Petőfi Népe, 2004. augusztus (59. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-02 / 179. szám

^SEF Kfy, I Bt I o Ma: Sportvilág YTONG ÉPÍTÉSI RENDSZER -15% 5. OLDAL Petőfi Népe NÁLUNK AZ ARAK A FÖLDÖN IÁKNAK w mm Giroli étolaj, 209R KTcjKEMiryj 2004. augusztus 2., hétfő Ára: 79 Ft, előfizetve: 61 Ft LIX., 179. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás "7 70 1 3 3 235013 Nagy almatermés Magyaország Nagyobb almatermés várha­tó az idén. A tavalyi 530 ezer tonna gyümölccsel szemben 650-700 ezer tonnás szüretre számítanak. A romák megverték az ellentüntetőt A kecskeméti cigány kisebbségi önkormányzat elnökét is megütötték pitánysághoz, amikor a főbejárathoz ve­zető lépcsősornál egy férfi állította meg őket. Két táblát mutatott fel: „Horváth Ala­dár politikai hulla. Rasszista rendőrökről handabandázik. Elég volt a hisztériából!” - állt a transzparenseken. A szövegek hatása leírhatatlan volt. Előbb csak fenyegették, elvették tőle a fel­iratokat, és összetépték. Hiába próbálta meg kivonni a feldühödött, fekete ruhás asszonyok elől az ötven év körüli férfit az egyik szervező, Száva Vince, a Magyaror­szági Nemzeti Etnikai Kisebbségek Ér­dekvédelmi Egyesületének elnöke. Ő sem segíthetett rajta: a romák nekiestek az el­lentüntetőnek a Horváth Döme és a Bat­thyány utca sarkán. Többen is megütöt­ték, majd amikor a földre került, megrug­dosták.- Azért jöttem ide Budapestről, mert a véleményemet akartam elmondani a ro­máknak - nyilatkozta a tudóstónknak a magát Horváth Péternek mondó férfi. Hozzátette: utólag már rájött, hogy hiba volt, de sajnos túl későn. Horváth Ala­dár, a Roma Polgárjogi Alapítvány veze­tője „sajátosnak” mondta a történteket, Úgy vélte, ha lett volna a közelben egyenruhás rendőr, nem következik be az incidens. Tény, hogy rendőröket nem lehetett látni a bejelentett, engedélyezett demonstráció közelében. Tény viszont az is, hogy egy ilyen rendezvényen a szervezőknek kell a rendet biztosítani­uk. (Információink szerint természetesen a főkapitányság épületében sok rendőr, kommandós tartózkodott.) A Roma Polgárjogi Alapítvány egyéb­ként mintegy húsz romát szállított le Bu­dapestről autóbusszal a demonstrációra. Ezt állította az egyik tévéstáb, akik egye­sével megszámolták a buszra lépő utaso­kat. Mindegyikük 1500 forinttal járult hozzá az utazáshoz. A demonstráción egyébként nem csak a budapesti „ellentüntető” kapott a ro­máktól. Megütötték Karádi Olgát, a Kecs­keméti Cigány Kisebbségi Önkormányzat A szakemberek egy hónappal a betakarítás megkezdése előtt újabb értékesítési válság kiala­kulásától tartanak - mondta Ko­vács Lajos, az almatermékta­nács információs vezetője az MTl-nek. A rossz piaci kilátáso­kat fokozza, hogy az elmúlt év­ben feldolgozott almából készült mintegy 13 ezer tonna sűrít­mény a raktárakban maradt és a hűtőházakba betárolt 55 ezer tonna minőségi étkezési almát sem lehetett eladni. Hozzátette: a terméktanács a fenyegető érté­kesítési nehézségek kezelésére javaslatot kíván előterjeszteni a szaktárcánál, a megoldási taná­csokat most dolgozzák ki és leg­később a hét végéig eljuttatják a Földművelésügyi és Vidékfej­lesztési Minisztériumba. Kovács Lajos a készülő javaslat-terv ed­digi részleteinek ismertetésétől elzárkózott, mondván: azt csak a véglegesítés után hozzák nyil­vánosságra ______________■ A TARTALOMRÓL Akcióban az ellentüntető. A romákat feldühítette a provokáció. Ellentüntető provokátor zavarta meg a cigányok demonstrációját tegnap Kecs­keméten. A feldühödött asszonyok nem bírtak magukkal: nekiestek, és pillana­tok alatt véresre verték a budapesti férfik elnökét is. Mondván: „Hol volt, amikor a rendőr kergette a roma fiút, és az meg­halt.” Karádi-egyébkéoLz mint lapunknak elmondta - aznap cigány gyerekeket nya­raltatott a Balatonon, ezért nem tudott a roma-rendőr incidensnél megjelenni. Az ütésen túltette magát, mivel azt a résztve­vőkben