102 találat (0,446 másodperc)

Találatok

1. 1918-05-19 / 16. szám
[...] Németh József 54 K özv Farkas Sándorné özv Farkas Istvánné és özv Susa Mihályné [...] ifj László József özv Kálmán Sán­dorné Markbreiter Jakab izr Kórodi Anna [...] ref 40 dós emlékére özv Farkas Sándorné egy szép keresztelő készletet ajándékozott [...] egyik koszorú fölirata ez volt Vitéz és méltó ellenfelünknek A bolgár [...]
2. 1931-06-21 / 25. szám
[...] Lenk Zsófia Sopron Cse ke Sándorné Szekszárd özv Kevaló Já nosné [...] Szombat­hely özv Dudás Jánosné Rákospalota vitéz Nagy Lajos Szombathely 22 22 [...] Lajos Meszlen 1 1 P Farkas Sándorné Balatonalmádi ifj Mester házy József [...] Aszód 3 20 P Dr Far­kas Béláné Győr 5 P Özv [...]
3. 1935-07-21 / 30. szám
[...] Budapest Hemii Zsigmond Zalaist vánd Farkas Sándorné Balatonalmádi Györkös Sándor Celldömölk Búza János Szentendre özv Kiss Sándorné Sopron németi Janurek György Nagyberény [...] di Sándor Celldömölk özv Vadócz Sán­dorné Celldömölk Fodor Mihály Keme nessömjén [...] özv Rothfuchs Jánosné Tokaj dr vitéz Vida Elemérné R Nemes Ist­vánné [...]
4. Jubileumi áldozat (72. oldal)
[...] P Ács József özv Baracskay Sándorné özv Csiszár Lajosné Egy beteg testvérünk Egy szegényasszony Farkas Te­réz Gondán János Horváth György [...] Tóth József és Szabó Erzsébet vitéz Urdombi Iván Tria­nontelepi gyűjtés Varga [...] ki Konventudvar feltöltéséhez kavicsot fuvaroztak Vitéz Bolla István Éger Károly Farkas Antal Farkas Szabó Jenő Gyarmathy Kálmán Gyarmathy [...]
5. 1942-05-10 / 19. szám
[...] János Lázi puszta özv Kiss Sándorné Sopronnémeti Béres József Szombat­hely Wölfel [...] né Jolsva Dadó Erzsébet Pécs vitéz Baráth Károly Rimaszombat dr Farkas Elemér Sárkeresztúr Nika Józjefné Szombathely [...] Obendorf Henrik Váralja özv Böröczky Sándorné Adásztevel 1 20 1 20 [...] fiúknak lányoknak egyaránt alkalmas ajándék FARKAS Z FOGLYOK ANGYALA A mentő [...]
6. 1936-11-29 / 49. szám
[...] Batiz Dénes dr Draskóczy Ist­ván vitéz Farkas Ferenc Hilschef Zol­tán dr Ittzés [...] vegyeskar által előadott szerzeménye Hőgye Sándorné és Tóth István ref lelkész [...] estélyt rendezett Elő­adást tartott Dr Farkas Elemér gyüle­kezeti felügyelő Jézus a [...] Másnap a gyülekezet lelkésze Dr Farkas Elemér felügyelő és Dr Szabó [...]
7. 1915-12-12 / 22. szám
[...] névtelen asszony Sajógömör 2 Mészáros Sándorné Pápa 2 Két sárvári iskolás [...] a Letenyei Pál Koch István Farkas István Varga Péter K Varga [...] Sándor 2 K ifj Lukácsy Sándorné Guóth Lajos id Lukácsy Sándorné Németh Béláné ifj Sárosy Józsefné [...] vala A magyar nemzetnek elszánt vitéz fia Dúló harcok után nyugosznak [...]
8. 1915-04-25 / 24. szám
[...] alá és az ottani harcokban vitéz vasi ezreddel együtt küzdött a népszabad­ság eltiprói ellen Hogy igazán vitézül küz­dött annak bizonysága az hogy [...] Bodics G Mária Németh Ida Far­kas Szidónia Gubics Ida Szabó Eszter [...] Mórocz Sámuel h tanító Boros Sándorné Varga Dénesné Tompos József Mórocz [...]
9. 1926-08-22 / 33-34. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] Sopronból Hetvényi Lajos 15 Varjú Sándorné 10 Ágoston József Amerika 27 [...] Ittzés Zsigmond Kaposvár 20 dr Farkas Elemér Sárkeresztúr 32 özv Reider [...] 4 Kaluzsa Etel Aszód 4 Farkas János Sátoraljaújhely 15 Főgim­názium Szarvas [...]
10. 1934-04-22 / 17. szám
[...] György Lajoskomá­rom Póczy János Győr Farkas Sándor né Balatonalmádi 20 20 [...] Vönöck Ments Lajos Mesterháza Kovács Sándorné Külsővat Szabados György Tapolca özv [...] Károly Jánosháza Kiss István Pápa vi­téz Szijj Gyula Bakonyszentlászló Sár­kány Tibor [...] ERNŐ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
11. 1926-12-19 / 51. szám
[...] 30 30 ezer korona Kocsis Sándorné Veszprém 7 Hlavács Sándor Herend [...] Vilm Zalaszentgrót Király Elek Nagyköcsk Farkas Béla Remetevároskert özv Rózsa Lajosné [...] Sándor Alsószakony Gftmöry Árpád Mis­kolc vitéz Kálmán Béla Rákospalota Ta­más Károly [...] 20 Schreiner Teréz Körmend 34 Farkas Józsefné Va dasd Balázs Sámuel [...]
12. 1933-04-30 / 18. szám
[...] Irma Szombathely Zakóts István Pápa Far­kas Sándorné Balatonalmádi László Ká­roly Jánosháza özv [...] ENNÓ Kéziratokat nem adunk Yissxa Vitéz Szabó és Uzsaly könyrnyomdavillalata Győr [...]
13. 1934-01-21 / 4. szám
[...] Jánosháza Für János Csorna Kelemen Sándorné Celldömölk Szabó János Celldömölk Varga Endre Sárvár dr Farkas Elemér Sárkeresztúr Király Péterné Szombathely [...] Szombathely 22 22 filler Özv Farkas Jánosné Bezi 30 fillér Gúlyás [...] R Nemes Istvánná Pápa dr vitéz Vida nlemérné Pápa Grosz Lajos [...]
14. 1916-03-19 / 1. szám
[...] Ivány Péter Vida Jánosné Vida Sándorné Németh Jánosné 2 2 K [...] Pápai Sámuelné ifj özv Erős Sándorné id özv Erős Sándorné Horváth Erős Józsefné Pocza Jánosné [...] Hasza Lajos 40 40 f Farkas Sándor r k 30 f [...] munkatársának az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfelál­dozó magatartása elismeréséül a [...]
15. Jubileumi áldozat (71. oldal)
[...] özv Schöpf Károlyné özv Szűcs Sándorné Szalay Sándor Sziklai Jenő Szász [...] Bertalanné Trattner Hugó Újvárosi hívő vitéz Urdombi István Ungerhoffer Tamás Újvárosi [...] Finta Mihály ifj Fias István Farkas Sz András Galambos Irénke hagyatéka [...] ból Németh Gyula özv Péter Sándorné Pintér Sándorné özv Presits Istvánné Pető István [...]
16. 1915-11-21 / 19. szám
[...] Bertalan Istvánná Kovács János Kovács Sándorné Ambrus János özv Probsztné j [...] Jó zsefné Méz Józsafné Szakonyi Sándorné Kun Jánosné Ágoston Sándorné Dóczi Já­nosné Bertalan Mihályné Bertalan [...] Dr Takáts Józsefné 20 K Farkas Elemér Ha­jas Kálmán ny tan [...] Kocsis János Németh János Bosnyák Sán­dorné Mogyoróssy István id Németh Fe­rencné [...]
