Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - M

Mezőberény — Mezőcsokonya Kosárfonó (Korbflechter) : Vékony Métyás. Kovácsok (Schmiede) : Bartólf Ádám — Bartólf György — Fe­hér Pál — Feldmüller Márton — Gidai József — Józsa Mihály — Kádár Károly — Kovács Antal Kovács Sz. András — Majerik Károly — Nigrinyi Pál — Paulo- vics István — Pilisi Márton — Pilisi Pál — Remetzky Ferenc — Rück József — Savolt György — Szabó Lajos — Szegedi Pál — Wethy Béla. KőmUvesek (Maurer) : Feldmüller András — Károlyi János — Köh­ler József — Kriszt József — Kriszt Mihály — Lőrincz Ádáro Lőrmi József — Maász Ádám —- Maász Márton — Maléth Ádám Mausz Lajos — Münich Gyula — Pangert József — ifj. Piltz Ádám Piltz József — Piltz Márton — Schaffer Márton — Szrenkányi Gyula — Tonczor József — Veidt- Mann Ádám — Veress Béla — Winter Ádám. Könyvkeit«! (Buchbinder) : Szemen- kár Mátyás. Kötélgyártók (Seiler) : Kulich D. ifj. Szeib József — Szeip Márton. Lakatosok (Schlosser) : Alt Lajos Balog Lajos — Durai János — Emerich Márton — ifj. Földest Mihály — Kemény János — Kiss Imre — Kovács Sz. Pál — Ma- jerik József — Seprenyi István Sotus Lajos — Wágner Péter ■— Weigert és Fia — Vincze Lajos. Malmok (Mühlen) : Kiss Alajos (gőz, Dampf) — Tóth Pál ás Társai (gőz, Dampf) — Trine» Sándor (gőz, Dampf) — Wintei Mihály (Diesel). Mészárosok (Fleischer) : ifj. Han zély Ferenc — Hanzély János — Hanzély József — Komocsián Atv- talné — Szűcs István. Mészkereskedők (Kalkhdlr.) : Dió- szeghy Imre — Köhler József — Prantolf József. Nöiszahók (Damenschneider): IIolT- mann Ádám — Wágner Magdolna Nyomda (Druckerei): Baltha J. Órások (Uhrmacher) : Barkóczi R. Kiss István — Mplnár Frigyei. Pékek (Bäcker): Csapó Ferenc — Jakab Mihály — Nagy Julianna Pátria rt. — Paulovics István — Petrovics' Száva. Röföskereskedők (Schnittwaren- händlcr): Knitzel József — “Stern János — “Welsz J. János -- Wolf Mihály. Szabók (Schneider): Báyer József Czingráber József —Eczeti György Filő János — Filó József — Gschwindt András — Hanzmann Károly — Hunyadi János — KáL mán Gyula — Kulick János — Kulick Sámuel — Nagy Sándor Papp Sándor — Plavecz János Ran Márton — Schaffer Márton Schidt Márton — Stefanovits Ml- hálv — Stölczner Mihály — Szabó Imre — Szekeres József Szilágyi Gábor — Sziráczky Mi­hály — Szűcs Sándor — Wei­gert Márton. Szatócsok (Krämer); Balog Mihály Bus Eszter — “Fardos J. János Gulyás Mihályné — Soós Kálmán özv. Tomka Jánosné — Weisz- brunn Sámuel — Veres Bálint. Szeszfőzde (Spiritusbrennerei): “Me- zőberényi szőlősgazdák központi szeszfőző szöv. Szíjgyártók (Riemer): Hoffmann Ádám — Köröndi József — Mé­száros János — Mészáros M. Szobafestők (Zimmermaler): Far­kas János — Kis* Béla. Szövetkezetek (Genossenschaften); “Mezőberényi első fogy. és ért. szövetkezet. — “Mezőberényi fogy. és ért. Hangya szöv. — “Mezó- berényi központi fogy. és ért. szövetkezet — “Mezőberényi tej­szövetkezet. Szövőgyár (Weberei): “Alföld; szövőgyár rt. Szűcsök (Kürschner): ifj. Ozot Pál — Szrenkányi Emilia — Vladár Dániel —Vladár Pál — Vladár Sámuel. Szülésznők (Hebammen); T. Ba­logh Katalin — Ladányi Istvánná Nun Ádámné — Ruck Ottilia — özv. Sáli Györgyné — Szegedi Sándorné — özv. Vida Pálné. Takács (Weber); Hoffmann And. Téglagyár (Ziegclfabiik): “Mezőbe- rényi első tégla és fedélcserép- gyár rt. Temetkezési vállalat (Beerdigungs- Unternehmen): Laskó István. Terűién} kereskedők (Landespro- duktenhändler): “Bleuer Hermann “Schultz Mihály és Tsai — “Wag­ner Márton. Tímárok (Gerber): Adamik Pál — Csepelényi Lajos — Durai Károly Gáspár András — Hegedűs János Hoffmann György —Károlyi Já­nos — Stefanovits János — Stefa­novits Pál — ifj. Stefanovits Pál. Üvegkereskedők (Glashdlr.): Kaisch Gyula — Kraller József — Ulmer Jakab — Walentinyi G. Vaskereskedő (Eisenhdlr.): “Hercz- berger Dániel. Vegyeskereskedők (Gemischt waren- händler): “Czigler és Stern — “Gottfried és Spitzer — “ifj. He gedüs Dániel — “Herczberger Jó­zsef — “Klein Manó — “Löffler Andor — “Majerik Pál — “Piltz Márton — “Schwartz Zsigmond “Steiner Irma — “Stern Sámuel “Wagner Márton — “Ifj. Varga Antal. Vendéglősök (Gastwirte): Balogh István — Bandi Mihály — Jankó János — Weigert Mihály. MEZŐCSÁT. Nk., Borsod­Gömör-Kishont közig, egyel, egyes, vra. mezócsáti j., Kk. Miskolc. 5500 lak. Közs.-jző, akv., ref., izr. te. Trvszék : Miskolc. Járásb (tkv.), kir. köziző, áll.-pénzt, cs. ö., cs. j. par., (Miskolc—mező­csáti vonal). (B1^. Or­vos, állatorvos, gyógyszertár, tak.- pénztárak, fogy.-szöv. Orsz. vá­sár : márc. 4., jun. 6., okt. 10., dec. 30. megelőző napon állatv. MEZŐCSÁT. Gg., Borsod- Gömör-Kishont adm. prov. ver­ein. Kom.. Bez. Mezőcsát. HK. Miskolc, 5500 Einw. Gemeinde- notär, Matrikelamt, ref., isr. te Ger. : Miskolc. Bczirksger. (Grund­buchsamt), kön. Notar. Staatsk., Gend., Gend. Bez. Komdo. (Str. Miskolc—Mezőcsát). Arzt, Tierarzt, Apotheke, Sparkassen, Konsumgenossensch. Landesmarkt : 4 März, 6 Juni. 10. Okt.. 30. Dez., an vorherigen Ta­gen Viehmarkt. Főszolgabíró (Oberstuhl- richter) : Zombory Zoltán. Szolgahiró (Stuhlrichter) : Szentivány Ferenc. Biró (Richter) : Bene. György. Községi Jegyző (Gemeinde- riotär) : Kiss Lajos. Jegyzők (Notare) : vitéz Far­kas Ferenc — Kiss Emil — Lőrinc György — Halmoczkv Antal. Kir. közjegyző (Kön. No­tar) : Sr.oberda Antal. Orvosok (Aerzte) : Fátyol Dezső — Kardos Izidor — Váradi Kálmán. Állatorvosok (Tierärzte) : Kerekes Ferenc — Winkler Miksa. Ügyvédek (Advokaten) : Fű­rész Viktor — Grosz Ármin, Gyöngyi Nagy Lajos, — Késő Géza Lusztig Jakab, — Rosenfeld Mar­cell — Roth Márk. Fölrlbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Arnoth János (23) — id. Barta György (20) — ifj. B. Barta György (20) — L. Barta József (15) Bcrecz Dániel (32) — Berecz Ká­roly (55) — id. Csotka János (85) ifj. Csotka János (16) — Erőss Já­nos (138) — özv. Erőss Jánosné (40) — Erőss Lajos (219) — Erőss László örökösei (90) — Fo­dor József (17) — Frona János (20) K. Frona János (15) — Frona La­jos (30) — Frona Mihály (50) — Frona Miklós (15) — Fronai Já­nosné (16) — Fronai Lajos (16) — Gere László (28) — özv. Gomba Istvánná (20) — Gyurkó János (22) Juhász József (32) — özv. K. Kiss Györgyné (40) — Kriston József (45) — Kuli Sándor (18) — Lazá­nyi Erzsébet (19) — Vitéz Lengyel Andor — Lévay János (35) — Kályi István (20) — Makláry Dá­niel (15) — ifj. Makláry János (19) Molnár Imre (15) — Sz. Nagy Fe­renc. (50) — L. Nagy János (29) P. Nagy János (23) — J. Nagy Ta­más (20) — özv. Pásti Lajosné (40) Pásti Mihály (17) — Pocsi Mihály­né (20) — R. Rőti István (40) — Sogor Mihály (26) — Cs. Szabó Dániel (45) — Szabó Dániel (19) özv. Szabó Gyuláné (40) — F. Szabó János (124) — Szabó Lajos ölök. (40) — Szabó Zsigmond (16) Szegő András (30) — Szegő And­rás (15) — Szegő István (40) — Szegő János (15) — Szegő Mihály (20) - Szegő Pálné (15) — Szegő Vincéné (28) — Szekulesz Imre (3Ul) — Szekulisz Sándor (301) — Szinai Mihály (30) — Takács Jó­zsef (29) — Tokaji András (30) Tolvaj József (34) — Tolvaj Sá­muel (32) — D. Tóth Bálint (22) Tóth János (60) — özv. Ujj Já­nosné (70) — Gy. Varga Jánosné (30) — özv. Veres Andrásné (25) Veres Sándor (30). Ács (Zimmermeister) : Tóth Mih. Asztalosok (Tischler) : Bcrecz Pé­ter — Dargay László — Lénárt János — Pásztor Gábor — Virág Gyula. Bank (Bank): “Mezócsáti gazdasági bank rt. Baromfikereskedő (Geflügelhdlr.) : Blak Henrik. Borbélyok (Barbiere) : Budai Gyu­láné — Joó Imre — Morvay Gy. Borkereskedő (Weinhändler) : Tan­nenbaum Emánuel. Bőrkereskedők (Lederhändler) : Schwarcz József — ifj. Schwarcz Vilmos. Cipészek (Schuhmacher) : Halász György — Liebher József — Orosz József — Soltész Nagy Lajos — Szabó György — A. Szabó János B. Szabó Mihály — Terhes L. Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma. schineneigentümer) : Balázs Lajos és Gyula — Gere János — Stefány Testvérek — ifj. Szilágyi János. Cserépkereskedő (Dachziegelhdlr.): Rosenberg Emánuel. Csizmadiák (Tschismenm.) : Barta János — Érsek Lajos — Gaál Béla ifj. Halász Gergely — Kocsis Mi­hály — ifj. Nagy János — Redo- vics József — Zovádp József. Fakereskedők (Holzhdlr.) : Grün- berger Henrik — Pudleincr Ta- másné. Fényképész (Photograph) : Császár János. Géplakatosok (Maschinenschlosser): Erőss Dániel — Gibás Ferenc és István — Szilágyi János. Gyógyszertárak (Apotheken) : “Ké- ler István — Orosz János — Óváry Dezső — Veres Barna (Magyar Király). Hentesek (Selcher) : Halász Ger­gely — Holczreiter Sándor — H. Kis János — Makai István — Nagy Antal — Szilágyi János — özv. Tóth Jánosné. Kalapos (Hatmacher) : Vitacsik .1. Kávéház (Kaffeehaus) : Müller Jak. Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Szálkái Sámuel. Kerékgyártók (Wagner) : Besse­nyei József — Boros Gábor és Fia Makláry József — Pápai Sándor Pásztor Lajos — Tóth Ferenc. Kereskedelmi társaság (Handels- Gesellschaft) : “Mezőcsáti árufor­galmi rl. Korcsmárosok (Wirte) : özv. Glatt­stem Miksáné — Glück Ignác — Horovitz Adolf — Horváth Györgyné — Klein Ödön — Nagy Lajos — Teleki Bertalanná. Kovácsok (Schmiede) : Balázsy Gy. — Horváth István — Rácz Barna Ferenc — Szkurka Endre. Kőfaragó (Steinmetz! : Nemes Gy. KőmUvesek (Maurer) : Csernabur- szky Ferenc — Dobos Mihály. Könyvnyomda (Buchdruckerei) : Heller Béla. Kötélgyártó (Seiler) : Árvái Guszt. Lókereskedő (Pferdehändler) : Neu­mann Jakab — Neumann Mór — Schwarz Jenő. Malmok (Mühlen) : Breuer Izidor (gőz Dampf) — Dutka Lajos (gőz, Dampf). Mészárosok (Fleischer) : Csillik Bertalan — Deutsch Fábián — Grünfeld Lőrinc — Szabó Ferenc Wassermann Ignác. Olajütők (Ölschläger) : Dózsa Ger- zson — Dózsa István. Órás (Uhrmacher) : Ferenc Ernán. Pék (Bäcker) : Berger Miksáné. Röföskereskedők (Schnittwaren­händler) : Friedländer Sándor — Glattstein Mórné — Saubermann J. — “Schwartz H. — Schwarcz Jenő' — Teiner Lipót — Vig Pét. Sertéskereskedők (Schweinehdlr.) : Kiss Jánosné — Kiss Sándor — Nagy György — Nagy János. Sörraktárak (Bierlager): Edelmann Vilmos — “Schwartz Ignác. Szubók (Schneider) : Eisler Si­mon — Kostenszüy István. Szatócsok (Krämer.) : Csillag Már­ton — Fónagy Lajosné — Gajdu- schek Miksa — Lővy Farkasné — Müller Mór — özv. Schlesinger Mórné — Schwarz Béláné — Schwarz Emánuel — Schwarz Hermann — Schwarz Lajos — Ungerleider Jenő — Wiesel Ábr. Szeszfőzdék (Spiritusbrennereien) : “Félix Vilmos — “Kaufmann Vil­mos — “Központi szeszfőző szöv. Szíjgyártó (Riemer): Kovács Ignác. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Róth Ignác. Szobafestők (Zimmermaler) : Hel­ler Ernő — Kiss József — Schultz László. Szülésznők (.Hebammen) : Krausz Izidorné — Zalányi Kálmánná. Takarékpénztárak (Sparkassen) : “Borsodmegyei takarékpénztár rt. fiókja — “Mezőcsáti takarékpénz­tár rt. 'Ometkezési vállalat (Beerdigungs­unternehmen) : Szilvássy Lajos. Terménykereskedők (Landespro- duktenliändler) : Blumberger La­jos — Engel Lajos — Engel Mik­lós — “Landsmann és Ungerleider Mohr Zoltán — ifj. Schwarz A. Varrónő (Näherin); Berecz Erzs. Vaskereskedők (Eisenhdlr.) : “Ba­logh Zoltánná — “Fuchs Sámuel Glattstein Aladár — “Grosz A. — Lőwinger Sándor. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren­händler) : “Danz és Ziner — Friedmann Árpád — Friedmann Hermann — “Grünbaum Lőrinc “Holczer G. Ernő — “Klein Jó­zsef — Mehler Ábrahám — “Mohr Abrahám — “Pintér Endre “Schwartz Géza — “Schwarz Iz­rael — Schwarz Miksa — Schwarz Salamon — “Wechsler Israel — “Wechsler Menyhért. Vendéglősök (Gastwirte) : Pete I. — Schwarz Vilmos. MEZŐCSOKONYA. Kk.. So­mogy vm„ kaposvári j., 1500 lak. Kjző, akv., ref. te. Trvszék : (Ikv.), járásbir.. áil.-pénzL: Ka­posvár. Cs. ö. : Hetes. I(8SP Ka­posvár (Budapest—gyékéuyesi vo­nal), Hetes, Tűzoltóság (köt.). MEZŐCSOKONYA. Kg., Kom Somogy. Bez. : Kaposvár, 1500 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, ref. te- Ger. : (Grundbuchsamt), Bez.- Ger.. Staatsk. : Kaposvár. Gend. : Hetes. Sid Kaposvár (Str. Buda­pest—Gyékényes), Hetes, Feuerwehr (verpfl.). Körjegyző (Kreisnotär) : Őváry Ferenc. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Balog János (16) — Csere Sándor (20) — Egresi Sándor (16) Grosz Mór (159) — György Katona József (23) — György Katona Sán­dor (23) — György Mihály János (15) — György Mihály János (35) Imre Ferenc (18) — Imre János (31) — Jártás Ferenc (18) — Je- zermeky Dániel (52) — Kis Pap Sándor (62) — Kovács Gerő Mar­git (23) — Kovács György Ferenc (22) — Kovács György József (22) özv. Kovács Istvánné (21) — Ko­vács János felső (25) — Kovács József alsó (19) — Kovács József (15) — Kovács Mózes zoka (23) — Kovács Sándor közép (30) — Ko­vács Sándor újlaki (19) — Kovács Szabó Erzsébet (15) — Marosi Jó­zsef (29) — özv. Nagy Péter Sán­dorné (17) — Nagy Sándor (26) — Órási Ferenc (27) — Pap Lénárd Ferenc (24) — Pap Samu Sándor (15) — Patai János (16) — Pfei­fer János (29) — Szabó István (22) — Tóth József (36) — Tóth Mózes (19) — Tóth Sándor (15) — Úrbéresek (24) — Varga Sándor külső (29). Szőlőbirtokos (Weingarten­besitzer) : Kiss József. Asztalos (Tischler): Richter Adolf. Cipészek (Schuhmacher): Grosz Jó­zsef — Winkelmann Ignác — Wirdhmann Mihály. Cséplőgéptulajdoiiosok (Dreschma­schineneigentümer) : Imre János Kovács György József — Kovács Sándor — Kovács Sándor kö­1067

Next

/
Oldalképek
Tartalom