felgyülemlett feszültségnek tulaj­donította. A múlt vasárnap elhunyt fiatalember bátyja a demonstráción kérdőre vonta a Petőfi Népe tudósítóját. Szerinte ugyanis kizárólag ő mond igazat az öccse elfogá­sával kapcsolatban. Ezzel szemben mind­az, amit az újságban mások - így például a rendőrzászlós - nyilatkoznak, hazug­ság. Értelmezésében az övén kívül nem jelenhetnének meg mások érvei, informá­ciói lapukban az esetről. A főkapitányság előtt tartott demonst­rációt követően a Piarista templomhoz vonultak a résztvevők, ahol szentmisén emlékeztek a múlt vasárnap elhunyt fia­talemberre. TUDÓSÍTÓNKTÓL Kecskemét A vártnál kevesebb, 80-100 roma érkezett a rendőrségre előre bejelentett 250 helyett tegnap Kecskemétre. A békésnek hirdetett demonstráción az egy hete meghalt, 19 éves roma fiúra emlékeztek. Ismert, hogy a körözött J. R.-t az Auchan áruházban akarták elfogni, de elszaladt. A hipermar- kettől mintegy 250 méterre a rendőr elfog­ta, a földre szorította, miközben a fiatal­ember meghalt. A rendőrt felfüggesztet­ték a szolgálatból, majd visszahelyezték. Ez óriási felzúdulást keltett a romák köré­ben, elsősorban ez volt az oka a tegnapi demonstrációnak. A tömeg délután hat órára békésen vo­nult a Batthyány utcában a megyei főka­Vissza Budapestre. FOTÓKi B. R. Az anya tej sokkal több, mint táplálék. 4. oldal Öten indulnak a megyén kívülről 9. oldal Veszélyben a munkahelyek Kecskemét / Nagykörös Szombaton írtunk arról, hogy a Bábolna Rt. átalakítása kapcsán a kecskeméti baromfifeldolgozót vagy eladják, vagy bérbe adják, vagy bezárják. Utóbbi esetben 850 munkahely szűnne meg Kecskeméten. A Bábolna Rt. privatizációjá­nak leállítását követeli a Jobbik nagykőrösi szervezete - csatla­kozva a kecskeméti szervezet ál­láspontjához. - A baromfifeldol­gozó vállalatnál várható elbocsá­matáv p nt Hivatalos partner Alföld Áruházban Kecskemét, Dec* F. Tér 6 ADSL szerződés esetén Asztali DVD lejátszót adunk, vagy ethemet kártyát ingyen telepítéssel! További részietek az üzletünkben! Tel:76/480-009 M>évo: H-P 9-18, Sz 9-13 tások súlyosan érintik majd a nagykőrösi családok megélheté­sét, mivel mintegy kétszáz nagy­kőrösi lakos dolgozik a kecske­méti cégnél. Elfogadhatatlannak tartjuk azt a folyamatot, hogy a hatalmon lévő politikai erők pri­vatizáció címén, a rendszerváltás óta a magyar kereskedelem, a magyar feldolgozóipar, és a ma­gyar mezőgazdaság szétszakítá­sán dolgoztak, ellehetetlenítve a magyar termékek piacra kerülé­sét - írja a Jobbik. _____ OBJEKTÍV Je lentkezzen ^^0 Kecskemétre ^ Informatikus közgazdász Informatikus mérnök ' > Műszaki menedzser főiskolai képzési szakokra Részletes info.: 76/411-494 és a http://bmegdfkecsk.ini.hu _________löpon_____540051 Né gyen egy ellen Kiskőrös Rablás miatt nyomoz a Kiskőrö­si Rendőrkapitányság. Vasár­nap hajnali fél egy és háromne­gyed egy között a Kossuth utcá­ban négyen közrefogtak egy 26 éves kiskőrösi férfit. Az áldozat menekülni próbált de a táma­dók - két nő és két férfi - lefog­ta, és elvették a mobiltelefonját és 20 ezer forint készpénzét. Az ismeretlen tetteseket keresik a rendőrök. oh Főbe lőtte magát ______Baja En gedély nélkül tartott pisz­tollyal lőtte főbe magát egy fia­talember tegnap dél körül Ba­ján. Egy helyi lakos tett bejelen­tést a Bajai Rendőrkapitányság ügyeletére, hogy öccsét holtan találta a tanyája melletti erdő­ben. A 28 éves fiatalember egy engedély nélkül tartott pisztol­lyal lőtte főbe magát. Az ügy­ben a rendőrség államigazgatá- si eljárást folytat. _________oh TÖSE RDŐ SZÉPEI. Szombaton rendeztek meg Lakiteleken a Tőserdő Szépe versenyt. Az első he­lyezett a siófoki Budaházi Nóra (28-as rajtszámmal), első udvarhölgye pedig a nagykőrösi Vadnay Rita lett (27-es rajtszámmal). A kiskunfélegyházi Fehér Brigitta a második udvarhölgy címet nyer­te el. Cikkünk az 5. oldalon. fotó: sz. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom