Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kovácsok — Kovači 1000 (Schmiede — Forgerons) Nagy-Várad (sz. k. v.): Bux János, Gilányi-sor 129, Gsáky Pál, Lipót-utcza 611, özv. Deutsch Lajosné kolozsvári-utcza 54, ifj. Dobé Gusztáv, alsó- kis-teleki-utcza 450, Dobé Gusztáv, hattyú-utcza 51, Dobé Gyula, nagy-pereczes-uteza 750, Far­kas János, alsó-Pecze-utcza 115, Fodor Ambrus, magyar-u. 338, Fodor Lajos, korona-u. 249, Gyussánszki András, kolozsvári-u. 1.00, Flaliczki Sándor, kolozsvári-u. 40/d, Juhász János, kolozs- vári-u. 12, Karátsony Imre, templom-tér 136, Kovács Endre, lovásár-tér 459, Krupka Szil­veszter, vámház-u. 94/a, Mái’kutz Sándor, kovács- utcza 405, Máté Lajos, Pál-u. 192, Máté Ödön, széna-u. 64, Molnár István, nagy-templom-u. 115, Nagy József, vámház-u. 118, özv. Papp Juliánná, kolozsvári-utcza 38/a, özv. Pap Sándorné hat­tyú-utcza 46, Palóczy Károly, nagy-teleki-u. 536, Sávéi János, Sztoraveczky-utcza 225, Szabó Miklós, magyar-u. 333, Szűcs Ferencz, alsó-Pecze-u. 183, Tiringer Ferencz, k.-posta- utcza 171, Vagyura Ignácz, vámbáz-u. 116, Zocskó István, kis-malom-u. 233. Nagy-Varjas és Kis-Varjas, u. p. Tornya (Arad vm.): Bocsor Sz. Lajos, Jovánovits Péter, Nagy-Varsány, u. p. Gyüre (Szabolcs vm.): Filon- czai József, Gery Károly, Mérész József. Nagy-Váty. u. p. Szent-Lőrincz (Baranya vm.): Hajdú József, Köntös Márton, Udvardi Pál. Nagy-Vázsony (Veszprém vm.): Farkas János, Inkesz István, Kovács József, Sail József, Stemdl Antal, Tóth István. Nagy-Vejke, u. p. Apar (Tolna vm.): Steib Péter. Nagy-Vendég, u. p. Sissó (Nyitra vm.): Kalaba Ján. Nagy-Veszverés, u. p. Betlér (Gömör vm.): Czolics József. Nagy-Vezekény, u, p. Nemcsény (Bars vm.): Gaj­dos István. Nagy-Vitéz, u. p. Široka (Sáros vm.): Hudák János, Kaprály Mihály, Kováts Vincze. Nagy-Záblat (Trencsén vm.): Zajácz János Nagy-Zellő, u. p. Szakái (Nógrád vm.): Huszár Gy. Nagy-Zerind (Arad vm.): Boros Lajos, Csősz Ferencz, Karácson Mihály, Pap József. Nagy-Zorlencz (Krassó-Szörény vm.) : Kammer Mihály, Misku János, Trailt Sándor, Nagy-Zsám (Temes vm.): Babillion Mihály, Bohn Mihály, Haselhahn Ádám, Lauritz György, Mischung Péter, Scheidvász Mátyás, Schmidt Henrik, Schmidt József, Strudl Ferencz. Nagy-Zsennye, u. p. Rum (Vas vm.): Bauer Sándor, Király Ferencz. Nagyfaiu (Árva vm.): Huba János, és Mihály, Kaczkó János, Kubacska János, Slabej M. János, Szkokna Milán. Nagyfalu, u. p. Nagy-Harsány (Baranya vm.): Haraszti János, Oláh Ferencz, Rőth János, Takács Ferencz. Nagyfalu (Hont vm.): Száméi Sándor. Nagyfalu.u.p.LosoiiCz(Nógrád vm.): BernyikGyörgy. Nagyfalu, u. p. Ivánka (Nyitra vm.): Sveizi András. Nagyfalu, u. p. Rakamaz (Szabolcs vm.): rFatta János, Szabó Balázs. Nagyfalu (Szilágy vm.): Lengyel Kár., Luda Gerg. Nagyfalu, u. p. Székesut (Temes vm.): Bemmel János, Hockl Miklós, Hubert Péter, Petkov Pál, Popovits Márkus. Nagyfalva, u. p. Dráva Vásárhely (Zala vm.): Patafta Pál. Nagyfalu (Vas vm.): Jóst Ágoston. Nagyod, u. p. Alsó-Várad (Bars vm.): Matya- sovszki Géza. Nahács, u. p. Dejte (Pozsony vm.): Kokes Ferencz. Nak (Tolna vm.): Béres János, Brédl Lajos. Nákófalva (Torontál vm.): Kemper János, Kristóf Simon, Landa Ferencz, Treffil Henrik. Naláczvád, u.p. Hátszeg (Hunyad vm.): Lázár László. Námesztó (Árva vm.): id. Janusek József, Miskov- csik Simon, Palkan Antal. Nana (Esztergom vm.): Jónási Pál. Nándor, u. p. Mohora (Nógrád vm.): Horváth P. Nándorhegy (Krassó-Szörény vm.): Képi Ferencz. Nandrás, u. p. Kövi (Gömör vm.): Urva József. Napkor (Szabolcs vm.) : Csendes János, Lőrinczy Sámuel, Mikecz József, Orosz Ignácz, özv. Papp Anna. Náprád, u. p. Zsibó (Szilágy vm.): Brumer György, Mátyus István. Naprádfa, u. p. Gutorföld (Zala vm.): Nemes P. Naprágy, u. p. Kelemér (Gömör vm.): Kovács Guszt. Nárai, u. p. Szombathely (Vas vm.): Dezse Józs., Prisznyák György. Naszály, u. p. Füzitő (Komárom vm.): Pecsics Ferencz, Tomasek Ferencz. Naszód (Besztercze-Naszód vm.): Gira Vazul, Ko- nert János, Les György, Nistor Iván, Vasiliehi János, Tomutia Leon. Nasztraj, u. p. Licze (Gömör vm.): Tóth András. Naszvad (Komárom vm.): Gsengel András, Csen- ger József, Kantár Vincze, Kotilla Fér., Váli Nagy Lajos. Nátafalva (Zemplén vm.): Jurzso Mihály. Návojócz, u. p. Nagy-Bélicz (Nyitra vm.): Gemüth Boldizsár. Nebojsza, u. p. Galánta (Pozsony vm.): Vrla Ant Neczpáll (Turócz vm): Buricza Józs., Csicsmanecz József. Nedanócz, u. p. Nagy-Bossány (Nyitra vm.): Mut- nyánszky Ferencz, Schnechter János. Nedasócz, u. p. Nyitra-Zsámbokrét (Nyitra vm.): Vakokucska Flóris. Nedecz (Szepes vm.): Koszoveszki Szilveszter. Nedelistye, u p. Abelova (Nógrád vm.): Freidt János, Nedozor, u. p. Mosócz (Turócz vm.): Marsala András, Padej János. Nedozser (Nyitra vm.): Humaj János, Rázik Pét. Negyed (Nyitra vm.): Atkáry Mihály, Kiss József, Laratas István, Morócz József, Spányik József, Szécsényi János. Nekézseny, u.p. Sáta (Borsodvm.): Farkas József. Nemcsény (Bars vm.): Guber Károly, Kmety Kár. Nemcsicz, u. p. Nagy-Jácz (Nyitra vm.): Adamusz M. Nemf cske, u. p. Prasicz (Nyitra vm.): Bartek Mih. Némedi (Tolna vm.): Izsák István, Kozma János, Szabó Pál, Tóth János. Nemes, u. p. Muzsna (Nagy-Küküllő vm.): Gaertner György, Hammlescher Márton, Moldován György. Nemes-Apáti (Zala vm ): Bödecs Sándor, Kontier Károly, Magyar György, Nagy Lajos, Németh Istv., Talabér Antal. Nemes-Bikk, u. p. Hő-Bába (Borsod vm.): Kovács József, Kökény Péter, Sindler Pál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom