Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Budapest

307 Dossierek, levélgyűjtők gyártása Fabrikation von Dossiers und Briefordner xAuer-nyotnda, papiros- úruk-íiyára, VIII., Mária Te­rézia tér 15. Drágakőcsiszolók Edelsteinschleifer lásd gyémántcsiszolók alatt Drágakövek Edelsteine lásd ékszerkereskedők alatt Drogériák Drogerien lásd gyógyszeráruk és gyógyszer­készítmények alatt is Altstock Hugó, VII, Thököly ut 32 Andó Pál, VIII., Gyulai Pál u. 11. Özv. Bagatsy Béláné, VI., And- rássy ut 53. Balassa József, VIII., József kör­út 13. Balázs Károly, VII, Damjanich u. 36 Balogh Gábor, II., Margit körút 1. Bán Imre, VIII, József körút 22-24 ^Barabás és Stefanovits, I„ Alag­út u. 5. Barács Ferenc, IX., Bakács tér 2. xDr. Barnay Schindler Károly, V., Kádár u. 10. Bartha István, IV., Petőfi Sándor u. 11. Baumgarten Soma, VIII., Rákóczi ut 55. Bodnár József, IX., Üllői ut 109. Bornstein Boros Lajos, VII., Er­zsébet körút 17. Böschatí Ede, IV., Egyetem u. 11. xDarvas Frigyes, VIII, Rákóczi ut 15 Dénes Arthur, VIII., Baross u. 43. xDetsinyi Frigyes utóda, részvény- társaság, V., Vilmos császár ut 6. Detsinyi Károly, V., Fürdő u. 10. Dimitrescu Romulus, I, Pauler u. 7 Dorányi Ignác, IX., Ferenc kör­út 37. Eisner Gyula, VI., Andrássy ut 37. Fantel Sándor, VII, Thököly ut 32 x(Appolo drogéria), Fischer Vil­mos, X., Belső Jászberényi ut 10. Fodor I. Mór, VII., Kertész u. 50. Fodor Jakab, II., Margit körút 13. .Prank Márton, VIII, József körút 9 Priedmann Vilmos, VIII., Baross u. 127. Gabriel Cornél, IX., Mester u. 12. Gábriel Tibor, VI., Fóti ut 24. Gábriel Tibor, I, Krisztina körút 83 Gáspár Sándor, II, Csalogány u. 50 xGeiger Testvérek, VIII., Baross u. 112. Géléi Gyula, IV., Váci u. 52. Gerő Endre, II., Vitéz u. 1. xGe_rő és Weisz, VI, Lőportár u. 13 Glatz A. József, VII, Király u. 105 xGölIner Kornél, VI., Szondy u. 26. Gross Sándor, VI, Andrássy ut 19 Guttmann Ferenc, V., Árpád u. 7. Hallmos Károly VIII, Kisfaludy u. 8. Hamos Hamburger Lajos, VIII., József körút 40. Heckl Ágoston, L, Horthy Miklós ut 16/b. Hedwig Luciett, VIII., örömvölgy u. 9/a. Hegedűs Miksa, VII, Rákóczi ut 90 xHesz Izidor és Társa, V., Báthory u. 9. Ifj. Hondl József VI, Nagymezőm40 Horváth Mihály, VIII., József körút 28. Illés Antal, VII., Rákóczi ut 8. VII., Thököly ut 7. Imhof Ármin, VII., Rákóczi ut 82. Jechlicska Ferenc, VII., Klauzál tér 15. xKádár és Társa, VII, Rákóczi ut 82 Kádár Gyula, VI., Király u. 70. Kafka Emil, III., Tavasz u. 0. xKartschmarofI A., VII., Rákóczi u! 48—50. Kertész József, VII., István ut 4L Kiss László, IV, Veres Pálné u. 10 Klein Sándor, I., Horthy Miklós ut 35. Kiingert Károly, IX., Üllői ut 19. Klussik Péter, VI, .Andrássy ut 35. Kollajda János, VIII, Baross u. 43. *Kollmann Lajos, VI., Podma- uiczky u. 1—3. xKöves és Társai, IV., Molnár u. 19. Kurucz M. Miklós, VI., Andrássy ut 15. Dossierek, levélgyűjtők gyártása — Egészségügyi cikkek xLányi Péter Pál, IV., Petőfi Sán­dor u. 10., IV., Ferenciek tere 2. Läufer Ferenc és Béla, VIII.. Népszínház u. 31. özv. Lauzerits Sándorné, VJL. Dohány u. 48. özv. Leinferits Jánosné, VIII., Illés u. 22. Lengyel György és László, VI., Nagymező u. 20. özv. Lengyel Lászlóné, VII., Ba­ross tér 22. Lóránd Dezső, III., Flórián tér 3. x(Perron drogéria és illatszertár), E. Lukáts Antal, VI., Vilmos császár ut 40. xLukács Sándor, V., Berlini tér 7. Majthényi Béla, IX., Vámház kör­út 