosné Neubauer Mária 84. Szabó Sándorné Szabó Julianna 69, Cso­móz János 79. Vajda £ál 66, Lévai István 53, Muraközy Katalin 75, Szabó János 70, Patik József 76, Tóth Ba­lázs 62, Sulcz Ferenc 32. Nemes István 68, Beskiba Jánosné Horv^t Terézia 89, Holend a Pál 62. Gerber Ferenc 89, Vitéz Józsefné Sztana Anna 68, Kádár András 71, Kovács János 63. Schenk Jánosné Kováts Margit 72. Lukácsi Péter 69, Baranyi Antal «5. Kantor Pálné Dobos Judit 83, Bekő László (ül. Szurok Péter 59, Tasi István Hl. \ id;. József 60, Baranyi István 51 éves. Ke­rekes* Lászlóné Jóljárt Rozália 58. lla- racsi István 75. -Héjjas János 66. Da­lai Pálné Flórián.. Erzsébet 82. Szabó Lajosné Pintér Margit 63, Csertő Gá­bor 80, Szente-Varga István 85, Bárá­nyt'Istvánná Bagonya Mária 71, Tóth Pálné Bitó Julianna 75. Schöffer Bé- láné Kiing Terézia 74. Bálái János 46, Soós Károlyné Takács Jolán 63, Ko­vács Menyhértné Lakó Judit 74. Föld- házi Péter 65, Illés Béláné Kutrucz Ilona 50, Csicsmány Mihály 56, ötvös Ilona 45, Decsi Józsefné Csabai Krisz­tina 73, Borbély József 59, Kovács Ist­ván 64. Nagy Mihály 63. Király László 65, Kelecsényi József 67, Cseh Mihály- né Balog Róza 68. Bartucz János 72, Pintér Györgyné Rabcsó Ilona 84. Pa­taki Istvánná Magyar Zsuzsanna 65, Fekete Laios 86, Juhász Rudolf 79, András Anna 47, Baranyi Ferencné Juhász Mária 78. Kis Imre 73. Nagy Mihály 66, Horváth György 74, Poór István 79, Bánfi Gábor 73, Kálló Já­nosné Varga Margit 77. Bodon István 68, Olajos István 46. Braun Kristóf 49, Csontos Pálné Bozó Margit 84, Király Sándor 89. Komlós Ferenc'66, Farkas István 52. Sasvári Ede 66. Német Mi- hályné Horváth Julianna 61. Szívós Sándorné Mészáros Mária 86. Gondos Istvánná Ficzkó-Juhász Erzsébet. 71. Juhász Anna 59. Tóth László 54, Antal Sándor 21. Zöldi Pálné Szabadszállási Terézia 96, Lakatos Mária 62, Juhász István 64, Hopp Józsefné Gombár Ilo­na 91, Katona Sándorné Bőröddé Sá­ra 22, Régner Gyuláné Rácz Mária 78, Gyenes József 52, Kovács Péterné Varga Erzsébet 79. Nagy István 77, Szabó Lászlóné Néme‘h Irén 72, Ba­jusz Gábnnné Polgár Julianna 87, Bo­dor *Dezső 32, Tasi Pál 77 éves kor­ban. Késéseket okoz a köd a közlekedésben Ezen a télen már nem elő­ször zavarja meg a közlekedést köd. Keddre a sűrű köd néhány helyen ónos szitálással, derese- déssel is párosult. Az ÜTINFORM kora reggeli jelentése szerint a közúthálózat a ködlecsapódás miatt a legtöbb helyen nedves, az északi megyék­ben és a Dunántúl egyes részein, főleg Veszprém, Pápa, Zirc és Sárvár térségében, az utak a de- resedés miatt síkosak. Az érin­tett igazgatóságok ügyeletes jár­(Tólh Sándor felvétele.) művei mindenütt dolgoznak, szórják, homokozzák a síkos uta­kat. A vasúti közlekedésben a reg­geli munkásvonatok — elsősor­ban Budapest térségében — 20— 30 percet késtek, s lassult a nem­zetközi járatok közlekedése is. Hasonló problémát okozott a sű­rű köd a Volánnál is. Dunaúj­városból, Visegrádról, Kecskemét­ről a járatok 25—30 perces ké­séssel, a Budapest környékiek — például a gödöllői, a pilisi — 10—15 perces késéssel érkeztek a végállomásra. A távolsági jára­toknál órás késés is előfordult. A Ferihegyi repülőtér válto­zatlanul csendes, a köd miatti kényszerszünet