Petőfi Népe, 2002. október (57. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-01 / 229. szám

LOVASOK, LÓTARTÓK, FIGYELEM! A KLP Lovasfelszerelésben ismét AKCIÓ! Október 1 -2-án 20-30-40'/o’OS engedmény _MINDEN ÁRURA! Októberi extra ajánlat: 16"-os nyereg: 21.900 Ft helyett most csak 17.500 Ft! Cím: 6000 Kmét, Kisfaludy u. 2/A (Színház, Városháza mögött.) „ _________Tel.: 76/320-875 275931, 2 002. október 1., kedd f ifi C, • Ára: 67 Ft, előfizetve: 53 Ft • LVII., 229. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Auchan ALAPj ZiOsaljsaKs Dolly papír­zsebkendő, 100 db: 59 Ft a Pólus Róna mellett 9771419 019020 Nem létező céggel szerződtek Bácsalmás A minap derült ki Bácsalmáson, hogy egy olyan cégnek adta bér­be a helyi Tüzép-telepet a város, ami nem is létezik. A hivatalos jegyzőkönyv szerint a telep hasznosításáról szóló szerző­dést szeptember 5-én írta alá a bérlő, s fél évre előre fizetve 600 ezer forintot utalt át az önkor­mányzatnak bérleti és iparvá­gánydíjként. Időközben - nem tudni, miért - a polgármesteri hivatal kikérte a cégbíróságtól a bérlő vállalkozás adatait. S na­gyon furcsa dolog derült ki: a szerződésben megjelölt cég 1998 óta nem létezik. Vezetője Hebők Béla katymári polgár- mester volt. A bácsalmási képvi­selők legutóbbi ülésükön arról szavaztak, hogy a bérleti szerző­dést semmisnek tekintik. MUNKATÁRSUNKTÓL Fegyverek a vécében _________HőSZKB_________ Feg yvercsempészet miatt indult eljárás a szegedi rendőrkapi­tányságon egy 61 éves jugoszláv állampolgár ellen. A férfit azzal gyanúsítják, hogy egy Németor­szágba tartó buszon három éles lőfegyvert akart külföldre csem­pészni. Az illető vámvizsgálat előtti, fura viselkedésére s a busz vécéjébe elrejtett csomagra a so­főr és az utastársak figyeltek fel, s értesítették a vámosokat, mti A TARTALOMBÓL Megyei körkép: Színikritika: Sikert aratott a kis ügye- fogyott 4. oldal Döntött a lányok és a sors keze Mi a sorrend a megyegyűlés-vdlasztásra szolgáló szavazólapokon? Eldőlt, hogy milyen sorrendben tüntetik fel az egyes jelölő szervezeteket az új Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés megválasztására szolgáló szavazólapokon. A sorsolást tegnap tartották a kecskeméti megyeházán. Bács-Kiskun Két diáklány sorshúzása döntötte el tegnap késő délután, hogy azok a pártok, társadalmi szerve­zetek, amelyek indulnak a megyegyűlési képvi­selői helyekért, milyen sorrendben kerülnek fel a szavazócédulákra. Mint ismeretes, az október 20-iki helyhatósági voksoláson nemcsak a váro­si, községi képviselő-testületeket, valamint a ki­sebbségi önkormányzatokat választhatják meg a polgárok, hanem a Bács-Kiskun Megyei Közgyű­lés összetételére is szavazhat a megyebeli vá­lasztók többsége. (Pont a megyeszékhely lakói nem vehetnek részt a megyegyűlés megválasztá­sában, mert Kecskemét megyei jogú város /is/.) A megyei közgyűlést kizárólag (párt) listás szavazással választjuk, nincsenek egyéni jelöl­tek. Fontos, hogy más­más szavazóíven vok­solhatnak a tízezer lel­kesnél nagyobb, illetve az ennél kisebb telepü­lések polgárai. Az dőlt el tehát tegnap a kecs­keméti megyeházán, hogy e két szavazólapon milyen sorrendben tün­tessék fel a listát állító pártokat, szervezeteket. Azokon a településeken,, ahol 10 ezernél töb­ben laknak, 12 szervezet közül lehet választani. A sorrend: 1. MSZP, 2. SZÓSZ, 3. Munkáspárt, 4. Összefogás Magyarországért Centrum, 5. Bács- Kiskun Megye Fejlődéséért Egyesület, 6. FKgP, 7. Fidesz-Magyar Polgári Párt, 8. MIÉP, 9. MDF, 10. Összefogás Felső-Bácskáért Egyesület, 11. Gaz­dák Bács-Kiskun Megyéért Egyesület - Kisgazda- párt közös lista, 12. Városi Polgári Kör. A 10 ezer lelkesnél kisebb települések lakói 14 politikai csoportosulást tartalmazó szavazó­lapot kapnak. A sorrend: 1. Munkáspárt, 2. SZDSZ, 3. MIÉP, 4. Fidesz-Magyar Polgári Párt, 5. MDF, 6. MSZP, 7. FKgP, 8. Vállalkozók Pártja, 9. Gazdák Bács-Kiskun Megyéért Egyesület - Kisgazdap4rt közös lista, 10. Nyugdíjasok Bács- Kiskun Megyei Érdekvédelmi Szövetsége, 11. Összefogás Felső-Bácskáért Egyesület, 12. Ösz- szefogás Magyarországért Centrum, 13. Bács- Kiskun Megye Fejlődéséért Egyesület, 14. Lungo Drom. m1 s. oldal MEGYEI LISTÁK BÁCS-KISKUNBAN a listák száma a jelöltek száma LÓRA KAPTAK. Minden esztendőben sokan gyűlnek össze Csólyospáloson a környék legnagyobb lovas felvonulására. A majsai huszárok mellett idén még sándorfalvi fogatosok is színesítették a fa­lun végigvonuló, hétvégi menetet. Képünk tanúbizonysága szerint pedig még a legfiatalabbak is lóhátra pattantak.__________ fotós t. k. Dámszarvas- és őzfej a csomagtartóban Kiskunfélegyháza - Bugac Ha nincs a közúti ellenőrzés, fel­tehetőleg sohasem derül ki az az illegális vadászat, amiben három férfi vett részt vasárnap. Akkor tudódott ki ugyanis a bűncselek­mény, amikor egyiküket megállí­tották Kiskunfélegyházán a rend­őrök gépjármű-ellenőrzés okán. A Bács-Kiskun megyei főkapi­tányságtól megtudtuk: amellett, hogy az igazoltatott autós, V. L. ittasan vezette Mercedes-ét, több, vadászatra utaló bizonyíté­kot is találtak a kocsijában a jár­őrök. Hortobágyi István szóvivő elmondta: az autó csomagteré­ben lőszerhü­velyeket, cél­távcsövet, éj­jellátó távcsö­vet, valamint dámszarvas- és őzfejet ta­láltak a ható­ság emberei. A férfit előállí­tották, majd kihallgatták. Bevallotta, hogy két társával vadászni volt aznap haj­nalban a KEFAG Rt. területén. Két dámszarvast és két őzet ejtet­tek el. Kiderült: nincs se fegyver- tartási, se vadászati engedélye. TOVÁBBIAK A 12. OLDALON. A kiköltöztetést fontolgatják Kalocsai börtön Öt év után ismét megkezdődtek a tárgyalások a kalocsai női bör­tönnek a történelmi belvárosból való kiköltöztetéséről. Biztató, hogy az igazságügyi tárca nem zárkózik el a gondolattól, sőt, a minisztérium képviseletében az elmúlt héten Kalocsára látogatott dr. Hankó Faragó Miklós államtit­kár, aki a helyszínen folytatott tárgyalásokat. A büntetőintézet belvárosból való kiköltöztetésé­nek gondolata régóta foglalkoz­tatja a város vezetését. Az épület 1950-ig törvényszékként műkö­dött, azóta börtön- és fegyház- ként funkcionál. A több mint tíz évvel ezelőtt megkezdett tárgya­lássorozat eredményeként egy svájci érdekeltségű befektetői csoport érdeklődött a beruházás iránt. RÉSZLETEK A 9. OLDALON. SZÜRETI FELVONULÁS. A múlt szombaton délután rendezték meg a hagyományos szüreti felvonulást és mulatságot Fülöpjaka- bon. A szokásokhoz híven a táncosok, a lovasok és a fogatok ezút­tal is előbb átvonultak a szomszédos Kunszállásra, s fergeteges be- mutatót tartottak a község főterén. ________________fotós sz. a. H atározat zárt ajtók mögött Ismét felmerült az igazgatónő leváltása? Kiskunfélegyháza Zárt ülésen tárgyalta múlt csütörtökön a város képvise- lő-testülete a helyi szociális otthon több mint hetven dol­gozójának beadványát. A munkakörülményeikkel elége­detlen alkalmazottak még a nyár elején fordultak beadványukkal a fenntartó önkormányzathoz. Az ügy kivizsgálására bizottságot hoztak létre, amely munkájáról múlt héten csütörtökön, zárt aj­tók mögött, a nyilvánosság teljes kizárásával adott tájékoztatást a képviselő-testületnek. A vizsgálat eredményét és a közgyűlés állás­foglalását illetően az ülést köve­tően sem lettünk okosabbak. Dr. Nánási Éva, a polgármesteri hiva­tal népjóléti osztályának vezetője ugyanis elzárkózott a nyilatko­zattól. A Petőfi Népe információi sze­rint a zárt képviselő-testületi ülé­sen ismét felmerült a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény vezetőjének leváltása. Ezt a jelenlévő képviselők közül nyolcán támogatták, ugyaneny- nyien ellenezték, ketten tartóz­kodtak az állásfoglalástól. Az igazgatónő leváltásához tizenhá­rom igen-szavazatra lett volna szükség. Az ügyre hamarosan visszatérünk. ■ 977141901902002229

Next

/
Oldalképek
Tartalom