15. Margulit Ernő, V., Nádor u. 23. xMayer Hugó, IV.. Szervita tér 5. xMolnár Ernő és Társa, VI., Ki­rály u. 70. Molnár Sámuel, II., Margit kör­út 50. Molnár Zoltán, VI, Nagymező u. 25 Mondlicht Bernát, VII, Baross u.127 Mondlicht Bernát, VIII., Kálvária u. 14. Nádor Elemér, IX., Kinizsi u. 19. Nagy Mór, Vili., Teleki tér 1-2. xNémeth és Delhaes, L, Krisztina körút 91. Neszt Gyula, VII., Thököly ut 44. Orbán Vilmos, VIII., Rökk Szi­lárd u. 17. Pápay Gyula, VII., Király u. 13. Polgár Lajos, VII., Dohány u. 67. Portörő Jenő, V., Visegrádi u. 15. Rainer Vilmos, II., Corvin tér 6. Révész Jenő, VIII., József kör­út 28. Rogátsy Kálmán, VII, Rákóczi ut 10 xRomán Aurél részvénytársaság, V., Hold u. 27. Róna Nándor, VIII., József kör­út 50. x(,,Lívia“ illatszergyár) Rosmann Testvérek, VIII., Baross u. 3. Roth Zoltán, VI., Teréz körút 34. Seitz Ervin, VIII, Népszínház u. 29 Schlachta Jenő, VIII., Népszín­ház u. 16. Schlager Andor, I., Horthy Mik­lós ut 10—12. xSchöner és Társa, VI., Teréz körút 10. xSteinbuch Ármin, ezelőtt Wolff F. A. és Fiai, VIII., Bezerédi u. 6. xStern Zsigmond, V., Vilmos csá­szár ut 42. Stok Imre, VI., Izabella u. 70. Subráky Károly, II, Vérmező u. 4 Szabó István, VIII., Főherceg Sán­dor tér 4. Szabó Miklós, IX., Üllői ut 53. özv. Szécsi Lajosné, VI., And­rássy ut 76. Szekeres Sándor, VIII, Déry u. 11 Szekeres Sándor, VIII., Népszín­ház u. 37. Székesi Ferenc, VII, Wesselényi u. 60 xSzigethy és Társa, VI., Teréz körút 41. Szűcs Mór, VIII., József körút 83. Ifj. Telkes István, I., Szent János tér 1/a. xUrsits drogéria, VIII., Rákóczi ut 57/a. xVig Béla, II., Margit körút 5/b. Vizsolyi Géza, VII., Garay u. 50. Wagner Gyula, II., Fő u. 7. xWatterich Arnold, VII., Dohány u. 5. Wellner Kálmán, IV., Calvin tér 5. Weszely J. Miklós, VIII., József körút 80. Wittek és Sándor, VI., Nagymező u. 31. Zelmanovits József, VII., Wesse­lényi , u. 36. Stadler Mihály Részvénytársaság Budapest, VT.. Teréz körút 41. Telefon: 3-71, 147-79. Drótosok Drahtbinder Bacsa Márton, V., Visegrádi u. öl. Baranesz József, VIII., Fecske u. 34 Mandlenyák Antal, VII., Várna u. 8 Dugógyárak Pfropfenfabriken lásd koronadugók és parafadugó­gyárak alatt is xJose Gallart Girbal, I., Budafoki ut 23. x(Budapesti parafa- és fadugó­gyár), Guth és Lisszad, VII., Wesselényi u. 54. x(Magyar koronadugaszmüvek), Müller és Fehér, VI., Üteg u. 19. Dugókereskedők Pfropfenhändler lásd parafadugók alatt is Guth Manó, VII., Klauzál u. 23. Jugusz Lajos, VIII., Luther u. 4. Waiachmann Miksa, VII., Kertész u. 25. Dugóügynökök Pfropfenagenten Ilertschka Gyula, V., Vilmos csá­szár ut 64. Dynamók Dynamos lásd elektrotechnikusok alatt is xLorschy Henrik, V., Sziget u. 11. Ébresztő órák Weckeruhren XK i e n z I e Testvérek, Kienzle óragyárak R.-T., Schwenningen A. N. Le- rakata, VII., Wesselényi u. 8. lásd hirdetését az „órák“ alatt Ecet- és essencia- kereskedések Essig- und Essenzen­handlungen Benkő Ferenc, VI., Hegedűs Sán­dor u. 33. xEhrenwald Ernőné, VII., Dob ú. 52. Lóránt Ignác, VII., István ut 6. Pauker Áron, VII., Hernád u. 15. Ecetgyárak Essigfabriken x,,Arnica“ ecetipar rt., L, Da- róczy ut 3. xGoriup József, IX., Márton u. 32. xRainer és Biró, VII., Telep u. 78. Schwartz Miksa, VII., Hernád u. 40., VII.. István ut 20. xSchwartz Miksa, VII, Telep u. 78 xVigyázó Ignác, X., Füzér u. 50. Wach Keresztély, IX, Üllői ut 98b Ecetpótlók Essigsurrogate xBreuer