17. 1941-09-28 / 39. szám
[...] körben ezüst­lakodalmát Halálozás özv Kovácsics Sándorné szül felsőeőri Farkas Lidia a Harang­szó hűséges olvasója [...] István Bárso­nyos Novák Elek Kővágóőrs vitéz Sza­bó Zoltánná Nemeskosút Alexa Mária [...] Marcalgergelyi Kecskés Béláné Bu­dapest özv Farkas Antalné Körmend Janurek György Nagyberény [...] István Bethlen puszta özv Benkovits Sándorné Fót Gyurátz Sándor Gyömrő Szilvás [...]
18. 1936-11-01 / 45. szám
[...] Szkalos Kornél Újpest özv Nagy Sándorné Farád Dr Nagy Benő Buda [...] Zoltán Imola Coriári István Debrecen Farkas Zsófia Csepel Csűri József Sikátor [...] 20 20 fül özv Haán Sándorné Bgyarmat Pie ler Kornélia Sopron [...] Sándor Mesterháza Lendvai Györgyné Celldömölk vitéz Né­meth Sándorné Sopron Púrt Gyula Szombathely Mesterházy [...]
19. 1934-08-05 / 32. szám
HARANG SZÓ lak Bejczy Sándorné Körmend Fodor Ida Bpest özv [...] Puskás Jenő Beled özvi Edvy Sándorné Edve Kovács Ernő Celldömölk Kovács [...] Békéscsaba Kiss Kálmán Szentgotthárd özv Farkas Jánosné Bezi 10 10 fillér [...] ERNŐ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó é Uzsaly könyvnyomdavállaJata üjör [...]
20. 1928-04-29 / 18. szám
[...] Balatonszentgyörgy Tóth LajoB Győr Susik Sándorné Erdőváros Faith Pálné Kőszeg Kalbátech [...] lős Felde Imre Kölese Mórotz Sándorné Jánosháza Szalay Sándor Beled Sümegi [...] 3 itke Szabó János Izmény vitéz Kovács Istvánná Adony Farkas Ilona Be­led Ferenczy Dénes Rigács [...] Nagy acsád Thomay József Szeged Farkas An talné Dombóvár László János [...]
21. 1932-05-01 / 18. szám
[...] Ambrus Lajosné Páli Jánosné Páli Sándorné ifj Nagy Józsefné Erdélyi József [...] Horváth Gyuláné 40 fill Péczel vitéz Bátor Elemér 5 P Aszód [...] Kocsis Károly 1 özv Erős Sándorné 50 Molnár József 1 Kiss [...] Mihály Győr Kobialka György Dunapentele Farkas Ferenc Sajtoskai özv Kalmár Lászlóné [...]
22. 1923-12-16 / 51. szám
[...] Ferencné 5 Gáncs Fe­rencné Tóth Sándorné Káldi Dénesné 4 4 Szánthó [...] Tóth Józsefné Csathó Istvánná Móritz Sándorné Gacs Sándorné 1 1 tojást Káldi Imréné [...] szokott biblia óra az elsőn Farkas Győző lelkész A biblia szociális [...] A ledőlt szobor című költeményét vitéz Ruday Ferenc nagy tetszést aratva [...]
23. 1923-09-09 / 37. szám
[...] Falaky Mihályné Tóth Juliska Szalay Sándorné Bertalan Sándor Győri Józsefné özv [...] Bodor Sándor Lőce Mihályné László Sándorné Kovács György Turfa J Major [...] dr Pröhle Károly tanár és Farkas Győző debreceni lelkész Változások a [...] Göcze Gyulát Mesz lenböl Vadosfára Vitéz Horkay Bélát Urai ujfaluból Czelldömölkre [...]
24. 1915-12-12 / 22. szám
[...] Molnár Ist­vánné Mórocz Józsefné Tóth Sándorné Zse lezen Józsefné 20 20 [...] Kelemen Zsuzska és Vilma Tóth Sándorné és Lina Giczi Kál­mánná Giczi [...] fonál beszerzésére fordította hogy aljból vitéz katonáink számára fehérneműt és meleg [...] Sopron megye 1915 dec 7 Farkas Elemér 1 2 lelkész Nyomatott [...]
