67 találat (0,319 másodperc)

Találatok

1. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1000. oldal)
[...] Gyula nagy pereczes uteza 750 Far­kas János alsó Pecze utcza 115 [...] utcza 38 a özv Pap Sándorné hat­tyú utcza 46 Palóczy Károly [...] Pál Nagy Vázsony Veszprém vm Farkas János Inkesz István Kovács József [...] Bars vm Gaj­dos István Nagy Vitéz u p Široka Sáros vm [...]
2. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (253. oldal)
[...] VII Rá­kóczi ut 70 Wittenberg Farkas műszerész Mechaniker II Fő u [...] Rekord pótkávéipar Rekord Kaűeesurrogatindustrie II Vi­téz u 12 Wohl Gyula Pólus [...] Wolf Textilhandels A G Igt Farkas Béla dr Erdős Pál IV [...] 6 Wolf Sándor özv W Sándorné szül Königsberg Anna rövidáru Kurzwaren [...]
3. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (307. oldal)
[...] u 52 Gerő Endre II Vitéz u 1 xGe rő és [...] Népszínház u 31 özv Lauzerits Sándorné VJL Dohány u 48 özv [...] Szegedi u 2 Konyhaedények Küchengeschirr Farkas Gyula VIII Vay Ádám u [...]
4. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (325. oldal)
[...] Ferenc VII Thököly ut 22 Farkas Ignác V Hold u 15 [...] VII Dohány u 86 Fischl Farkas II Margit körr ut 79 [...] Karpfenstein u 18 özv Klein Sándorné VI Podma­niczky u 6 Kiéri [...] 57 Kohlmann és Swytty II Vitéz u 1 Kohn Zsigmond X [...]
5. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (383. oldal)
[...] Deak boy vállalat özv Heiner Sándorné VII Kertész u 50 külföldi [...] Szigony u 12 Lakatkereskedések Schlosshandlungen Farkas és Társa VI Lehel u [...] ut 5 Bándy Balázs II Vitéz u 1 Bar István VII [...]
6. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (463. oldal)
[...] körút 35 Ettl Gizella II Vitéz u 15 Fekete Andrásné III [...] Vilmos csá­szár ut 3 Nagy Sándorné VIII Németh u 51 Nell [...] IV Gerlóczy u 2 6 Farkas György VII Murányi u 50 Özv Farkas Józsefné VL Palotai u 57 Farkas Lászlóné VIIL Déri u 3 [...]
7. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (483. oldal)
[...] Alkotmány u 16 özv Pika Sándorné Erzsébet u 41 Popovics István [...] Sárkány János Család u 29 Vitéz János Török Flóris ü 48 [...] Soroksári ut 17 özv Varga Sándorné Hunyadi u 34 Weisz Ferenc [...] Eisler Henrikné Kossuth tér 4 Farkas Anna Árpád u 32 Fazekas [...]
8. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (486. oldal)
[...] Zsigmond Piac tér özv Rosenberg Sándorné Ist­ván u 2 Schmied János [...] Krisó Jánosné Erzsébet u 28 Vitéz Sándorné Kossuth tér 13 Mozgóképszínházak Kino [...] Antal Ősz u 28 Pollák Sándorné Kisipar u 4 Presser Janka [...] Diamant Sándor Kossuth u 33 Farkas József Kossuth u 51 Feigth [...]
9. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • A (519. oldal)
[...] Arany Kálmán 32 S Arany Sándorné 43 Balog István 15 Balog [...] 40 Dobos József 190 alsó Farkas János 25 Farkas József 35 Farkas Sándor 20 Gál István 20 [...] özv Dajka Imréné 18 Dajka Sándorné 19 özv Dajka Sándorné 17 özv Dányi Imréné 23 [...]
10. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • A (533. oldal)
[...] kovánszky Mária és János 620 Vitéz Sztankovánszky Pál 760 özv Tombi [...] gróf Degenfeld József 2667 id Farkas István 15 ifj Farkas István 28 Farkas János 30 Fejszés Já­nos 15 [...] 24 Seregély Péter 15 Seregély Sándorné 42 Somogyi Béla 15 Somogyi [...]
11. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (550. oldal)
[...] Váradi Lajosné 19 Vida kovics Sándorné szül Jerkovics Petronella 26 Vuity [...] József Schmidt Gyula Heinrich József Vitéz Fehérváry Dezső Bajai építőiparosok szövetkezete [...] Klein Emil Reich Antal és Farkas Pál Bajai posztó és takarógyár [...]
12. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (561. oldal)
[...] szövetke­zet Vegyeskereskedők Gemischtwaren hándler Schmideg Farkas Weisz Zsigmondné Vendéglősök Wirte German [...] Kiss Dénes 19 Község 52 Vitéz Molnár László 20 Ifj Nagy [...] Sándor V Kát 3 Né­meth Sándorné 50 Ifj Nyári Ferenc 35 [...] hitelszövetkezet tagja Szülésznő Hebamme Vigh Sán­dorné Terménykereskedő Landesproduk­te Feuermann Hermann Vegyeskereskedő [...]
13. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (574. oldal)
[...] Nagyfalusi Józsefné Németh Józsefné Pénzes Sándorné Posta Ist­vánná Schilling Péterné Söregi [...] Földbirtokosok Grundbe­sitzer Bernrieder Jánosné 840 Farkas József 21 Dr László Kálmán [...] Czigány Mihály 3 b 18 Farkas András 15 Farkas Dániel 8 b 17 Farkas Lajos 15 b 15 Gergő [...]
14. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (577. oldal)
[...] László Lajos 12 béri 8 vi­téz Magasházy László 380 Mo­haros István 16 béri 16 vitéz Moharos Sándor 16 Ódor And­rás [...] Mihály 21 Dienes András 21 Farkas Márton 59 Ferenezi Sándor né [...] András 27 béri 75 Zagyva Sándorné 40 Zsadon Lajos 16 Állatkereskedő [...]
15. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (590. oldal)
[...] M és Társa özv Zagyva Sándorné Vendéglősök Gastwirte Balázs István Rozs [...] Nagytemplom u 87 Erdei Sámuel Farkas József Fried Gerzsonné Gróf Teleki [...] Márton 50 Bohus Pál 17 Vitéz Bóka Istvánné 45 Bolda György [...]
16. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (600. oldal)
[...] rt Böhm József Duschnitz Vilmos Farkas Antal xFuchs Gyula Heiszl Sándor [...] Daruló Jánosné József u 3 Farkas Gáspárné Zrínyi u 7 Goldfinger [...] Putzerei Gultmann Mihály özv Papp Sándorné Teleki u 3 Vendéglősök Gastwirte [...] Vankara Pál Sztraka u 15 Vitéz Mihályné Liszt u 8 Weisz [...]
17. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (612. oldal)
[...] 20 Ka­muti Sándor 50 Kecskeméti Sándorné 16 Keresztúri Antal 60 id [...] Kolumbár Mi hályné 20 Kovács Sándorné 24 Lakatos Sándorné 32 özv Madurkay Tivadarné 20 [...] István Allatkereskedök Viehhdlr Bor­bély Károly Farkas Zsigmond Gaál Lajos Kobai Imre [...] Imre és Társai Csizmadia Tschismenmacher Far­kas Benjámin Edénykereskedők Geschirrhdlr Kurucz István
18. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (617. oldal)
[...] főkáptalan 1491 Vitézi telek haszonélvezője Vitéz Fekete Fe­renc 15 özv Halász [...] Já­nos Kerékgyártó Sándor Kőműves Maurer Farkas János Malom Mühle Bódy Rudolf [...] Gáborné Kis Péter özv Kis Sándorné Siket Jánosné 617 Szövetkezet Genossenschaft [...]
19. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (626. oldal)
[...] Krämer Bacs István Baumgarten Gáspárné Farkas Györgyné Halász Olga Hor­váth Anna [...] és Ferenc 16 b 26 Farkas 538 Fodor Miklós 90 b [...] Ferenc Krausz Gyula Lakó Lajos Vitéz Maros Károly Pálmai Lajos Somogyi [...] Albert 700 özv dr Kardoss Sándorné l 20 Kaufmann János 25 [...]
20. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • C (634. oldal)
[...] József 70 Erdős Mihály 48 Farkas Albert 47 Farkas Amb­rus 24 Farkas Benő 23 Farkas Eszter 25 Farkas Fe­renc 15 Farkas Ferenc 19 Farkas Ferenc 23 Farkas Fe­renc 38 Farkas Gábor 96 Farkas István 24 Farkas Ist­ván 40 Farkas István 48 Farkas János 25 Farkas János 52 Szj Farkas János [...]
21. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • CS (664. oldal)
[...] Csipák Jó­zsef 25 özv Csipák Sándorné 18 Csiszár Sándor 15 Csizmadia [...] renc 30 Faragó János 35 Farkas János 20 Farkas Jó­zsef 340 Fehér István 25 [...] b 20 Jeomzó Miklós 15 vitéz Harmat Antal 15 Hor­váth Ferenc [...] Góg István Cipészek Schuhmacher id Far­kas Ferenc Igrényi József Károly Lajos [...]
22. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • D (699. oldal)
[...] Mihály Árpád tér 17 Klein Farkas József k h u 24 [...] u 39 xNagy Mária Újvári Sándorné Nánási József Péteríia u 21 [...] Ferenc J u 40 Stern Farkas Hatvan u 55 Sugár Sámuel [...] Szűcs Imre Csapó u 25 Vitéz Sándor Bercsényi u 97 Wächter [...]
23. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • E (729. oldal)
[...] Gemischtwarenhändler u Wirt Özv Heimler Sándorné ÉGEN FÖLD Kk Zala vin [...] 30 September Kram­markt Főispán Oberaespan Vitéz dr Bobáry György Alisiián Yizegespan [...] dr Erlach Sándor Erőss János Farkas Sándor özv Fehér Gyuláné Fehér [...] Antal Polatsik Jenő özv Praff Sán­dorné özv Prerenszky Fe­rencné dr Preszler [...]
24. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (752. oldal)
[...] F Török János Kovácsok Schmiede Farkas Já­nos Rácz Sándor Malmok Mühlen [...] Schlosser Marosy La­jos özv Marosv Sándorné Moskovich Mór Ruck József Szalontay [...] József Weber Mór Szobafestők Zimmermaler vitéz Iványi Árpád Tantos István Szövetkereskedő [...] János 25 Fang György 25 Far­kas Istvánná 16 Fausz János 15 [...]
25. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (756. oldal)
[...] Maschinisten Bartha József Bozó József Farkas Bertalan Farkas István Kor­mos Lajos Hentes és [...] Horváth Jánosné Jordán Istvánná Limpacher Sándorné Mailänder Zsófia Szabó Sán­dorné Weisz Dóra Bognárok Wagner Katona [...] Zalaegerszeg íj Zala­egerszeg Ügyvéd Advokat Farkas Tibor Földbirtokosok Grundbe­sitzer Farkas József 450 özv Farkas Józséfné 22 Cipész Schuhmacher Simon [...]
26. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (767. oldal)
[...] P Kalmár Sándor özv Serbán Sándorné Kovácsok Schmiede Csorba Ede ifj [...] Kalmár J Kuszenda F István Vitéz Lajos Pék Bäcker özv Koczor [...] Tóth János 22 özv Tóin Sán­dorné 21 Török Ferenc 39 ifj [...] rt gőz Dampf Marhakereskedők Viehhändler Farkas József Nagy Sándor Mészárosok Fleischer [...]
27. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (768. oldal)
[...] Szabó Antalné Spina­ler József Ványi Sándorné Csizmadiák Tschismenmacher Földvári Imre Lukács [...] Rauchfangkehrer Winternitz Sámuel Korcsmárosok Wirte Farkas Al­bert Földesi Dezsőné Fried­mann N [...] lelkész 28 Rozmann Jánosné 32 vitéz Volcsányi István és neje 46 [...] Gácsi Károly Kovácsok Schmiede Finta Sán­dorné Sáfrán József Kőműves Maurer Somogyi [...]
28. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (826. oldal)
[...] 31 Hajdú Sándor 84 Hajdú Sán­dorné 107 Hajdú Sándorné 38 id Halmi András 18 [...] 26 Vitéz Balázs 6 t Vitéz Imre 43 Vitéz József 26 Vitéz Sándor 16 Vitéz Sándorné 126 Wéber László 32 Willanyi [...] 22 Eszlári Imre 17 Ifj Farkas Imre 23 Farkas Miklós 36 Fazekas István 20 [...]
29. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (827. oldal)
[...] 25 Sallai László 20 Sallai Sándorné 15 Sári Já­nos 20 Sebestyén [...] Pénzes Mihály dr So­mogyi Gyula Farkas István ifj Vad Imre Varga [...] Dezső Bodega Bodega özv Horváth Sán­dorné Borbélyok Barbiere Kollár Mi­hály Máró [...] Miklós Varga La­jos Varga Sándor Vitéz László Cséplőgéptulajdonosok Dreschma I schineneigentümer [...]
30. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (828. oldal)
[...] Berkovics Emánuel Építkezési vállalkozó Bauunter­nehmer Vitéz László Épületanyagkereskedö Baumate­rialienhändler Budai Mihály [...] Dombi György Dombi György 2584 Farkas Mátyás Farkas Vilmos Hó­dos László Nagy András [...] Nándor xPauliny Vilmos özv Schwindler Sándorné Schwartz Emánuel utóda Katz Mihály [...] Schindler József Singer Salamon Steinbach Far­kas Steinbach Farkasné Teutelbaum Kálmán Varga [...]
31. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (840. oldal)
[...] Bak János 22 b 10 vitéz Bethlenfalvy Gyula 100 Csató Gábor 25 b 10 Ifi Farkas István lO b 10 Gulyás [...] 23 b 10 özv Kovács Sándorné 11 b 10 Macz Gábor [...] Fórizs Sándor 16 özv Fórizs Sán­dorné 18 Győri Zsigmond 15 Hajdú [...]
32. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (855. oldal)
[...] Albert Pa 1383 31 Vári Sándorné III Révai u 11 22 [...] 323 4 549 40 Vincue Sándorné Ta 195 18 Virág István Gt 26 Vitéz Lajosné Pa 151 31 Vitézi [...] Ta 1551 16 özv Égető Sándorné Ta 1156 50 Farkas János Ta 1406 15 Fejes [...]
33. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (862. oldal)
[...] Czakó Sándor Csik u 10 Farkas József Dáni u 50 Fegó [...] Vékony Pál Bálint u 20 Vitéz Lajos Rákóczi u Zombori Gergely [...] Ilona Szegedi u 2 Hódi Sándorné Tükör u 17 Jenei Sándorné Búvár u 28 Kádár Sándorné Pálfly u 29 Kálmán János [...]
34. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (869. oldal)
[...] Deák Já nosné özv Fehér Sándorné Jankus Istvánné özv Takács Imréné [...] 10 gróf Erdődy Sándor 3000 Farkas István 40 Gyalog Lajos 25 [...] Str Nagykanizsa Ágfalva Körjegyző Kreisnotär Vi­téz Horváth Sándor Földbirtokosok Grundbe­sitzer Hohl [...] Soós Antal Szülésznő Hebamme Bene Sán­dorné HŐGYÉSZ Nk Tolna vm simontornyai [...]
35. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (922. oldal)
[...] Alajos József 82 özv Antal Sándorné 40 Bácsi Lajos 19 Bácsi [...] 62 Erdei László 28 Erdei Sándorné 19 Farkas Ferenc 17 Farkas Gergely 122 Farkas Sándor 36 H Feren csik [...] Mészáros Sándor 16 T Mészáros Sán­dorné 38 Mocsári István 30 Molnár [...]
36. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (937. oldal)
[...] verein Igt dr Horváth Mihály Farkas Ignác Koritsánszky Já­nos Csabay Gyula [...] Getreide Kohn Gábor Kálmán Józsefné Vitéz Laura terménykereskedő Landesprodukte Komor Gyula [...] Mihály borkereskedő Weinhändler özv Nagy Sándorné Utódai Ko­vács Géza N Ferenc [...]
37. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (938. oldal)
[...] Ipolyi Keller Gyula Marih Ernő Vitéz Gusztáv bizományosa Bar tos Béla [...] Csibrany Pál Erzsébet körút 1 Farkas István 11 Szalag u 4 [...] Csőszi Jánosné Bethlen u 34 Farkas Ferencné Mezei u 3 Farsang [...] Jánosné Kisfaludy u 24 Vörösmarti Sándorné Csóka u 26 xWachsberg Gusztáv [...]
38. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (950. oldal)
[...] Győr Szentgotthárd Nagvesákánv Földbirtokosok Grundbe­sitzer Farkas Györgv 15 Farkas Tgnác 15 Volt úrbé­resek 62 [...] Adóügyi jegyző Notär für Steuerangelegenhcitcn Vitéz Markó Imre Orros Arzt Doroghy [...] Szűcs Lukács 18 T Szűcs Sándorné 22 T Szűcs Zsigmond 30 [...] Vince Pál Malmok Mühlen Pádár Sán­dorné Török és Fialka Varga Gyula [...]
39. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (965. oldal)
Cséolőgéptulajdonosok Dreschma schineneigentümer Farkas And­rás Huszár Fülöp és Társa [...] özv Fehér Menyhértné l 5 vitéz Hellebronth Gusztáv 200 Krupa Istvánná [...] Nagy Orbán 18 özv Nagy Sándorné 72 Németh János 18 Német [...] u Eierhdlr özv Braunfeld Dávidné Farkas Ignác Frank Fáni Borbélyok Barbiere [...]
40. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1046. oldal)
[...] A G Kál­vin u 1 Vitéz Mihály nyomda Druk­kerei Wiébe 1 [...] Erdélyi Antal Batthyány u 23 Farkas Hermann Vásárhelyi u Fekete György [...] Széchenyi tér 1 xözv Leipnik Sándorné Hu­nyadi u Löwemstcin Ármin Deák [...] irdlei Lajos Tisiza u 18 Farkas Imre Zrínyi u 44 Farkas János Zrínyi u 44 Fazekas [...]
41. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1050. oldal)
[...] uliizoraány os Kommiss f Majolikawaren Farkas Istvánná Malmok Mühlen Böfcönyi Pál [...] Ferenc Dohány u 9 141 Farkas Gyula Barose u 21 Ferkovies [...] Baross u 19 özv Vass Sándorné Honvéd u Veér György Váradi [...] Kovács Anitái xKultúra nyomdia rt Vitéz Mihály Órások Uhrmacher Bucsek Mihály [...]
42. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1054. oldal)
[...] Dr Sipos György Szolgabiró Stuhlrichter Vitéz Bahochay Sándor Közs jeyyző Gemeindenotár [...] Advokaten Ber­ger Imre Dénes Antal Farkas Jenő Mayer Ignác Névy Zol­tán [...] Spezerei w aren hándler xSattner Sándorné Wilhelm Károly Gabonakereskedők Getreidehdlr Czeglédy [...]
43. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1067. oldal)
[...] János Mészáros M Szobafestők Zimmermaler Far­kas János Kis Béla Szövetkezetek Genossenschaften [...] Ottilia özv Sáli Györgyné Szegedi Sándorné özv Vida Pálné Takács Weber [...] riotär Kiss Lajos Jegyzők Notare vitéz Far­kas Ferenc Kiss Emil Lőrinc György [...] Jó­zsef 29 özv Nagy Péter Sán­dorné 17 Nagy Sándor 26 Órási [...]
44. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1071. oldal)
[...] tagja Szülésznő Hebamme özv Bóhn Sándorné Tejkereskedő Milchhdlr özvegy Sári Ferencné [...] Lajosné 57 Eröss Ist­ván 28 Farkas Olivér 273 özv Gör Lajosné [...] Roth Ignác Schwarcz Dávid Schwarcz Farkas Kovácsok Schmiede Alady Pál Kalivoda [...] József­né 80 Szabó Dániel 60 Vitéz Ferenc 90 Zárandi Jó­zsef 30 [...]
45. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1108. oldal)
[...] Csizmadiák Tschismenm Antal István Bajki Sándorné Bek ker Elek Benyovits István [...] putzerei Molnár Jánosné Fényképész Photograph Farkas Sándor Füszerkereskedők Spezereiwaren­händler xBalla Jenő [...] Király János Kovács Gábor xKugl Farkas ózv Lőwy Istvánné Púpos Dávid [...] Mátyás Thmoczy Miklós Vogl József Vitéz La­jos Zsolnay Sándor Vendéglősök Gastwirte [...]
46. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • N (1146. oldal)
[...] Béla 19 Nagy Dániel 15 Vitéz Pályi Lajos 18 Petyus Ist [...] János Cipészek Schuhmacher Debre­ceni János Farkas Imre Lonkoly Károly Révész István [...] tagja Szülésznők Hebammen Cs Fe­hér Sándorné ifi Nagy K né Varrónő [...] 18 id Mady József 70 Vitéz Pus­kás Lajos 20 Schwartz Samu [...]
47. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1160. oldal)
[...] Weinhändler Ma­joros Pál Csizmadiák Tschismenm Farkas Sámuel Fülep István Kis Károly [...] István 30 Polgáry Lajos 17 vitéz Szabó Lajos 20 Föld bérlő [...] Kovács Sándor 28 özv Ko­vács Sándorné 15 Lázár Sándor 12 b [...] József Mészá­ros Miklós özv Nagy Sán­dorné Tóth Sándor Lókereskedö Pferdehändler Veit [...]
48. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1161. oldal)
[...] 29 Máté Károly 35 Máté Sándorné 31 Mórer Róbert 20 br [...] József 48 Fajt József 83 Farkas István 48 Fitos Ferenc 563 [...] Liptai Béla 83 özv Liptai Sándorné 61 Maczkó Antal és Társa [...] Varga Ba­lázs és Társa 38 Vitéz Béla 39 Weisz György 52 [...]
49. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1224. oldal)
[...] aragó András Makár u 84 Farkas Ferenc Katalin u 21 Farkas János Mezőszél u 17 Farkas József Szigeti országút 41 Feuerstein [...] Deák u 21 özv Fischer Sándorné N Flórián u 18 Flori [...] F Puturla 2 Gyenes Istvánné Vitéz u 8 Hafíner Henrik Kórház [...]
50. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1226. oldal)
[...] A Puturluk u 14 Löwy Sándorné és Pogány De zsőné Mandl [...] Kardos K u 13 Gondi Sándorné Ferenciek u 5 Hajdú Hermin [...] Bem u 5 Drünkov Andor Vitéz u 36 Fejér Gábor Siklósi [...] Ráth u 2 Misángyi Ignác Farkas I u 3 Misángyi József [...]

 

  • 1
  • 2