Túróczy Zoltán: A győri evangélikus templom másfélszázados jubileuma 1785-1935. Győr 1936.

Jubileumi áldozat

71 dorvárosi hivő, Nádorvárosi hivő, Nemes Erzsébet, Németh Fe­renc, őzv. ifj. Németh Istvánné, Nits János, Noszlopi Elek, Pető Györgyné, Péter Lajos, Pöltinger Gusztáv, Rack-csálád, Rácz Dezső, Révfalui hívő, Révfalui hívő, Ritter Elza, Ritter Mária, Richter Irén, Rózsa-család, Salamon Juliska, Schöpf Sándor, Skriba József, Steiner József, Stinner Sándor Öttevény, özv. Schöpf Károlyné, özv. Szűcs Sándorné, Szalay Sándor, Sziklai Jenő, Szász Jánosné, Szalay Gyula, özv. Török Istvánné, Torkos Ferenc, id. Tóth József, Tóth Bertalanné, Trattner Hugó, Újvárosi hívő, vitéz Urdombi István, Ungerhoffer Tamás, Újvárosi hittestv. esk. alk., özv. Vörös Istvánné, Weiler Dániel leányai, Wölfel La­jos és neje esk. alk., Zámbó Ilona. Cipészek és csizmadiák egyes. 8.—, Szabadhegyi isk. gyer­mekek 7.23, Dömötör János 7.—, Purgly Pál Nagyesztérgár 6.30. 6.— P: Bárány Lajos, özv. Boczor Istvánné, Csuta Gáborné, Egy keresztyén testvér, Inotay Mihály, Kovács Mihály Öttevény, Kozma Imre, N. N., özv. Pongrácz Krisztiánné, Sass János. 5.— P: Agg Miklós, özv. Bóka Jánosné, Böröcz Józsefné, özv. Balla Józsefné, Bors János, Bárány István, Baros Kálmán, Bárány Mihály, Bognár József, dr. Bánkuty Ernőné, Cseke Géza és Szőke Rozália esküvőjük alk., Czipott János, Csépi Pál, Cserhalmi Pál, özv. Darvas Józsefné, özv. Dékány Mihályné, Darnói Sámuel, Döb­rentei Ferenc, Erdélyi Rudolf, özv. Eitz Jánosné, Finta Mihály, ifj. Fias István, Farkas Sz. András, + Galambos Irénke hagyatéka, Garay József, özv. Gyenge Imréné, Gecsei Ferencné, Hídvégi Ist­ván, Horváth Mihály, Honti János Pannonhalma, Kresz Rudolfné, Krompacher Józsefné, Kovács Simonné, Keresztes István, Kozma Mihály, Kövecses Mihályné Győrszentiván, Két nővér adom. Öt­tevényről édesapjuk halála évf., Kozma Kálmán, Krompacher Já­nosné + Czigler János emlékére, Luka Zsófia Komárom, özv. Lacsny Dezsőné, özv. Laucsek Dávidné, Mészáros Lajosné, Maer­tens Györgyné, Maráczy Kálmán, id. Macher János, Molnár Pál, ifj. Makrai Kálmán, Macher Ferenc és neje, N. N., N. N., N. N., özv. Nagy Ferencné Öttevény, N. N., N. N., N. N., Nagy János Öt­tevény, Nagy Józsefné, özv. Nagy Andrásné, Nuschy Mátyásné, Nádorvárosi névtelen, Nádorvárosi hívő születésnapja alk.-ból, Németh Gyula, özv. Péter Sándorné, Pintér Sándorné, özv. Presits Istvánné, Pető István, Paveszka Mihály, özv. Pethes Józsefné, Pel­lek Mihály, Pattermann Rezső, Prisztávok Endre Békés­csaba, Rónay Kálmánné leánya konfirmációja alkalmából, ifj. Rácz Sándor, Rácz Imre, Somlai Pál, ifj. Sós Istvánné, Sipos Jánosné, Steiner Kálmán, Sárváry Józsefné, Schusz­ter Mihály, Schvarcz Margit, Szentistványi Sándor, Szalay Ferenc, özv. Szendi Józsefné, Szabó Kálmán Öttevény, ifj. Szabó Lajosné Öttevény, Szántó Józsefné, Szelényi Mária, id. Tremmel István, dr. Torkos Béla Budapest, Tytte Béláné Györszentiván, Tremmel Já­nos, Tolnai Béláné, Tüske Lajos, Vasárnapi isk. fiúk, Vass Julia, özv. Ziegler Pálné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom