Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - H

Hajdúnánás Csorvási Lajos (98) — Csorvási Márton (29) — Csuja Gábor (24) Csuja [mréné (85) — Csuja Lász- lóné (34) — Csuja László (20) — Csuja Mihály (22) — Csuja Mik­lós (27) — Csuja Miklós .31) — Csuka Gábor (16) — dr. Csuka Lajos (112) — iíj. Csuka László (35) — ifj. Danes István (17) Daróczy Ambrus (82) — Daróczj András (25) — Daróczy Antal (47j ifj. Daróczy Imre (20) — Daróczy László (52) — Daróczy László (23) Daróczy Miklós (137) — Daróczy Miklós (21) — Debreceni Imréné (20) — Debreczeni József (32) — Debreczeni József (52) — Debre­czeni József (18) — Debreczeni Sándor (18) — Debreczeni Sándor (53) — Décsei László (39) — Décse' Miklós (31) — Décsei Sándorné (26) — Décsei Sándor (43) — Dé­csei Sándorné (88) — Dézsi Gábor (23) — Dobos Imre (26) — Dobos István (51) — Dobos László (22) — Dobos Pál (36) — Dobos Sándor (35) — ifj. Dombi András (15) — Dombi Andrásné (19) — Dombi György (25) — Dombi Imre (18) Dombi László (16) — Dombi Mik­lós (37) — Draviczki Imre i24) — Draviczki Lászlóné (68) — Éles Imre (55) — Éles Sándorné (20) Fazekas Gábor (31) — F'azekas Imre (34) — Fazekas István (26) Fazekas Miklós (48) — Fehér András (20) — Fehér Eszter (32) Fehér Gáborné (35) — Fehér Imre (18) — Fehér István (31) — Fehér László (28) — Fehér László (55) Fehér László (24) — Fehér Sándor (23) — Fekete Gábor (53) — Fe­kete Imre (29) — Fekete István (18) — Fekete Miklós (18) -- Filc Gáborné (15) — ifj. Filep Gáspár (20) — Fodor Gáborné (30) — Fo­dor János (53) — Fodor Miklós (22) — Forgács Gyula (18) — Fü- lep Károly (22) — Fülöp Jánosné (72) — Galgóczi Miklós (52) — Gimnáziumi alap (33) — Girus Antal (53) — Gombás Mihályné (19) — Gömze László (19) — Gömze Miklós (25) — Gönczi Imre (16) Gulyás Imréné (19) — Gupcsó Mihály (162) — György Pálné (43) Gyulai András (54) — Gyulai Gá­bor (103) — Gyulai István (289) Gyulai Lászlóné (39) — Gyulai Sándor (20) — Gyulai Sándor (55) ifi. Iladadi Gábor (18) — Hadas Miklós (44) — Hajdú Gergely (17) Hajdú István (20) — Hajdú Miklós (43) —■ ifj. Hajdú Miklós (31) — Hajdú Sándor (84) — Hajdú Sán­dorné (107) — Hajdú Sándorné (38) — id. Halmi András (18) — Hegedűs Géza (50) — Hentes Sán­dor (15) — Herbszt Jakab 424) — Hernyák Gábor (16) — Hódos Antal (25) — Hódos Imre (19) — Hódos Miklósné (27) — Hódos Sándor (49) — Horváth József (27) Horváth Sándor (18) — Ilyés Imre (32) — Ilyés Imréné (15) — Imecs Illésné (23) — írsó Lajosné (25) Jámbor József (25) — Jámbor Lajosné (23) — Jámbor Miklós (31) Jámbor Miklós (lő) — Jámbor Sándorné (50) — Jenei Miklós (27) Jóna András (21) — Jóna Antal (61) — id. Jóna Gábor (26) — Jóna Imre (19) — Jóna Istvánná (29) Jóna Jánosné (15) — Jóna László (27) — Jóna Lászlóné. (16) — Jóna Mátyás (28) — Jóna Mátyás (138) Jóna Mihály (27) — Jóna Miklós (15) — Jóna Miklós (24) — id. Jóna Sándor (43) — Kállai An- talné (16) — Kállai Gábor (22) — Kállai Gyuláné (82) — Kállai Imre (56) — Kállai Imréné (18) — Kállai Imre (55) — Kállai Istvánná (133) Kállai Lajos (56) — Kállai László (22) — Kállai Lászlóné (37) — Kállai Márton (38) — Kállai Már­ton (46) — Kállai Sándorné (18) Kántor István (18) — ifj. Kántor István (18) — Karócz Imre (37) Karócz Imréné (18) — Karócz Imréné (23) — Kéki Imre (15) — Keki László (19) — Kéki Lászlóné (43) — Kéki Miklós (16) — Kele­men Ernőné (62) — Kelemen Lász­lóné (19) — Kelemen Sándor (27) Kiss József (24) — Kiss László (63) — Kiss László (16) — Kohu- tovics Jánosné (15) — Kola Antal (80) — Kola Ferenc (19) — Kola Gábor (43) — Kola Imréné (66) — Kola Imréné (24) — Kola Má­tyásné (19) — Kola Sándorné (4P Kónya László (15) — Kovács Ba- lázsné (19) — Kovács Gábor (33) Kovács Antal (119) — Kovács An- talné (131) — Kovács Bálint (24) 826 Kovács Gergelyné (26) — Kovács Imre (28) — Kovács Imre (20) — Kovács János (17) — Kovács Já­nos (37) — Kovács János (25) — ifj. Kovács János (16) — Kovács Lajosné (46) — Kovács László (24) Kovács László (113) — Kovács Márton (15) — Kovács Mihályné (27) — Kovács Miklós (29) — Ko­vács Miklós- (61) — Kovács Miklós (92) — Kovács Miklós (15) — Kövér Györgyné (85) — Kán László (36) — Lázár István (45) Leute Antalné (25) — Lente Balázs (17 b.) — Lente Gábor (48 b.) — Lente Imréné (61) — Lente Lajos (27) — Lente László (23) — Lente Márton (67) — Lente Mihály (68) Lente Miklós (55) — Lente Miklós (37) — Lente Sándor (29) — Lente Zsigmond (233) — Linai Antalné (190) — Lomi László (29) — id. Lóska György (30) — Lovász Ist­ván (44) — Lovász Sándor (24) — Macsi Miklós (22) —Macsi Miklós (50) Magi Antal (49) — Magi Balázs (61) — Magi Balázs (57; — Magi Balázsné (69) — Magi Ferenc (75) Magi Imre (21) — Magi Imre (66) Magi Kálmán (30) — Magi László (36) — Magi Lászlóné (27) — Magi Mátyás (34) — Magi Sándor (52) Magos Miklósné (15) — Magyar Gábor (104) — Makó László (26) Mátthé András (18) — Máthé Gá­bor né (29) — Mátyás Gábor (61) — id. Modi Sándor (52) — Mészáros József (22) — Mezei József (17) — Mezei Mátyás (20) — Mikó Balázs (23) — Mikó Imre (28) — Mikó László (45) — Mikó László (20) — Mikó László (23) — Mirkó Gábor (43) — Mirkó Imre (69) — Mirkó Sándor (86) — Molnár Balázs (117) Molnár Gábor (57)-Molnár Imre(17) Molnár János (15) — Molnár Lajos (37) — Molnár László (28) — Mol­nár László (23) — ifj. Molnár Mi­hály (32) — Molnár Mihályné (16) Molnár Sándor (49) — Móricz Emma (207) — Murvai Sándor (105) Nábrádi Gábor (30) — Nábrádi József (51) — Nábrádi László (17) Nagy Antal (34) — Nagy Antal (29) — Nagy Antal (21) — Nagy Antal (17) — Nagy Béla (51) — Nagy Demeter (16) — Nagy Ferenc (111) — Nagy Gábor (27) — Á. Nagy Gábor (21) — Nagy Gáborné (17) — Nagy Imre (19) — Nagy Imre (16) — Nagy Imre (18) — Nagy Imre (46) — Nagy Imre (19) Ó. Nagy Imréné (22) — S. Nagy Imre (27) — Nagy Imréné (32) — Nagy István (19) — Nagy István (17) — Nagy János (39) — Nagy János (18) — Nagy Jánosné (45) Nagy Kálmán (159) — Nagy Ka­rdia (22) — Nagy Lajos (52) — Nagy Lajos (74) — Nagy Lajos (4l) — Nagy László (22) — Nagy László (18) — Nagy Lászlóné (47) Nagy Miklós (15) — S. Nagy Mik­lós (34) — Nagy Sándor (43) — Nagy Sándor (15) — Nagy Sándor (41) — Nagy Sándor (75) — Nagy Sándor (37) — Nagy Tamásné (25) Néma Gábor (36) — Nemes Miklós (39) — Nyakas Andrásné (29) — id. Nyakas Antal (87) — Nyakas Antal (67) — Nyakas Imre (37) — Nyakas Lajos (20) Nyakas Péter (29) — Nyakas Sándor (47) — Nyakó Imréné (60) — Nyakó László (20) — Nyakó Márton 33) Nyárády László (100) — Nyeste Antalné (26) — Oláh András (230) Oláh András (46) — Oláh Ferencné (21) — Oláh Gábor (20) — Oláh Miklós (74) — Oláh Miklós (86) Oláh Sándor (370) — Oláh Sándor (16) — Ormos Balázs (17) — Or­mos Imre (16) — Ormos Miklós (46) — Ormos Sándor (27) — Öt­vös Gábor (64) — Ötvös László (18) — Ötvös Mihály (32) — Ötvös Miklós (40) — Pákozdi András (34) Pálfi Gábor (16) — Pálfi Mátyás (16) — Pálfi Miklósné (31) — Pálfy Sándor (18) — Pap Miklós (41) — Papp András (32) — Papp Lajosné (22) — Papp László (20) Papp Miklós (21) — Papp Péter (63) — Papp Sándorné (86) — Pén­zes Gábor (32) — Pénzes Gábor (32) — Pénzes János (25) — Pén­zes László (160) — Pete Gáborné (36) — ifj. Pók Antal (23) — Pók Gábor (31) — Pólyák József (48) Pongor Antal (29) — Pongor Jó­zsef (26) — Poraleczky Mártonná (16) — Porkoláb András (46) — Porkoláb Antal (51) — Porkoláb Lajos (19) — Porkoláb Sándor (20) Purger János (29) — dr. Rácz Lajosné (96) — Rékási Sándor (41; Reszegi Ferencné (130) — Reszegi Imre (15) — Reszegi Imre (17) — Reszegi Mihályné (23) — Reszegi Miklós (20) — Reszegi Sándor (18) Reszegi Sándorné (15) — Révész Andrásné (69) — Révész Antal (32) Révész Imre (25) — Révész Jst- vánné (23) — Sárkány Gyuláné (18) — Sebestyén Gábor (18) — Sebestyén László (64) — Sebestyén Miklós (27) — Sebestyén Miklósné (46) — Sebestyén Miklósné (50) — Sinai Ida (84) — Siró Imre (17) Siteki Gáborné (17) — Siteki La­jos (37) — Sohlek Béla (36) — Soós Sándor (23) — Szabó Ambrus (39) — Szabó Antal (31) — id. Szabó Antal (57) — ifj. Szabó Antal (43) — Szabó Ferenc (31) — Szabó Gábor (28) — Szabó Gábor (46) — Szabó Gábor (17) — Szabó Gábor (52) — ifj. Szabó Gábor (41) — Szabó Imre (67) — Szabó Imre (38) — Szabó Imre (62) — Szabó Imréné (35) — Szabó István (27) — Szabó Istvánná (24) Szabó János (21) — Szabó József (80) — Szabó József (15) — Szabó József (33) — Szabó László (18) — Szabó László (32) — Szabó Mihály (21) — Szabó Miklós (22) — Szabó Sándor (32) — Szabó Sándor (15; Szabó Sándor (41) — Szabó Zsu- zsánna (23) — Szakácsi Gáspár (24) — Szalai Anna (148) — szat­mári Sándorné (15) — Szatmári Sándorné (18) — Szebenyi Márton (24) — Szegény özvegyek és árvák alapja (62) — Szép Gézáné (29) — Szoláth Sándorné (32) — Szondi Sándor (28) — Szilágyi András (24) — dr. Szilágyi Frigyesné (92) Szilágyi Gábor (64) — Szilágyi Imre (19) — Szilágyi István (15) Szilágyi Miklós (48) — Szilágyi Miklós (18) — Szilágyi Sándor (69) — Szilvást László (l7) — Szí­vós Imre (28) — Szucskó József (18) — Szucskó Pál (29) — Szűcs Andrásné (15) — Szűcs Balázs (51! Takács Ambrus (17) — Takács Antal (54) — Takács Gábor (32) — Takács Gáborné (39) — iíj. Ta­kács Gáborné (28) — ifj. Takái;s Imre (15) — id. Takács István (186) — ifj. Takács Julia (15) — Takács Lajos (32) — Takács László (82) — Takács Pálné (31) Takács Sándor (146) — Timári András (20) — Timári András (15! Timári Imréné (16) — Timári Imréné (34) — Timári Istvánná (16) — Timári László (20) — Topa Albertné (38) — Toronyai József (32) — Tóth Demeter (33) — Tokai Imre (54) — Tóth József (17) — Tóth Lajos (24) — Tóth Lajos (26) - J. Tóth Mihály (24) — Tóth Sándorné (16) — Török Már­ton (21) — Újvári Ödönné (106) — Ujvárossy Gábor (l9) — Ujvárossy Gáborné (64) — Ujvárossy Imre (22) — Ujvárossy László (20) — Ujvárossy Miklós (16) — Ujvárossy Miklós (28) — Ujvárossy Miklós (15) — Ujvárossy Miklós (24) — Ujvárossy Sándorné (52) — Urban Ferenc (17) — Úri Gábor (16) — Váczi Józsefné (70) — id. Vad Imre (30) — iíj. Vad Imre (89) — Vad Miklós (27) - ifj. Vad Mik­lós (15) — Vágó János (80) -­Varga Balázs (25) — Varga De­meter (52) — Varga Gábor (67) — Varga Imre (17) — Varga Imre (20) — Varga János (46) — ifj. Varga János (19) — Varga Lajos (27) — Varga László (82) — Varga László (28) — Varga Lászlóné f in) Varga Miklós (16) — Varga Mik­lós (18) - Varga Miklós (21) — Varga Miklós (65) — dr. Varga Sándor (45) — Varga Sándor (32) Varga Sándor (20) — Vida Béig?né (26) — Virág József (16) — Vitali Gusztváné (29) — Vitányi Gáborné (40) — Vitányi Imre (19) — Vi­tányi László (27) — Vitányi Lász­lóné (26) — Vitéz Balázs (6t) — Vitéz Imre (43) — Vitéz József (26) — Vitéz Sándor (16) — Vitéz Sándorné (126) — Wéber László (32) — Willanyi Imréné (21). Földbérlők (Grundpächler) : Ádám Miklós (30) — Ádám Mik­lós (21) — Adám Miklós (30) — Alföldi Gábor (18) — Alföldi Imre (25) - Alföldi István (27) - Al­földi László (45) — ifj. Ambrus Pál (32) — Asztalos István ■ (40) Bácskai István (20) — Bácskai Sándor (15) — Bakos István (.30) Bakos József (30) — Balogh László (53) — Barát János (41) — Barát Jánosné (70) — Barát Lajos (76) Bcrencsi Gábor (48) — Béres Jó­zsef (16) — Bónis István (331 — Vitéz Csengeri Imre (24) — ifj. Cserepes István (50) — Cserepes- Miklós (16) — Csiszár Antal (52> Csiszár Imre (27) — Csiszár László- (26; — Csiszár Miklós (2Ü) Csorvási Miklós (20) — Csiga Gá­bor (24) — Csiga Imre (20) Csuja Sándor (24; — Csuja Sándor (18) — Csuka Antal (65) — Da- róczi Balázs (37) — Daróczi László (20) — Daróczi Sándor (81) —­Delocseni József (31) — Déne* Márton (70) — Dézsi Lajos (25) — ifj. Dézsi Miklós (25) — Dobos­Sándor (16) — Domán Elek (55) Domán József (17) — Dombi Imre (78) — Dombi József (17) — Dra- veczki Lajos (48) — DravjczKi Imre (30) — Draviczki Márton (20) — Draviczki Sándor (20) — Éles Miklós (18) — Éles Sándor (23) — Éles András (44) — Erdei Pál (22) — Eszlári Imre (17) — Ifj. Farkas Imre (23) — Farkas Miklós (36) — Fazekas István (20) Fehér József (18) — Ifj. Fekete Gábor (35) - Fodor Gábor (228) Fodor László (20) - Gál Mihály (15) — Gencsi Mihály (50) — Gubcsó István (28) — Gulyás An­tal (25) — Gulyás László (26) — Gulyás Sándor (45) — Gyulai László (38) — Gyulai Sándor (24) Hágen János (85) — Hágen Sán­dor (20) — Hajdú Ignác (18) — Hajdú László (27) — llajdu Mik­lós (17) — Hajdú Sándor (31) — Héki Antal (25) — Hadas Mik­lós (22) — Hernyák Gábor (17) Horváth János (20) — Horváth László (18) — Illyés Gábor (16) Jámbor Imre (25) — Jámbor Mik­lós (39) — Jámbor Miklós (15) — Jóna Lajos (367) — Jóna Mátyás (30) Jóna Mihály (24) — Jóna Sán­dor (15) — Ifj. Jóna Sándor (16) Jóvér Lajos (16) — Kállai Gábor (32) — Kállai Lajos (30) — Kállai László (27) — Kállai Miklós (28) Kántor Gábor (48) — Kántor László (18) — Kéki Antal (20) — Kéki Antal (15) — Kéki László (42) - Kéki Miklós (40) — Kele­men Sándor (22) — Keserű Gá­bor (24) — Kiss Sándor (30) — Kola Antal (23) — Kola Ferenc (27) — Konda Imre (75) —- Kónya Antal (15) — Kormos István (19) Kovács Antal (85) — Kovács Bá­lint (15) — Kovács Gábor (27) — Kovács István (25) — Kovács Jó­zsef (17) — Kovács Mihály (30) Kovács Miklós (51) — Kovács Sándor (22) — Kökényesi Imre (26) — Lantos Antal (221 — Lente László (23) — Ifj. Lente Márton (27) — Lente Mátyás (18) — Ifj. Lóska György (39) — Lovász István (38) — Lovász Sándor (221 Lukács János (18) — Macsi Miklós (16) — Macsó Miklós (21) — ifj. Magi Imre (29) — Magi János (25) Major János (25) — Máró Antal (20) — Máró Antal (24) — Máró Lajos (20) — Máró László (22) — Id. Máró László (33) — Máró Miklós (28) — Mátyus Imre (30) Mezei Ferenc (64) — Mikó Antal (24) — Ifj. Mirkó László (25) — Mirkó Péter (35) — Molnár Ba­lázs (30) — Molnár Ferenc (42> Molnár Imre (30) — Molnár Imre (16) — Molnár Imre (50) — Molnár József (16) — Molnár Mi­hály (19) — Molnár Miklós (27) Ifj. Molnár Sándor (23) — Ná­brádi Antal (25) — Nagy Antal (100) — Nagy Antal (16) — Nagy Antal (21) — Nagy Balázs (26) — Nagy Gábor (25) — Nagy Gábor (24) — Nagy István (27) — Nagy János (105) — Nagy József (39) Nagy Lajos (16) — Nagy László (20; — Nagy László (18) — B. Nagy László (17) — T. Nagv László (15) — Nagy Márton (17) Nagy Miklós (34) —■ Nagy Sándor (22) - Néma Antal (26) — Né­meth János (49) — Nyakas Antal (28) — Ifj. Nyakas Antal (30) — Nyakas János (16) — Nyakas La­jos (16) — Nyakas Miklós (14) — Nyakas Sándor (40) -- Nyakas Sándor (30) — Nyakas Sándor (17) — Nyakó Miklós (24) — Nyakó Sándor (20) — Nyikon Imre (20) - Oláh Antal (33) - Oláh Lajos (18) — Oláh Sándor (24) Oláh Sándor (18) — Ormos Sán­dor (16) — Orosz János (18) -~ Ötvös Miklós (15) — Ifj. Ötvös Miklós (36) — Palóczi Sándor (22) Papp Miklós (18) — Papp Sándor (40) — Pauliny Géza (113) —

Next

/
Oldalképek
Tartalom