hétfő dél óta tart; akkor startolt az utolsó gép, az­óta szünetel a forgalom a légi­kikötőben. A MALÉV tizenegy járata rekedt külföldön, a gépek Európa különböző fővárosaiban vesztegelnek. A MALÉV utasait például Bécsből éjjel autóbusszal hozták Budapestre. A többi já­ratra kiadott jegyeket másnapra érvényesítették, kérdés, igénybe vehetik-e az utasok, mert a jel­zések szerint csak délután vár­ható némi javulás a repülőtér forgalmát befolyásoló időjárás­ban. (MTI) Mind több rendezvény a megyei művelődési központban László Gyula Kecskeméten László Gyulát, a neves régész­történészt, s festőművészt sokan ismerik megyénkben és Kecske­méten Jó néhány alkalommal töltött el már hosszabb-rövidebb időt az itteni művésztelepen, s nem egyszer bemutatkozott mű­veivel kiállításon. A tudós és mű­vész jelenleg a megyeszékhely alkotóházában tartózkodik. Ez adta az" ölletet az Egészség- ügyi Szakszervezet klubja veze­tőségének, hogy meghívják a vendéget találkozóra. Holnap este 18 órakor László Gyula a Romá­niában élő zsögödi Nagy Imre magyar festőművészről beszél, aki a húszas években ugyancsak a művésztelepen tartózkodott egy ideig, s aki jelenleg is sokféle szállal kötődik a hírős városhoz. Műveit több alkalommal bemu­tatta a Forrás is. A találkozót színművészek közreműködésével bonyolítják le. Módosították a háztáji állatbiztosítást Bács-Kiskun megye mezőgaz­daságában még mindig jelentős a kisüzem termelése, az állatte­nyésztésben megközelítőleg 50— 55 százalék. A szarvasmarhának 33, a sertésnek 60 százaléka ta­lálható a háztáji és kisgazdasá­gokban, A háztáji gazdaságok termelésére a hazai ellátás és a külkereskedelem szempontjából változatlanul szükség van. A háztáji és kisgazdaságok ál­lattartói az elmúlt években gyakran bírálták a biztosítás ed­digi rendszerét, mivel az alacsony kártérítési összegek nem nyújtot­tak kellő anyagi biztonságot. Ez év elejétől kezdve az Állami Biz­tosító olyan formát vezetett be, amely megfelel a szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecsketartó ház­táji kisgazdaságoknak. Az új biz­tosítási módozat szolgáltatásai, arányos díjak mellett a hatósági, illetőleg a piaci forgalmi árakat veszik figyelembe a kártérítések­nél. Az új állatbiztosítás nem tar­talmazza azt a megkötöttséget, hogy a vagyonbiztosításhoz kap­csolódik. A szarvasmarha-bizto­sítás alapján a balesetből, be­tegségből származó elhullásra és kényszervágásra nyújt kártérí­tést. Kényszervágáshoz a térítés a biztosítási összeg hatvan száza­léka, az úgynevezett vágóhídi elkobzáskor az állat tényleges forgalmi értéke jár a károsultnak a biztosítási összeg határain be­lül. A keretbiztosítás 25 ezer forintig nyújt fedezetet az egye­dileg megjelölt tehénre és két növendékállatra. A sertések, valamint ezzel egyetemben a juhok és kecskék szintén két változatban biztosít­hatók. Az 5 ezer forintos keret­biztosítás az 5 hónaposnál idősebb sertésekre és a 6 hónaposnál öre­gebb juhokra, kecskékre köthető. A másik változat a 3 ezer fo­rintos hízóbiztositás, amit azok köthetnek, akik házi szükséglet­re hizlalnak sertést anyakoca nélkül. A sertésbiztosítás a be­tegség vagy baleset következté­ben történt elhullásra, kényszer- vágásra, az anyaállatok nehéz ellés, vagy eivetélés miatti elhul­lására, kényszervágásra nyújt­hatnak kártérítést. Balesetnek számít minden olyan hirtelen be­következő külső hatásból eredő kár, mérgezés, hőguta, idegen test lenyelése, amely miatt az ál­lat elhullik, vagy kényszervágás­ra kerül. „A Bács-Kiskun megyei Mű­velődési Központ Kecskemét és a megye kulturális életét sze­retné gazdagabbá, színesebbé tenni. Az emberek mind nagyobb csoportját kívánja megnyerni a rendszeres művelődésnek. Ezért az iskolákkal, valamennyi műve­lődési intézménnyel, munkahely- lyel és társadalmi szervezettel keresi a jó kapcsolatot, együtt­működést." E gondolatot abból a piros táb­lás füzetből idéztük, amely az új megyei művelődési központ januári — működésének első ha­vi — programját, eseményeit tartalmazza. Örömmel kell meg­állapítani, hogy már a kezdeti műsor tükrözi a célkitűzést. A napokban megnyílt fotótárlatról, valamint a meseterem megnyi­tásáról már hírt adtunk. Szombaton az ifjúsági klub szervez műsoros táncestet. Jövő kedden műveszitorna-bemutató várja a közönségét a színház­terem be. Bizonyára sokakat érdekel a január 22-én estére kitűzött kecskeméti városi közművelődé­si fórum, amelyet u kulturális élet viegyei és kecskeméti városi i'ezetőinek részvételével rendez­nek. Még januárban niegkezdik a Nagy rendezők című filmsoro­Múlt év júliusában szabadult tízhónaposi szabadságvesztés bün­tetésének 'letöltése után Szente- Varga József 19 éves, Kecske­mét, Szolnokihegy 69,7. szám alatti lakos. Ezután a MA VAD kirendeltségénél helyezkedett el segédmunkásként. Édesapja vásá­rolt számára egy Skoda személy- gépkocsit azzal a leltétellel, ha le­vizsgázik, vezet Íveli. A család­ban egyébként ezenkívül van még egy Zsiguli személygépkocsi és egy Pannónia motorkerékpár. A fiatalember azonban a KRESZ tanulása helyett más módon igye­kezett szenvedélyét kielégíteni. A múlt év december 13-án a MA- V AI > telepéről 340 forintot, so- ldrbundnt, rádiót lopott el, ame- lyol rövid idő alatt értékesített. Másnap a MAVAD telepéről el­lopta a CE—93—07 forgalmi rendszámú Trabant gépkocsit, s addig kocsikázott vele — jogo­sítvány nélkül — amíg az tönk­rement, utána elhagyta. Decem­ber lö-én a kisfái Rózsabarack Szakszövetkezet gépműhelye elől vitte el a VI—34—63 forgalmi rendszámú MTZ-traktort, s ad­dig hajtotta, amíg a motor dugu­lás következtében le nem állt, s ezt is az út szélén hagyta. S ezzel még nem ért véget a bűncselekmény-sorozat. Decem- •ber 15-én este a Csáktornyái ut­zat vetítését; s lebonyolítják a József Attila országos szavaló­verseny megyei döntőjét. Vendég- szereplésre várják a szegedi szín­ház operaegyüttesét, a Kecskemé­ti Vonósnégyes és a városi fúvós­ötös pedig kamarakoncertet ad majd. A művelődési központ klubjai, szakkörei, művészeti együttesei ezekben a hetekben ugyancsak sorra megkezdik működésüket. Példaként említjük, itt kapott helyet a FIK, vagyis a főiskolás klub, a dolgozók gimnáziumának klubja, valamint az ifjúság ál­talános klubja. Január 28-án megalakítják a szocialistabrigád- vezelők klubját is. Már megkezd­te működését a művészklub, az új fotószakkör, s itt kapott he­lyet a Kecskeméti Folóklub. E korántsem teljes