Olga, VI., Izabella u. 48. Drogériák és illatszertárak közvetítése Vermittelung des Kaufes und Verkaufes von Drogerien und Parfümerien xJobbágy Vilmos, IX., Ferenc kör­út 33. Drótkeritésgyárak Drahtgitterfabriken xIIaidekker Sándor, VIII, Üllői ut 48 Drót és drótáruk * Draht und Drahtwaren Greiner László, VI., Gömb u. 6. Ecetügynökök Agenten für Essig xOchshorn Samu, VII., Erzsébet körút 29. Ecsetgyárak Pinselfabriken xBudapesti ecset-, meszelő- és kefegyár rt., VIII., Mária u. 46. Edénygyárak Geschirrfabriken lásd zománcedénygyárak alalt is Bakos József, VI., Jász u. 63. xHunnia edényárugyár, VII., Klau­zál u. 21. Edénykereskedők Geschirrhändler Faedények Ilolzgeschirr Gábor Alajos, VI., Szegedi u. 2» Konyhaedények Küchengeschirr Farkas Gyula, VIII, Vay Ádám u. 8 Hetényi Péter, Vili, József körút 38 Különfélék Diverse Barchó István, IV., Váci u. 37. Belgrader Rezső. IV., Fővámtérö. Belin Eszter, VIII, Aggteleki u. 19. Berger Arnold, VIII, Baross u. 128 xEdénykereskedelmi rt., VIII, Rá­kóczi ut 13. Fehér Mária, VIII., Alföldi u. 3/a. Fisch Sámuel, VII., Király u. 75. Fischgrund Dávid, V-, Hold u. 15. Főldváry Arthur, VIII., Népszín­ház u. 26. Fried Bertalan, VIII., József kör­nt 42. Friedmann Jakab, VII, Garay u. 43 Grundhalt Henrik, VII., Dob u. 36 Gulyás és Társa, VI, Szerecsen u. 15 Hermann Jakab, X., Sörgyár u. 4. Herzog Lipót, VII., Nyár u. 36. xHolbik és Kánya, VI, Király u. 98 Kun Margit, VII., Klauzál u. 21. Liebermann Lajos, VIII., Karpfen- stein u. 4. Maléta János, VI., Babér u. 82. Morgenstern Jakab, VII., Klauzál u. 24. Müller Nándor, VII, Klauzál tér 13 Müller Oszkár, VII., Dob u. 25. Neumann Károly, X., Vezér u. 5. özv. Neumann Lipótné, VII., Bot* tenbiller u. 9. Nussbaum Jónásné, VII, Garay tér 9 Schwarcz Lipót, VI., Teréz kör ut 34. Sommer Mór, VII., Garay tér 8. Stcrnbach Lajos, VII., István ut 49 Özv. Takács Ferencné, VIII., Ba­ross tér 4. Valkó Henrik, VI, Teréz körút 46 Weisz Ferencné, III., Bécsi ut 54. Weisz Károly, VII., Garay u. 32. Wolf József, IX., Ráday u. 35. xWolf Margit, VIII., Baross u. 111 xZeisler Regina Fried Bernátné Fortuna edénykereskedés, VIII., József körút 42. Üveg- és porcellúnedények Glas- und Porzellangeschirr lásd porcellánkereskedők, vala­mint üveg kereskedők alatt is xFischer Géza VIII, József körút 69 Sperlinger Vilmos, VIII, Üllői ut 68 Zománcedények Ernáiig esc hír r lásd vaskereskedők alatt Egérfogók Mausefallen Nikola Frigyes, VIII., Óriás u. 42. Egészségápolási cikkek Gesundheitspflege-Artikel lásd sebészeti áruk alalt is xr>iana kereskedelmi rt. Iroda : V., Nádor u. 30. Gyár : VII., An­gol u. 13—19., lásd hirdetését a szakmanévsorban. Egészségügyi berendezések Hygienische Einrichtungen Bálint Andor, IV., Molnár u. 10. xBoros és Társa, IV., Molnár u. 33. xBründl János, VII., Péterfy Sán­dor u. 34. xEgészségiigyi berendezési és Ra­diátor rt., VII., Angol u. 19. xFarkas János, VI., Izabella u. 43. Friebert Ferenc, IV., Eskü ut 6. xHorvátti és Vágó, VI., Ki- i ály u. 108. Tel. : 138—99. xHuppert Hugó, oki. mér­nök, egészségügyi berendezések gyára, VI., Gyár u. 36. Telefon : 80—35. xKlimay és Mautner, X., Belső Jászberényi ut 8. xKnuth Károly, VII., Garay u. 10. xLászló Ferenc, VI., Lendvay, u. 2. xWaldmann Sándor, VI, Gyár u. 6 xWeisz A. Adolf, VI., Aradi u. 38. Egészségügyi cikkek * Hygienische Artikel xSzántó Mór, VI., Rózsa u. 80. ÍG*

Next

/
Oldalképek
Tartalom