25. 1915-05-16 / 27. szám
[...] ev nőegylet Nagyköcsk özv Balog Sándorné id Györgyi Sái dorné és [...] Pap Fe­rencné 60 60 f Farkas Sándor 50 f Bus Ferencné [...] Ferencné özv Szuch Józsefné Kiss Sán­dorné Szabó Pálné Danncz Gergelyné Danncz [...] maga dicsőségét és fennen hirdette vitéz katonáink soha el nem múló [...]
26. 1931-02-22 / 8. szám
[...] Nagysimonyi Medgyaszay Kornélia Gyulamező Dr Farkas Elemér Sárke resztur Sokoray Miklós [...] Szedenits La­jos Nemeskér özv Nagy Sándorné Ne­meskéri Kiss Lajos Nemeskér Molnár [...] P Rrato will Stefi Szombathely vitéz Draskóczy István Pápa Takács Gyula [...] Pethes Andor Szombathely dr Matolcsy Sándorné Kaposvár Kováts Sándorné Körmend 5 20 5 20 [...]
27. 1916-12-17 / 40. szám
[...] Karácsonyi üzenetére ada­koztak özv Nagy Sándorné Nagy Vilma ifj Csapó Jánosné ifj Farkas Józsefné Mesterházy Imréné 1 1 [...] Istvánné 50 50 f ör Farkas Józsefné 48 f Szakály Eszter [...] hogy Bukarestet az oláhok fővárosát vitéz seregeink elfoglalták s ugyanakkor hatalmunkba [...]
28. 1932-05-29 / 22. szám
[...] iván 3 P özv Böröczky Sándorné Adásztevel 2 20 P Evang [...] Ferency A Iduskát Dobronyból eljegyezte vitéz P a c s a [...] Fe rencné Dombóvár özv Zámbó Sándor­né Győr 60 60 fill Özv [...] István Bönyrétalap Evang leányegylet Zalagalsa Farkas Lajosné Tárkány Far­kas György né Tárkány Kovács Zoltán [...]
29. 1933-03-05 / 10. szám
[...] megkétszereződött családi értesítő Halálozás Kiss Sándorné sz Tatai Eszter Beledben 68 [...] fillér Scherer József Szentgotthárd özv Far­kas Győrgyné Sopronnémeti Mód János Beled dr Farkas Elemér Sárkeresztur Andrássy Pálné Diósgyőr [...] Tiszaföldvár Nagy Lajos Alszo por vitéz Dávid Andrásné Tokaj Ráth Emilia [...]
30. 1918-01-27 / 5. szám
[...] és neje Nagy Juliánná ifj Farkas Józsefné Bánki Róza Purgly Pál [...] Gyula özv Bus Ferencné Fülöp Sándorné özv Pap Ferencné Mórocz Ká­roly [...] Tucska György Wágner Oszkár özv Far­kas Andrásné 2 2 Végh Sándorné Da­ruság Sándorné id Molnár Jánosné Krá nier [...]
31. 1936-04-05 / 15. szám
[...] Kovács Mik lósné Kispéc Varga Sándorné Győr ifj Pethö Ferenc Kemenespálfa [...] Fel­péc Németh Pál Tényöfalu Tollár Sán­dorné Horváth Kálmán Varga Antalné Szőczei [...] Lacsny Dezsüné Győr 32 fill Vitéz Purgl Ödön Tét 34 fill [...] Felpéc Rosta Lajosné Külsővat özv Farkas Kálmánné Lovászpatona özv Szalay Sándorné Győr Csapó Mihály Nádasd özv [...]
32. 1942-10-04 / 40. szám
[...] Károlyné Boba Litvay Endre Nagykanizsa Farkas Lász lóné Vecsés Bokányi Jenő [...] Meidlinger Mihály Dég özv Kiss Sándorné Szarvaskend Klein István Mátraderecske Inotai [...] Tab özv Fuchs Jánosné Szepetnek vi­téz Szabó Zoltánná Nemeskosuth Far­kas Józsefné Bánréve Benkó András Cserhátsurány [...] Moór Józsefné Répcelak K Tóth Sán­dorné Fót Bulla Dániel Pápa Sipos [...]
33. 1926-06-06 / 23. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] A számok ezreket értékelnek Budapestről Farkas Béla 4 Plevniczky Julia 4 [...] Brenner Cécilia 4 özv Ihász Sándorné Sikátor 4 Fuchs György Szabadi [...] Braun Ádám Kistengelicz 30 dr Farkas Elemér Sárkeresztur 32 Békéscsabáról Gyebrovszky [...]
34. 1926-05-30 / 22. szám
[...] Miklós es Falu Tamas verset Farkas Imre Folytatódnak benn Csathó Kálmán [...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] Kratochwill Slefi 4 özv Böröczky Sándorné Adásztevel 6 özv Mesterházy Boldizsárné [...] Döncz Adél Miskolc 4 Gy Farkas Mihály Csót 4 Koczor Ferenc [...]
35. 1918-01-01 / 1. szám
[...] Horváth Sán dorné Acsád Bjihy Sándorné Encse Ko­vács Sándorné CzeHdömölk Széles István Csánig Pécz [...] Koczor Kál mánne Borgáta Antal Sándorné Kisköcsk S abó Is ván [...] Sonnewjnd Frigyesné Berektompaháza 3 K Farkas Mihály Kotsis S nJor 2 [...] őket lelkiismeretük megnyugtató szava s vitéz katonáink hálás elismerése Mit tehetek [...]
36. 1932-01-17 / 3. szám
[...] Tóth Lajosné Urai ujfalu özv Farkas Györgyné Sopronné meti 20 20 [...] Miskolc Galló István Szombathely Mórotz Sándorné Buda­pest Gologi Istvánné Kiskőrös özv [...] özv Mihátsi Pálné özv Horváth Sándorné Csikor Lajos Celldömök Szilvásy Dénesné [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
37. 1926-10-10 / 41. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] István Felső sáiPFoeledből özv Varga Sándorné 4 Pálfi Dénes 4 Répcelakról [...] Célia 4 Navratil Erzsébet 4 Farkas Béla 4 Saguly Károly 30 [...] ha levelezőlapon kéri Hatschek és Farkas 9 10 Bpest IV Karoly [...]
38. 1915-10-17 / 14. szám
[...] János 40 40 f Kovács Sándorné Varga Lajos 30 30 f [...] zsánna Rosta Sándor özv Mátis Sándorné Mátis János özv Kiss Ferencné [...] ismerjük Magunk előtt látjuk jóravaló vitéz népét amint hősi küzdelemmel harcol [...] min­dig mint a báránybőrbe bujtatott farkas Ő éhezett leginkább a szegény [...]
39. 1932-01-10 / 2. szám
[...] Erzsébet Skribek Erzsébet Manyák Mária Farkas Ilona Bálint Júlia Skribek Mária Vitéz Kató Füri István Pavella János [...] Jucika urle ányt reipécen eljegyezte vitéz Felkay Sándor ágfalvi ev tanító [...] üdvözölte őket Halálozás özv Poszvék Sándorné szül Rupprecht Vilma nyug theol [...] Ostffyasz szonyfa 22 22 fill Farkas István Sopronnémeti 30 fill Tóth [...]
40. 1935-02-03 / 6. szám
[...] Uraiujfalu offert 1 32 P Vitéz Soltai János Szombat­hely 1 40 [...] joskomárom Bukovszky János Sárvár dr Farkas Béláné Győr özv Szenteli Istvánná [...] Leitner Imre Celldömölk özv Tóth Sándorné Pápa özv Somogyi Ist­vánná Sárvár özv Haftl Gyuláné Kisbér dr Farkas Elemér Sárkeresztúr Mester házy Károly [...]
41. 1934-01-07 / 2. szám
[...] a bizottság titkáránál rekla­málható dr vitéz Csia Sándor máv ig főorvos [...] Kiskúnhalas Fleischhacker Istvánná Ajka Forgó Sándorné Dombóvár Hollós Ida Budapest Szekeres [...] özv Pillér Ferencné Szombathely dr Farkas Bé láné Győr dr Kapp [...] Reinhardt Júlia Nagybajom özv Kiss Sándorné Sopronnémeti Novák István Zalatárnok özv [...]
42. 1932-07-17 / 29. szám
[...] Zsigmond Farad özv Fo dór Sándorné Kemenesmagasi özv Nagy Sándorné Meszlen Takács István Mesz len [...] Kiss Sándor Celldömplk özv Szabó Sándor­né Celldömölk Vukán István Szombat­hely Molnár [...] özv Buga Istvánná Tárnokréti özv Farkas Jánosné Bezi 40 40 fi [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza vitéz Szabó és IJzsalv könyvnyomdavállaUU Győr [...]
43. 1916-04-23 / 6. szám
[...] N N N N Német Sándorné 60 60 f N N [...] 50 f N N Péter Sándorné N N N N Tóthné [...] Talabér Ádám Kalbács Istvánné Mihálovicsné Far­kas Ignácz N N Bogács József [...] meg is vetették de más­nap vitéz csapataink kiverték őket előretolt állásaikból [...]
44. 1934-06-24 / 26. szám
[...] István Sopronnémeti Erdélyi Sándor öttevény Farkas Szabó Jenő Györszabadhegy Szakács János [...] Klein Ist­ván Mátraderecske özv Eöry Sándorné Farád Bellavits Ilonka Debrecen özv [...] Hoffmann Ernő Pusztavám özv Edvy Sándorné Edve Reinthaller Ernőné Győr Lipták [...] ERNŐ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó é Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
45. 1933-04-02 / 14. szám
[...] Nagy simonyi 10 10 fill Farkas Ferenc Nemesládony Wetzer Irma Szombat­hely Schreiner József Budapest Soly mosy Sándorné Balatonkenese Pongrácz Mihályné Kapolcs Benkö [...] Kiss Sándor Celldömölk özv László Sándorné Celldömölk Somogyi Gábor Celldömölk Kövecses [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
46. 1928-02-26 / 6. szám (48. oldal)
[...] Márton Keresztyén ember szabadságáról 5 Farkas Mihályné Kenessey Gizella Légy hű [...] 3 Juszt Józsa 4 Kalmár Sándorné 5 Király Erzsi 8 Klein [...] Sárospatak Radácsi Györggyel Budapest Szőts Farkassal a későbbi titkárral Nagyenyed Kovács [...] Névhelyesbitések az előző lapszámokra vonatkozólag Vitéz Áts S Béla 4 Pakányi [...]
47. 1926-05-16 / 20. szám
[...] keltő látványossága Petőfi Jáno 3 vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] érdekes regé­nyének folytatását Krúdy Uyula Farkas Imre Vándor Iván és Pierre [...] key József 15 özv Szimeister Sándorné Lébény 15 Tétről Kozma Lina [...] Horváth Józsefné 4 Körmendről Bejczy Sándorné 4 Szabó Lajos 4 Éder [...]
48. 1932-02-14 / 7. szám
[...] ifj Horváth Sándor Lébény dr Farkas Béláné Győr Ozsgány Zsuzsanna Budapest [...] Ben csik Samu Felsöság özv Farkas János­né Bezi Koczor Ferenc Jobaháza [...] lestey László Boba özv Edvy Sándorné Edve dr Horváth Tibor Bük [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
49. 1929-06-30 / 26. szám
[...] Móra vésik Gyuláné Gályarab prédikátor Farkas Zoltán Praeludium II A költeménypályázaton [...] bíráló bizott­ság Dicséretet nyertek Miklós Vitéz Fenyőfák legendája Járni tanul a [...] A tündér ajándéka dicséretet nyert vitéz Magassy Sándorné Kapj Vilma Kis pásztor Beliczáné [...]
50. 1933-01-22 / 4. szám
[...] Szombathely 22 22 fill Budai Sándorné Bakonybánk Róth Sándor Kő­szeg 30 [...] Aszód Die­nes Gusztáv Tápiószele Záborszky Sán­dorné Celldömölk Takács József Hegy­falu Posch [...] Zalaegerszeg Szép Mihály Tét özv Farkas Jánosné Bezi Vermes Lajos Komárom [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk yissia Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyorndavállalata Győr [...]