Petőfi Népe, 2007. január (62. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-02 / 1. szám

v- y Egészség-és Wellnessközpont „f. Kecskemét, Malom Központ 4. em. 'ívf'1”' Beielen,kezés: 76/322-884; 76/322-979 Januári Fáradt, nehézkessé vált a mozgása? Súlyfeleslege keletkezett az ünnepek alatt? Regenerálódjon léböjtkúrával! Úgy érzi sok a stressz és jól jönne egy kis kikapcsolódás az ünnepek fáradalmai után? Próbálja ki masszázsaink ________valamelyikét!________ Ny olcezren nézték meg a hip-hoppos rendőröket internet Három nap alatt kö­zel nyolcezren nézték meg a világhálón azt a videofelvé­telt, melyen magyar rendőr­egyenruhában és rendőrségi láthatósági mellényben táncol önfeledten két férfi az ország­úton. A „Bajai police hip-hop” miatt több média is megkeres­te már a Bács-Kiskun megyei főkapitányság szóvivőjét.- Egyelőre semmi sem utal arra, hogy a felvétel Baján vagy a közelében készült. Ar­ra sincs adat, hogy szolgálat­ban lévő bajai rendőrök pö­rögnének a kamera előtt - nyilatkozta tudósítónknak Nyikos Tamás rendőr zászlós. A külföldi internetes portái­tokon mintegy másfél hónapja már látható az egyperces vi­deó, az egyik magyar oldalon viszont csupán három napja tűnt fel. Az erotikus elemeket, és forgalomirányító jelzéseket sem nélkülöző felvétel legvé­gén az egyenruhás táncosok félre nem érthető „nemzetkö­zi” kézmozdulattal búcsúznak a nézőktől. Rendőrségi berkek­ből származó feltételezések szerint a két rendőr nem bajai, hanem a budapesti készenléti egységhez tartozhatnak. Ta­valy februárban, a madárinflu­enza idején vezényeltek őket Baja térségébe. Ezt látszik erő­síteni néhány hozzászóló is az interneten. ■ Noszlopy LAPSZÉL A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi számát hívtam. Egy gépi hang irányít. Megnyomom a megfelelő gombot. A hang azt mond­ja, hogy várjak. Az ügyintézők foglal­tak. Megismétli újból, majd harmad­jára csak annyit mond: köszönjük hí­vását, viszontlátásra. Én meg semmit se tudtam intézni. B. Zs. * * * A föld is beleremegett A Pest megyei Gyömrő volt az epi­centruma a vasárnapi 4,1-es erősségű földrengésnek. A becslések szerint mintegy 15 milliós kár keletkezett a település épületeiben. ► 6. oldal kiskunhalas Éjfél után 25 perccel eggyel többen lettünk a megyében. A 3 kiló 60 deká­val érkezett, 49 centiméter hosszú Kertész Virág egy ke­celi család második gyermeke. Huszonkét éves anyja, Ker- tészné Györgye Anita 16 éves korában szülte meg első gyer­mekét, egy kisfiút. Tegnap pe­dig a Kiskunhalasi Semmel­weis Kórházban hagyományos szüléssel jött világra 2007. első Bács-Kiskun megyei új „polgá­raként” Virág. ■ N. N. M. Gondokat hoz a bővítés Kibővült az euró­pai közösség. Ja­nuár 1-jétől im­már 27 országra terjed ki az Euró­pai Unió. A két új tagállam: Romá­nia és Bulgária. ► 7. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 INTERJÚ GAZDASAG BULVÁR MOZAIK 3. 9 PANORAMA 6-7 SPORT 15-16 Áremelést hozott az új év Idén ismét élelmiszerár-emeléssel kezdődik az év. Jelentősen drágulnak a közüzemi szolgáltatások is, különö­sen azoknak, akik kimaradnak az új támogatási rendszerből. ► 8. oldal 2006-os IDŐJÁRÁS Napközben bo­rús marad az ég, éjszaka hideg­front érkezik. Délután 4, reg­gel 1 fok várha­tó. ► 11. OLDAL kékkrónika Kevesebb bűncse­lekmény és baleset történt 2006-ban a megyében, mint a korábbi években. A Petőfi Népe archí­vuma segítségével készült összeállí­tás: ► 12-13. OLDAL Tegnap újévi koncertet tartottak a kecskeméti Katona József Színházban. A városi szimfonikus zenekar mellett a Botafogo Táncegyüttes lé­pett fel. A médiában rendezett szavazás alapján Az év embere címet Vetési Katalin, a Református Gimnázium igazgatónője kapta. A költőóriás szelleme örökké él Kiskunfélegyháza / Kiskőrös Az óév utolsó napján Petőfire emlékeztek Kiskunfélegyháza számos olyan kulturális értékkel és hagyománnyal büszkélked­het, ami más településnek nem adatott meg - hangsú­lyozta köszöntőjében Ficsór Jó­zsef polgármester. Hozzátette: a félegyháziak számára a 184 éve született Petőfi Sándor sokkal többet jelent, mint má­soknak, mert a félegyháziak örökké szívükben hordják a város nagy szülöttét, a nemzet lánglelkű költőjét. Az emléke- zők szerint: fölöttébb véznács- ka volt a csecsemő, úgyhogy nem sok reményt fűztek az életben maradásához. De élet­ben maradt. Talán azért, mert az egyik komaasszony taná­csára fürdővizébe egy kis spi­rituszt is öntöttek, és azzal dörzsölték be az újszülöttet - idézte fel a 184 évvel ezelőtti eseményt ünnepi beszédében Juhász István gimnáziumi ta­nár. Majd így folytatta: Élet­ben maradt, mert Istennek terve volt vele. A gyermek fel­nőtt, kinyílt az értelme, és cso­daszép szíve kidobolta ne­künk azokat a verseket, amik nélkül sivár lenne az életünk. Kiskőrösön vasárnap nagy­szabású ünnepséggel emlé­keztek meg a költőről. A költő­vel egy napon született gyere­kek Petőfi-kötetet kaptak a pol­gármestertől. TOVÁBBIAK A 2. OLDALON. Egy méter alá került a Duna január elejére vízállás Év végén is apadt az egyébként is tartósan ala­csony Duna. Egy méterig süly- lyedt a folyam az óév utolsó napjára, és nem változott a víz­állás január elsejére sem. Sőt péntekig marad a 100 centis állás. Az alacsony víz azért is érdekes, mert tavaly három­szor is árvíz volt. Ötven évvel a jeges ár után, áprilisban 951 centivel tetőzött az első ár. Jú­nius elején is 8 méterhez köze­lített a folyó. Augusztusban előbb 7 méter fölé emelkedett, majd a hónap végére 3 méter alá csökkent a vízszint. Ami a közeljövőt illeti, péntekre 106 centiméteres vízállást mutat a vízügyi előrejelzés a Duna ba­jai szakaszán. A víz hőmérsék­lete tegnap Bajánál 2,8, a mo­hácsi szakaszon 3,6 fokos volt. A Sugovica téli kikötőjében két jégtörő és a Bácska kitűző állomásozik. ■ G. Zs. 2007 köszöntése Több milliárd ember búcsúztatta vasárnap éjfélkor az óévet, és pezsgőbontással ün­nepelte pz újév első napját. Felvételünk Párizsban készült, ahol a Diadalív előtt, a Champs-Élysées su­gárúton csillagszóróval ünnepelnek a vidám turisták a francia főváros lakosaival együtt. NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN ÚRNAK • SfflMÄ Ólma UHT tej, 1,5%, .1 liter: 129 Ft Mizse ásványvíz, 1,5 liter, dús, mentes: 34 Ft fi E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Barta Zsolt A Petőfi Népe honlapja: www.Detofinepe.hu Információs és szórakoztató portál: www.baon.hu KEDD / r A HIÁNYT NEM TUDJUK CSÖKKENTENI, ÁTGÁZOLTÁK AZ OLIMPIAI BAJNOK H0RVfl™ ™A . DE MEGPRÓBÁLJUK FENNTARTANI AZ ,PT,,l:.,n.| SZOMBAT ESTI IAZBAN INTÉZMÉNYRENDSZERT ,3 0U»L MAJOROS ISTVÁNON ,16 0LDAL TÁNCOLT , 10. OLDAL Újévköszöntő koncert kecskémét Tegnap este megválasztották az év emberét Keceli kislány Bács-Kiskun megye első újszülöttje

Next

/
Oldalképek
Tartalom