felsoroláshoz ezúttal még annyit teszünk hoz­zá, hogy — megyei módszertani funkciójának megfelelően szá­mos szakmai továbbképzést szer­vezett. s indított az intézmény. Januárban például hét felké­szítő 'foglalkozásra, pontosabban tanfolyamra kerül sor, a közmű­velődés területén dolgozó me­gyebeli szakemberek részvételé­vel. Kupi Miklós cában egy nyitott udvarból lopott el egy Babelta típusú motorke­rékpárt, amelyet a malomcsár­dánál lökött az út szélére. De­cember 31-én este betört szom­szédjukhoz, ahonnan Szokol rá­diót, s ■ egy kerékpárt lopott. A kerékpárt a nagyállomás épülete előtt dobta el, a rádiót pedig egy kislánynak ajándékozta. Ja­nuár 4-én megkísérelte ellopni az IX—64—71 forgalmi rendszámú Skoda S 100-as gépkocsit, de miután annak első kereke de­fektes volt, csak az indítókul­csot és egyéb apróságokat vette magához. Útja ezután a Rózsa­barack Szakszövetkezetbe veze­tett, ahonnan ellopott egy IFA tehergépkocsit, amellyel Kecske­méten az István király körúton kilökött egv villanyoszlopot, de a karambol után eltűnt. Szente- Varga Józsefet izgatta az IX— 64—71-es rendszámú Skoda gép­kocsi, s ezért visszatért a hely­színre. A tulajdonos közben meg­javította a defektes, gumit, s a fiatalember most már kényel­mesen ellophatta a Skodát. Két­száz kilométernyi utat tett meg, amikor a lászlófalvi bekötő úton leállította a járművet, s elaludt. Egy mezőőr talált rá, aki igazol­tatta, majd menekülés után ül­dözőbe vette. Szente-Varga Jó­zsefet a rendőrség lopás miatt letartóztatta. Elfogták és letartóztatták a gépkocsitolvajt • Lapzártakor érkezett • Wilson moszkvai látogatása. Harold Wilson miniszterelnök és James Callaghan külügyminiszter moszkvai látogatásának tervét az angol miniszterelnöki hivatal is bejelentette kedden délután. A Downing Street 10 kommünikéje a moszkvai közleményhez hasonlóan a február közepét jelöli meg a látogatás időpontjának, hivatalos körökben azonban ezt megtoldották azzal az értesüléssel, hogy a kormányfő — akit felesége is elkísér — a tervei? szerint február 13— 17. között tanácskozik a Kreml vezetőivel. Callaghant is elkíséri felesége Moszkvába. • Szovjet—japán tárgyalások. Mijaza Kiicsi, a decemberben be­iktatott új japán kormány külügyminisztere ma Moszkvába érkezik, hogy hivatalos „tárgyalásokat folytasson szovjet kollégájával. E tár­gyalások célja, Tokió szándéka szerint, a japán—szovjet békeszerző­dés kérdésének megvitatása. • K. Katusev fogadta Rapai Gyulát. Konsztantyin Katusev, az SZKP Központi Bizottságának titkára kedden fogadta Rapai Gyulát, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykö\tftét. A nagykövet kéré­sére létrejött beszélgetést meleg baráti hangulat jellemezte. (IvITÍ) • Whitlam Moszkvában. A szovjet kormány meghívására Moszk­vába érkezett Gough Whitlam ausztráliai miniszterelnök (jobb­oldalt), akit Koszigin szovjet kormányfő üdvözölt a repülőtéren. (Telefolo — TASZSZ—MTI—KS.) • Komszomolisták országos gyűlése. A Szovjetunióban kedden, megrendezték a Komszomol országos gyűlését — a Komszomol mint­egy 420 000 alapszervezetében — az üzemekben, a gyárakban, és intézményekben, a fegyveres testületeknél, a kolhozokban. A „Lendü­letes munka, magas színvonalú teljesítmény és kiemelkedő tanulás a párt és a nép szolgálatában” jelszó alatt tartották az összejövetele­ket. A komszomolisták a gyűléseken az SZKP KB plénum decemberi dokumentumait, az SZKP KB által a párttagokhoz és a szovjet néphez intézett felhívást vitatták meg. (TASZSZ) • A SALT-tárgyalások felújítása. Mint hivatalosan közölték a lét­rejött megállapodásnak megfelelően január 31-éh Genfben felújítják a stratégiai fegyverzet korlátozásával foglalkozó tárgyalásokon részt veyő szovjet és amerikai küldöttség munkáját. (MTI) • Fcjszal király Damaszkuszban. Négynapos hivatalos látogatásra Damaszkuszba érkezett kedden Fejszal szaúd-arábiai király és kísé­rete. A repülőtéren Hafez Asszad szíriai államfő, Mahmud Al-Ajubi miniszterelnök, más hivatalos szíriai személyisegek és több ezres tömeg köszöntötte a szaúd-arábiai vendegeket. Több mint húsz esz­tendő óta első alkalommal látogat Szíriába szaúd-arábiai- uralkodó. (AP, Reuter) • Tájékoztató az idei hitelpolitikáról. Dr. László Andor állam­titkár, a Magyai Nemzeti Bank elnöke tegnap tájékoztatta az újság­írókat az idei hitelpolitikáról. Elmondotta a többi között, hogy a kormány korábban érvényben levő hitelpolitikai irányelveket továbbra is fenntartotta, annak alkalmazásában azonban a bankot következe­tesebb és szigorúbb gyakorlatra utasította. A bank elsősorban a nép­gazdaság fejlesztéséhez legfontosabb beruházások esetén nyújt hitelt. A Nemzeti Bank a kormánytól felhatalmazast kapott a kamatlábak másfél százalékos változtatására és differenciált alkalmazására. A ka­matláb-változások mértékét a közeljövőben hozzák nyilvánosságra. • Számottevő haladás a portugál—angolai tárgyalásokon. A por­tugáliai Alvor üdülőhelyen megkezdett portugál—angolai tárgyalá­sokon számottevő haladást értek, el: sikerült megegyezésre jutni az angolai felszabadífási mozgalmak által előterjesztett munkaokmány lényeges pontjaiban. Képünkön: Mario Soares portugál külügy­miniszter és Holden Roberto, az angolai FNLA vezetője. (Telcfoto — AP—MTI—KS.) PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709, 11-132. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István » Index: 25 065 Balesetet okozott egy kerékpáros Kiskunfélegyháza határában Mészáros Jőzsefné 61 éves, Kis­kunfélegyháza, XI. kerület, 161. szám alatti lakos kivilágítatlan kerékpárral közlekedett az út­test menetirány szerinti bal ol­dalán. A kerékpárost már meg­közelítette Pálfi Dezső Kiskun- majsa, Losonci utca 6. szám alat­ti iakos a rábízott tehergépko­csival, amikor Mészárosné hir­telen a gépkocsi elé kanyarodott, s az elütötte. Az idő asszonyt sú­lyos sérüléssel a kórházba szál­lították. Mint megállapították, a gépkocsivezetőt a balesetért fe­lelősség nem terheli. Egy tehergépkocsi Kecskemét határában az 5-ös számú főút­vonalon szabálytalan előzés miatt áttért a bal oldalra, s ott ösz- szeütközott Nagy Antal, Petőfi- szállás, Tanya 138. szám alatti lakos személygépkocsijával. A baleset következtében Nagy An­tal súlyosan, utasa: Nemes Lász­ló kiskunfélegyházi lakos köny- nyebben megsérült. A személy- gépkocsiban több mint 2500 forint anyagi kár keletkezett. G. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom