Túróczy Zoltán: A győri evangélikus templom másfélszázados jubileuma 1785-1935. Győr 1936.

Jubileumi áldozat

.— P: Erdélyi Ferenc, Foltin Pál, Megyeri Károlyné, Mo­gyorósi Istvánné, Névtelen özvegy, Nagy Jánosné, Péter Endre, Varga Róza. 3.— P: Ács József, özv. Baracskay Sándorné, özv. Csiszár Lajosné, Egy beteg testvérünk, Egy szegényasszony, Farkas Te­réz, Gondán János, Horváth György, Jungwirth Józsefné, N. N., N. N., N. N., Nádorvárosi hívő, Sós Mihályné, Szendi Jánosné, Szabó Zsigmondné, özv. Varga Istvánné Zselykepuszta, ifj. Wei­ler Dániel. 2.50 P: Barabás Erzsébet. 2.— P: Bárány Pál, özv. Biber Antalné, Börzsey Jánosné, Beke Györgyné, Boczor Mihály, Csató József, özv. dr. Fülöp Sándorné, Horváth János, Horváth Róza, Kovács Endre Ács, Kopp Pál, Kürtös Lajosné, Kollár János, Lóhr Károlyné gyermeke ker. alk., özv. ifj. Macher Imréné, Péter István, özv. Parizon Péterné, Ritter Lajos, Ritter Imre, Simon József, Simon Károly és neje, Sü­töri Istvánné, Sós Mihály, Szalay János, Szitásdombi hivő, Szabó Zsófia, Szotfriedt Endre, Tóth Irma Nógrádverőcze, Tóth Gá­borné, Tóth József és Szabó Erzsébet, vitéz Urdombi Iván, Tria­nontelepi gyűjtés, Varga Józsefné, özv. Weisz Mátyásné. Pénzes Ferenc 1.50, Elemi isk. III. leányoszt. perselye 1.37 P. 1.— P: Alföldi Jánosné, Bors János, özv. Kellerné, Limpár Ist­ván, N. N., N. N., N. N., Sós Mihályné, Stinner Sándor Öttevény, Túróczy Zoli. Varga Kálmán —.40. Egyéb adományok 41.90 P. Ifj. egyes, a hősi emléktáblakeret elkészítéséhez kölcsön adott 160.— P-ből 115.— P-t visszafize­tett. Adományok végösszege 8,598.32 P. Jubileumi alap javára tartott offertóriumok és perselypénzek 1,275.27 P-t tesznek ki. Időközben betétként elhelyezett pénzek kamatjövedelme 254.48 P-t tesz ki. Konventudvar feltöltéséhez kavicsot fuvaroztak: Vitéz Bolla István, Éger Károly, Farkas Antal, Farkas Szabó Jenő, Gyarmathy Kálmán, Gyarmathy László, Kozma Kálmán, Kö­vecses János, László Pál, Macher Kálmánné, Macher Pál, Macher Sándor, Mikolás Imre, Ritter Imre, Szalay Sándor, özv. Szalay Sándorné, Vörös Imre. A jubileumi alap bevételeinek összesítése: Hívek által megajánlott összeg 16,806.71 P Megajánlások törlesztésére 1936 ápr. 20-ig befolyt 11,881.71 P Adományok végösszege 1936. ápr. 20-ig — — 8,598.32 P Offert, és perselypénzek 1936. ápr. 20-ig — — 1,275.27 P Kamatjövedelmek 1936. ápr. 20-ig — — — - 254.48 P Összes bevétel: 22,009.78 P Dorn Vilmos egyházi ellenőr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom